• Рестриктивне порушення альвеолярної вентиляції
 • Обструктивне порушення альвеолярної вентиляції
 • Перфузійний
 • Дифузійний
 • Дисрегуляторне порушення альвеолярної вентиляції
 • Накопичення в клітинах міокарда іонів Na+ і Ca2+
 • Накопичення в клітинах міокарда іонів K+ і Mg2+
 • Зменшення в клітинах міокарда іонів Na+ і Ca2+
 • Зменшення в позаклітинному просторі іонів K+ і Mg2+
 • Збільшення в позаклітинному просторі іонів Na+ і Ca2+
 • Обструктивне порушення альвеолярної вентиляції
 • Рестриктивне порушення альвеолярної вентиляції
 • Перфузійний
 • Дифузійний
 • Дисрегуляторне порушення альвеолярної вентиляції
 • Надходження з кісткового мозку незрілих еритроцитів
 • Порушення всмоктування заліза у кишечнику
 • Посилене руйнування еритроцитів у селезінці
 • Порушення синтезу глобіну
 • Підвищення виділення заліза з організму
 • Метаболічний ацидоз
 • Метаболічний алкалоз
 • Респіраторний ацидоз
 • Газовий алкалоз
 • Негазовий алкалоз
 • Збільшення природних кілерів (NK-клітин)
 • Високодозова імунологічна толерантність
 • Збільшення активності лізосомаль-них ферментів
 • Спрощення антигенного складу тканин
 • Низькодозова імунологічна толерантність
 • Ацидоз газовый, компенсированный
 • Ацидоз метаболический, компенсированный
 • Ацидоз метаболический, декомпенсированный
 • Алкалоз газовый, компенсированный
 • Алкалоз газовый, декомпенсированный
 • Связывание фиксированных на тучных клеткахIgE
 • Блокирование синтеза медиаторов в тучных клетках
 • Стимуляция иммунологической толерантности к антигену
 • Стимуляция синтеза антиген-специфичных IgG
 • Связывание рецепторов к IgE на тучных клетках
 • Синдром Клайнфельтера
 • Болезнь Дауна
 • Синдром Шерешевского-Тернера
 • Трисомия по Х-хромосоме
 • Гипофосфатемический рахит
 • Падіння артеріального тиску
 • Порушення відтоку сечі
 • Підвищення тиску в капсулі клубочка
 • Підвищення тиску в ниркових артеріях
 • Зменшення онкотичного тиску крові
 • Рідке і глибоке
 • Часте та глибоке
 • Рідке та поверхове
 • Часте та поверхове
 • Періодичне
 • Дисрегуляторне порушення альолярної вентиляції
 • Рестриктивне порушення альолярної вентиляції
 • Обструктивне порушення альолярної вентиляції
 • Перфузійний тип
 • Дифузійний тип
 • Ядерний зсув вправо
 • Дегенеративний зсув вліво
 • Гіперрегенеративний зсув вліво
 • Регенеративно-дегенеративний ядерний зсув вліво
 • Регенеративний ядерний зсув вліво
 • Гострий дифузний гломерулонефрит
 • Нефротичний синдром
 • Гострий пієлонефрит
 • Хронічна ниркова недостатність
 • Хронічний пієлонефрит
 • Клубочкової фільтрації
 • Канальцевої секреції
 • Реабсорбції в проксимальному відділі нефрону
 • Реабсорбції в дистальному відділі нефрону
 • Реабсорбції в збиральних ниркових трубочках
 • Накопичення продуктів азотистого обміну в крові
 • Порушення ліпідного обміну
 • Зміни вуглеводного обміну
 • Нирковий ацидоз
 • Порушення водно-електролітного обміну
 • Гіпогаммаглобулінемія Брутона
 • Швейцарський тип
 • Гіпоплазія вилочкової залози
 • Синдром Віскотта –Олдрича
 • Синдром Луи-Барр
 • Вплив хемотаксичних речовин
 • Збільшення онкотичного тиску в осередку запалення
 • Зниження онкотичного тиску в судинах
 • Збільшення гідростатичного тиску в судинах
 • Зменшення гідростатичного тиску в судинах
 • Активність амінотрансфераз [АлТ і АсТ]
 • Вміст вільного та зв’язаного білірубіну
 • Швидкість осідання еритроцитів [ШОЕ].
 • Рівень холестерину
 • Вміст білкових фракцій
 • Зниження клубочкової фільтрації
 • Збільшення утворення креатиніну в м`язах
 • Зростання реабсорбції креатиніну
 • Зростання клубочкової фільтрації
 • Збільшення секреції креатиніну в канальцях нирок