• Функціональна залишкова ємкість легень
 • Залишковий об’єм
 • Резервний об’єм видиху
 • Дихальний об’єм
 • Життєва ємність легень
 • Залишковий об’єм
 • Функціональна залишкова ємність легень
 • Ємність вдиху
 • Резервний об’єм видиху
 • Альвеолярний об’єм
 • Порогова сила подразника
 • Потенціал спокою
 • Критичний рівень деполяризації
 • Амплітуда потенціалу дії
 • Тривалість потенціалу дії
 • Дельтоподібний
 • Двоголовий
 • Триголовий
 • Трапецієподібний
 • Найширший м’яз спини
 • Хронічний лімфолейкоз
 • Гострий мієлолейкоз
 • Лімфогранулематоз
 • Інфекційний мононуклеоз
 • Мієломна хвороба
 • Реактивує натрій-калієву-АТФ-азу мембран міокардіоцитів
 • Зменшує накопичення іонізованого кальцію
 • Іальмує вивільнення калію з міокардіоцитів
 • Сповільнює надходження натрію до міокардіоцитів
 • Підвищує енергозабезпечення міокарду
 • Всі бактерії, що виросли на живильному середовищі
 • Бактерії групи кишкової палички
 • Бактерії, патогенні для людей та тварин
 • Умовно-патогенні мікроорганізми
 • Ентеропатогенні бактерії та віруси
 • Непрямий (некон’югований) білірубін
 • Прямий (кон’югований) білірубін
 • Уробілін
 • Стеркобіліноген
 • Тваринний індикан
 • Жовчних кислот
 • Жовчних пігментів
 • Ліполітичних ферментів
 • Іонів натрію
 • Жиророзчинних вітамінів
 • Відсутність внутрішнього фактора Касла
 • Відсутність зовнішнього фактора Касла
 • Порушення всмоктування вітаміну В12 в тонкій кишці
 • Дефіцит фолієвої кислоти
 • Дефіцит транскобаламіну
 • Зниження еластичних властивостей легень
 • Зменшення альвеолярної вентиляції
 • Зменшення розтяжності легень
 • Зменшення перфузії легень
 • Порушення вентиляційно-перфузійного співвідношення в легенях
 • Обоє гетерозиготні за геном гемоглобінопатії
 • Мати гетерозиготна за геном гемоглобінопатії, у батька цей ген відсутній
 • Обоє гомозиготні за геном гемоглобінопатії
 • Батько гетерозиготний за геном гемоглобінопатії, у матері цей ген відсутній
 • У обох батьків ген гемоглобінопатії відсутній
 • Для виявлення антитіл в реакції непрямої гемаглютинації
 • Для виявлення антитіл в реакції зв’язування комплементу
 • Для виявлення антитіл в реакції Відаля
 • Для виявлення антитіл в реакції гальмування гемаглютинації
 • Для серологічної ідентифікації збудника черевного тифу
 • Лізин, аргінін, гістидин
 • Аспартат, глутамат, гліцин
 • Аспартат, аргінін, глутамат
 • Глутамат, валін, лейцин
 • Цистеїн, гліцин, пролін
 • Реакція зв’язування комплементу
 • Реакція нейтралізації
 • Реакція гемадсорбції
 • Реакція аглютинації
 • Реакція гальмування гемаглютинації
 • Нерозходженням пари хромосом під час гаметогенезу
 • Соматичною мутацією у ембріона
 • Впливом тератогенних факторів
 • Домінантною мутацією
 • Хромосомною мутацією - дуплікацією
 • Ділянка аортального отвору діафрагми
 • Ділянка попереково-крижового сполучення
 • Заднє середостіння
 • Місце впадіння у венозний кут
 • Ділянка шиї
 • Активація антиоксидантної системи
 • Активація Са-опосередкованих клітинних функцій
 • Накопичення Na+ в клітинах
 • Пригнічення аденілатциклази
 • Гіпертрофія мітохондрій
 • Сечоводи
 • Сечівник
 • Зовнішній сфінктер сечівника
 • Внутрішній сфінктер сечівника
 • Цибулинно-губчастий м’яз
 • Ліва вінцева
 • Права вінцева
 • Права та ліва вінцеві
 • Передня міжшлуночкова гілка лівої вінцевої артерії
 • -