• Вiдновити контактний пункт та провести мiсцеву протизапальну терапiю
 • Контактний пункт не вiдновлювати, призначити глiцерофосфат кальцiю per os
 • Вiдновити контактний пункт та провести загальну остеотропну терапiю
 • Запломбувати зуб без вiдновлення контактного пункту та провести мiсцеву протизапальну терапiю
 • Вiдновити контактний пункт та призначити електрофорез хлориду кальцiю
 • Трахеостома з тампонадою порожнини рота
 • -
 • Перев’язка язикової артерiї в трикутнику Пирогова
 • Тиснуча пов’язка
 • ПХО рани
 • Пластинка з гвинтом на верхню щелепу
 • Апарат з закусочною площадкою
 • Апарат з вестибулярною дугою
 • Дуга Енгля
 • Апарат з нахиленою площиною
 • Розширення, розкривання, некротомiя, формування, фiнiровка
 • Формування, розкривання, розширення, некротомiя, фiнiровка
 • Розкривання, формування, некротомiя, розширення, фiнiровка
 • Розкривання, розширення, некротомiя, формування, фiнiровка
 • Розкривання, некротомiя, розширення, формування, фiнiровка
 • Якiсної тримiрної обтурацiї кореневого каналу
 • Уникання надмiрного тиску на стiнки каналiв при пломбуваннi
 • Якiсного очищення каналу вiд iнфiкованого дентину
 • Запобiгання виходу гутаперчi та ендогерметика за апiкальний отвiр
 • Запобiгання появi перiапiкальних ускладнень у вiддаленi термiни
 • Аплiкацiї 2% розчином фториду натрiю
 • Iнвазивний метод герметизацiї фiсур
 • Неiнвазивний метод герметизацiї фiсур
 • Покриття зубiв фторлаком
 • Електрофорез 2% розчином фториду натрiю
 • Коефiцiєнт теплового розширення, бiльш близький до тканин зуба
 • Наявнiсть адгезивної системи V поколiння
 • Можливiсть роботи в умовах пiдвищеної вологостi
 • Видiлення фтору з пломби
 • Технологiчна простота
 • Розчин еуфiлiну 2,4% - 10 мл в/в
 • Розчин дибазолу 1% - 2 мл в/м
 • Розчин мезатону 1% - 1 мл в/м
 • Нiтроглiцерин 0,0005 мг пiд язик
 • Розчин адреналiну 0,1% - 1 мл в/м