• зменшення частоти пiсляоперацiйних ускладнень
 • зменшення крововтрати
 • зменшення ймовiрностi розриву матки по рубцю
 • більш швидке заживлення
 • iнший спосiб розродження становить смертельну небезпеку для матерi
 • гарантується народження живого плоду
 • необхiдно враховувати протипоказання до операцiї
 • можна обрати альтернативний метод розродження
 • виключений альтернативний метод розродження
 • iнший спосiб родорозрiшення становить смертельну небезпеку для матерi
 • альтернативний метод родорозрiшення пiдвищує ризик перинатальної смертностi i загрозу здоров'ю матерi
 • можна зневажити протипоказаннями
 • рак шийки матки
 • атонiя матки
 • матка Кувелера
 • лейоміома матки
 • часте ускладнення операцiї
 • спостерiгається у ранньому пiсляпологовому перiодi
 • може виявлятися при наступнiй вагiтностi
 • виявляється тiльки в пологах
 • розтинають найбiльш активну дiлянку мiометрiю
 • формується бiльш повноцiнний рубець
 • легше зiставляти краї розрiзу
 • легше витягати плiд
 • хорiонамнiонiт, що загрожує розриву матки
 • хорiонамнiонiт у 32лiтньої першородячої
 • хорiонамнiонiт, тазове передлежання
 • хорiонамнiонiт, слабкiсть пологової дiяльностi
 • не спостерiгаються
 • спостерiгаються в усiх випадках
 • спостерiгаються при 50% операцiй
 • спостерiгаються в 3-5 разiв частiше, нiж при пологах через природнi пологовi шляхи
 • тазове передлежання плоду
 • рубець пiсля кесарського розтину
 • слабкiсть пологової дiяльностi
 • загроза розриву матки
 • гострий дистрес плода
 • бурхлива пологова дiяльнiсть
 • першородяча в 17 рокiв
 • першородяча в 27 рокiв
 • синдром затримки розвитку плоду
 • еклампсiя вагiтних
 • переношування вагiтностi
 • ізоімунізація по Rh-фактору
 • не вводять
 • вводять до народження плоду
 • вводять пiсля народження плоду
 • шовком
 • лавсаном
 • синтетичним шовним матеріалом, який розсмоктується
 • капроном
 • неспроможнiй рубець на матцi
 • переношена вагiтнiсть
 • еклампсiя
 • два і більше рубців на матцi пiсля кесарського розтину
 • тазового передлежання плоду
 • багатоплiднiй вагiтностi
 • великого плоду
 • утрудненого доступу до нижнього сегмету матки
 • гестоз легкого ступеню в пологах
 • допологове відходження навколоплідних вод
 • клiнiчно вузький таз
 • гiпотрофiя плоду
 • безводний перiод 6 годин
 • передлежання плаценти
 • хорiонамнiонiт
 • загроза розриву матки
 • вимагає менше часу
 • забезпечує меншу крововтрату
 • бiльш косметичний
 • легше народжувати плiд