• нормальному
 • загальнорiвномiрнозвуженому
 • плоскорахiтичному
 • девентерiвському
 • робертiвский таз
 • чоловiчого типу
 • жiночого типу
 • плоский таз
 • загальнорiвномiрнозвужений таз
 • чоловiчого типу
 • жiночого типу
 • плоский таз
 • поперечнозвужений
 • дiабетом
 • лiтнiм вiком батька
 • високим ростом батька
 • генетичною схильністю
 • розмiри тазу: 22-25-28-17
 • звуженi тiльки поперечнi розмiри
 • вкороченi тiльки прямi розмiри
 • лонний кут 100°
 • зменшенням усiх прямих дiаметрiв
 • зменшенням прямого дiаметру площини входу в малий таз
 • круглою формою площини входу в малий таз
 • розмiрами таза: 25-26-31-17
 • збiльшенням висоти тазу
 • вертикальним стоянням крил здухвинних кiсток
 • збільшенням прямого дiаметра широкої частини порожнини тазу
 • вкороченням прямого дiаметра площини входу в малий таз
 • зменшенням усiх поперечних дiаметрiв
 • збiльшенням поперечного дiаметра вузької частини порожнини малого тазу
 • зменшенням прямого дiаметра широкої частини порожнини малого тазу
 • збiльшенням поперечного дiаметра ромба Мiхаєлiса
 • будь-який звужений таз
 • таз II або III ступеню звуження
 • таз, величина якого неадекватна розмiрам голiвки плоду
 • воронкоподiбний таз
 • косозвужений таз
 • стрiловидний шов у поперечному розмiрi входу
 • в одному з косих розмiрiв у легкому згинанні
 • у поперечному розмiрi в легкому ступенi розгинання
 • в одному з косих розмiрiв у максимальному згинанні
 • розгинання i вставлення у прямому розмiрi
 • розгинання i вставлення в одному iз косих розмiрiв
 • переднiй або заднiй асинклiтизм
 • редерерiвскiй асинклiтизм
 • високе пряме стояння стрiловидного шва
 • низьке поперечне стояння стрiловидного шва
 • переднiй асинклiтизм
 • вставляння в косому розмiрi при максимальному згинаннi голiвки
 • розмiр Цангемейстера менше зовнiшньої кон'югати
 • розмiр Цангемейстера бiльше зовнiшньої кон'югати
 • нормальне просування голiвки
 • бiчна кон'югата 14 см
 • гiнекоїдний таз
 • андроїдний таз
 • антропоїдний таз
 • платипелоїдний таз
 • гiнекоїдний таз
 • андроїдний таз
 • антропоїдний таз
 • платипелоїдний таз
 • гiнекоїдний таз
 • андроїдний таз
 • антропоїдний таз
 • платипелоїдний таз
 • загальнорiвномiрнозвужений таз
 • поперечнозвужений таз
 • плоскорахітичний таз
 • простий плоский таз
 • таз зi звуженням прямого дiаметру широкої частини
 • тривале поперечне стояння голiвки над входом у таз, асинклітичне вставлення
 • сильне згинання голiвки над входом у малий таз, асинклітичне вставлення
 • високе пряме стояння голiвки
 • клиноподiбна конфiгурацiя голiвки
 • низьке поперечне стояння стрiловидного шва
 • тривале високе поперечне стояння стрiловидного шва
 • розгинання голiвки в площинi входу в малий таз
 • сильне згинання голiвки в площинi входу в малий таз
 • нормальному
 • загальнорiвномiрнозвуженому
 • плоскорахитичному
 • девентеровському
 • нормальному
 • загальнорiвномiрнозвуженому
 • плоскорахітичному
 • девентеровському