• Зростає кількість рибосом та полісом
 • Зменшується кількість полісом
 • Зменшується кількість рибосом
 • Зростає кількість та полісом
 • Зростає кількість рибосом та полісом ЕПС
 • Зростає кількість та актівнисть функтціунуючего еухроматину
 • Зменшується кількість функтціунуючего еухроматину
 • Зростає кількість функтціунуючего гетерохроматину
 • Зростає активність функтціунуючего гетерохроматину
 • Зменшується кількість функтціунуючего гетерохроматину
 • Сшивання забудованих нуклеотидів с непошкодженою ділянкою молекули ДНК
 • Пізнання пошкодженої ділянки ДНК та ії виділення
 • Вирізування пошкодженої ділянки ДНК
 • Вирізування пошкодженої ділянки ДНК та заміна ії на відповідню ділянку ДНК
 • Синтез нової ділянки шляхом компліментарності
 • Мутація в аутосомах статевих клітинах батьків
 • Мутація в самотинних клітинах батьків
 • Соматична мутація у хворого
 • Мутація в статевих хромосомах статевих клітин батьків
 • Генеративна мутація у хворого
 • Мутація в статевих Х-хромосомах статевих клітин батьків
 • Мутація в самотинних клітинах батьків
 • Мутація в статевих У-хромосомах статевих клітин батька
 • Мутація в аутосомах статевих клітинах батьків
 • Генеративна мутація у хворого
 • Дружина гомозиготна за геном резуснегативності, чоловік гетерозиготний
 • Дружина і чоловік гомозиготні за геном резуснегативності
 • Дружина і чоловік гомозиготні за геном резуспозитивності
 • Дружина гомозиготна за геном резуснегативності, чоловік гомозиготний за геном резуспозитивності
 • Дружина гетерозиготна, чоловік гомозиготний за геном резуснегативності
 • Модифікаційної мінливості
 • Комбінативної мінливості
 • Хромосомної аберації
 • Генної мутації
 • Геномної мутації
 • Незрощення боталової протоки
 • Дефект міжпередсердної перетинки
 • Дефект міжшлуночкової перетинки
 • Розвиток правої дуги аорти
 • Транспозиція магістральних судин
 • зменшення довжини ніг у порівнянні з довжиною рук
 • Підвищений вміст гемоглобіну
 • Збільшення життєвої ємності легень
 • Посилення легеневої вентиляції
 • Збільшений вміст міоглобіну у м’язах
 • Актинові мікрофіламенти.
 • Мікротрубочки цитоплазми.
 • Проміжні мікрофіламенти.
 • Клітинний центр та мікротрубочки веретена поділу.
 • Міофібрили
 • Внаслідок поділу ДНК хромосом на реплікони.
 • Внаслідок високої активності ферментів реплікації у клітині.
 • Результат хромосомної організації генетичного матеріалу.
 • Внаслідок реплікації ДНК з двох кінців хромосоми.
 • Внаслідок реплікації ДНК в різні сторони від точки реплікації.
 • З формуванням ядерця та синтезом схожих РНК.
 • З однаковими розмірами хромосом.
 • З наявністю гомологічних ділянок хромосом в різних хромосомах.
 • З однаковою формою хромосом.
 • Випадкові угрупування хромосом.