• збiднiння печінки глікогеном
 • гiперглiкемiя
 • гіперглобулінемія
 • кетонурiя
 • гiпохлоремiя
 • УЗД
 • облiк споживання i виділення рідини
 • рентгенологiчне дослідження органів шлунково-кишкового тракту
 • визначення гемоглобіну i гематокриту
 • визначення бiлiрубiну в крові i печінкові проби
 • вплив на функцію центральної нервової системи
 • виведення рідини з організму
 • усунення втрати рідини i живильних речовин
 • корекцію дефіциту ОЦК
 • стiйке пiдвищення температури тіла вище 38°, жовтяния
 • пiдвищення АТ
 • пульс 88-92 у 1 хвилину
 • вiдсутнiсть патологічних змін у сечі
 • набряк
 • спазм артеріол
 • крововилив
 • ексудати
 • хронiчний нефрит
 • дiабет
 • багатоплiддя
 • міхуровий занос
 • передлежання плаценти
 • протеїнурiя
 • підвищення дiастолiчного артерiального тиску
 • середнiй артерiальний тиск вище 90 мм рт.ст
 • пiдвищення систолiчного артерiального тиску
 • головний бiль
 • затримкою кальцiю
 • зменшенням об'єму плазми й зростанням Ht
 • збiльшенням об'єму плазми й зниженням Ht
 • набряками гомiлок
 • переривання вагiтностi
 • флеботомiя
 • гемотрансфузія
 • охоронний режим, застосування седативних препаратiв
 • корекцiя ОЦК
 • захворювань печiнки, нирок, гiпертонiчної хвороби
 • бронхiальної астми
 • пневмонiї
 • вад серця
 • плодоруйнуюча операцiя
 • усунення подразникiв, наркоз, магнезiальна терапія, швидке i дбайливе родорозрiшення
 • ручне вiддiлення послiду
 • кесарський розтин пiд мiсцевою анестезiєю
 • вiдставанням у розвитку
 • вадами розритку
 • порушенням серцевої дiяльностi
 • передлежанням плаценти
 • протеїнурiя > 3 г/доб
 • пiдвищення дiастолiчного АТ
 • пiдвищення систолiчного АТ
 • надмірне збiльшення ваги
 • головний бiль
 • гiпертонiчна хвороба
 • пеліоз
 • реноваскулярна гiпертонiя
 • гiпопiтуiтаризм
 • гемосорбцiєю
 • гiпотензивними препаратами
 • сильними седативними засобами
 • перериванням вагiтностi
 • головний бiль
 • судорожнi посмикування м'язiв обличчя
 • олiгурiя
 • мерехтлива скотома
 • набряки
 • еклампсії
 • неефективного лікування
 • коми, амаврозу
 • пеліозного гепатиту
 • крововиливів в сітківку
 • головний бiль
 • мерехтлива скотома
 • відшарування плаценти
 • симптом Болта, Промптова
 • гiпоксiя
 • гiперволемiя
 • гiповолемiя
 • гiперкоагуляцiя
 • гемоконцентрацiя
 • усунення спазму периферiйних судин
 • збiльшення периферiйного опору
 • пiдвищення ОЦК
 • попередження коагулопатичних розладiв
 • зменшення дефіциту протеінів
 • 1-2 години
 • 24-36 годин
 • 3-4 дні
 • термінове родорозрішення й протягом 3-4-х діб після пологів
 • гематокрит
 • мiкроелементи крові
 • рiвень креатиніну
 • кiлькiсть тромбоцитiв
 • протеінурія
 • анурiя, що продовжується бiльш доби на тлі iнтенсивної терапiї:
 • систолiчний тиск понад 200 мм рт.ст
 • олiгурiя
 • затримка розвитку плода
 • спазмолітик
 • збiльшує внутрiшньочерепний тиск
 • діуретик
 • зменшує внутрішньочерепний тиск (ВЧТ)
 • токолітик
 • гнiтить активнiсть карбоангiдрази
 • збiльшує нирковий кровообiг
 • гальмує реабсорбцiю електролiтiв
 • збiльшує швидкiсть клубочкової фільтрації є антагонiстом антидiуретичного гормону (АДГ)
 • генералiзований спазм артерiол
 • дiєта, багата бiлком
 • порушення електролiтного балансу
 • iммунiзацiя
 • гіповолемія, централізація кровообігу
 • вiк
 • кiлькiсть пологiв в анамнезi
 • соцiально-економiчний стан вагiтної
 • Rh-приналежнiсть чоловiка
 • генералізований судинний спазм
 • спазмолітична дія
 • покращення мікроциркуляції
 • полiпшення перебiгу соматичного захворювання пiд час вагiтностi
 • діуретична дія
 • тривалiсть гестозу
 • шкалу Вiттлiнгера
 • данi кольпоцитологiї
 • погодинний дiурез
 • показники гемодинамiки
 • гiпотрофiї плоду
 • антенатальної загибелi плоду
 • передчасного відшарування плаценти
 • внутрішньочерепного крововиливу
 • HELLP-синдрому
 • дiабетичної фетопатiї
 • Атенелол внутрішньо по 50 мг 1 р. на добу 10-15 діб
 • Аспірин внутрішньо по 60 мг 1 р. на добу
 • Пентоксифілин внутрішньо по 0,1 г 3 р. на добу
 • Дипірідамол внутрішньо по 50 мг 3 р. на добу
 • Ксантинолу нікотинат внутрішньо по 0,15 мг 3 р. на добу
 • гiперплазiя плаценти
 • передчасне дозрiвання плаценти
 • симетрична гiпотрофiя плоду
 • багатоводдя
 • бiлковi препарати, колоїднi плазмозамiнники
 • кристалоїди
 • салуретики
 • непрямi антикоагулянти
 • спазмолітики
 • не має значення
 • свiдчить про гепатит
 • ознака гострої нирково-печiночної недостатностi
 • ознака HELLP-синдрому
 • ознака калькульозного холециститу
 • зниження ОЦК
 • порушення функцiї плаценти
 • ДВЗ-синдром
 • пiдвищення клубочкової фільтрації в нирках
 • призначення ацетилсаліцилової кислоти, починаючи з 20 тижнів вагітності
 • призначення препаратів кальцію, починаючи з 16 тижнів вагітності
 • обмеження вживання кухонної солі та рідини
 • застосування діуретиків з 20 тижнів вагітності
 • 16 мл 25%-го розчину сульфату магнію
 • 4 мл 25%-го розчину сульфату магнію
 • 1 г сухої речовини сульфату магнію на годину
 • 3 г сухої речовини сульфату магнію на годину
 • 48 годин
 • 1-2 годин
 • 1 тижня
 • продовження терапії не потрібне
 • гіпертензією та мікроангіопатичною гемолітичною анемією
 • підвищенням рівня печінкових ферментів в плазмі крові
 • зниженням рівня тромбоцитів в крові
 • ТЕЛА
 • блювота i слинотеча, рідкий стілець
 • блювота не тільки вранці, але i кілька разів на день
 • блювота близько 20 разів на добу, падіння ваги тіла, поява ацетону в сечі
 • часта блювота, болі в епiгастральнiй ділянці
 • олігурія
 • пригнічення подиху
 • гiперрефлексiя
 • анемiя
 • набряки
 • призначення салуретикiв
 • використання осмодиуретикiв
 • використання антагонiстiв альдостерону
 • інфузiйна терапія
 • преренальна
 • ренальна
 • постренальна
 • гiперволемична
 • нормоволемiчна
 • зниження клубочкової фільтрації
 • зниження реабсорбції
 • зменшення в плазмі концентрації іонів натрію i калію
 • пiдвищення об'єму позаклітинної рідини