• Це три або більше вогнища інфекції, звзані між собою
 • Це сполучення сепсису та зниження артеріального тиску
 • Це присутність збудника у крові
 • Це дисемінація інфекції по організму з первинного вогнища
 • Мікробні токсини участі у розвитку сепсису не приймають
 • Мікробний ендотоксин (ліпополісахариди, ліпоолігосахариди), тейхоєві кислоти здатні індукувати розвиток синдрому системної запальної відповіді
 • Мікробні гемолізини здатні спричинювати генералізований гемоліз, який веде до розвитку сепсису
 • Мікробні нейротоксини шляхом пригнічення центральної нервової системи здатні призводити до розвитку сепсису
 • Iмунний статус iндивiдууму
 • Частота циркуляцiї iнфекцiйного агенту в популяцiї
 • Патогеннiсть агенту
 • Загальний стан здоров'я та вiк iндивiдууму
 • Кількість осіб що мешкають в одному приміщенні
 • Здатність до колонiзацiї
 • Здатність до інвазiї тканин
 • Здатність до розмноження в органiзмi
 • Здатність до дисемiнацiї
 • Резистентнiсть до захисних механiзмiв
 • Продукцiя специфiчних факторiв вiрулентностi
 • Здатність до розмноження при низьких температурах
 • Продукцiя токсинiв
 • Здатнiсть проникати через анатомiчнi бар'єри
 • Уникнення або порушення гуморальних механiзмiв захисту
 • Уникнення фагоцитозу або його iнактивацiя
 • Резистентiнсть до лiзосомальних ензимiв та iнших захисних механiзмiв
 • Анаеробний шлях метаболізму
 • Фактор некрозу пухлин
 • Iнтерлейкiни -1, -6, -8, -10
 • Тромбоцит-активуючий фактор
 • Iнтерферон-гама
 • Лізоцим
 • Iнапарантний перебiг
 • Можлива гематогенна дисемінація збудника
 • Ациклiчність перебiгу
 • Полiморфiзм клiнiчних проявiв
 • Важкий перебiг
 • Сухих та вологих некрозiв
 • Гноячкових висипiв
 • Алергiчних висипiв
 • Петехiй та екхiмозiв
 • Гемангіом
 • Гнiйнi менiнгiти
 • Арахноїдiти
 • Абсцеси головного мозку
 • Геморагiчнi енцефалiти
 • Бронхопневмонiя
 • Абсцедуюча пневмонiя
 • Гострий альвеолiт
 • Емпiєма плеври
 • Плевропневмонiя
 • Важкий перебiг
 • Розширення меж серця
 • Поява систолiчного шуму на верхiвцi i аортальних клапанах
 • Є головною причиною порокiв серця
 • Лейкоцитоз з нейтрофiльним зсувом
 • Анемiя
 • Збiльшення ШОЕ
 • Лейкопенiя з нейтрофiльним зсувом
 • Еритроцитоз
 • Видiлення збудника з кровi
 • Видiлення збудника з абсцесiв, уражень шкiри, ексудату
 • Видiлення збудника з ліквору
 • Видiлення збудника з сечі
 • Видiлення збудника з випорожнень
 • Загальний аналiз кровi
 • Коагулограма
 • Визначення гострофазових показників
 • Визначення трансаміназ
 • Визначення умісту тромбоцитів
 • Туберкульозом
 • Коллагенозами
 • Злоякiсними новоутвореннями
 • Лямбліозом
 • Пенiцилiн
 • Цефотаксiм
 • Метронiдазол
 • Лінкоміцин
 • Левоміцетин
 • 1 мiсяць
 • До 6 тижнiв нормальної температури
 • До 10 днiв нормальної температури
 • Протягом 3-х місяців
 • ССЗВ це генералізована неспецифічна реакція організму на подразник, в ході якої відбувається активація системного запального каскаду
 • ССЗВ це генералізована неспецифічна реакція організму на подразник, в ході якої відбувається активація автономної нервової системи
 • ССЗВ це генералізована неспецифічна реакція організму на подразник, в ході якої відбувається розвиток гострої серцево-судинної недостатності
 • ССЗВ це генералізована неспецифічна реакція організму на подразник, в ході якої відбувається пригнічення імунної системи
 • Травма
 • Інфекція
 • Опікова хвороба
 • Нервове перевантаження
 • Це три або більше вогнища інфекції, звзані між собою
 • Це синдром системної запальної відповіді (ССЗВ), який виник під впливом інфекції (підтвердженої або підозрюваної)
 • Це присутність збудника у крові
 • Це дисемінація інфекції по організму з первинного вогнища
 • Це три або більше вогнища інфекції, звзані між собою
 • Це синдром системної запальної відповіді (ССЗВ), що виник під впливом інфекції (підтвердженої або підозрюваної), який має прояв у вигляді порушень з боку серцево-судинної системи, гострого респіраторного дистрес-синдрому або дисфункції двох або більше інш
 • Це присутність збудника у крові
 • Це дисемінація інфекції по організму з первинного вогнища
 • Інфекція з активацією синдрому системного запалення
 • Активація системи коагуляції
 • Порушення фібрінолізу
 • Збудження підкіркових ядер головного мозку