• кесарський розтин в анамнезi
 • гiпертонiчна хвороба
 • прееклампсія
 • клінічна невідповідність голівки плода й тазу роділлі
 • олiгогiдрамнiон
 • перенесений септичний ендометрит у минулому
 • передчаснi пологи
 • випадіння пуповини
 • завчасно транспортувати родiллю в районну лiкарню для операцiї кесарського розтину
 • викликати лiкаря з районної лiкарнi для проведення операцiї разом
 • обмежитися пiдшкiрним введенням наркотикiв
 • накласти шкiрно-головнi щипцi по Iванову
 • провести кранiотомiю
 • обмежитися пiдшкiрним введенням наркотикiв
 • провести медикаментозне родопідсилення
 • виклик консультанта з ЦРЛ
 • у жінки, що багато народжувала
 • при гiдроцефалiї плоду
 • при наявностi в минулому операцiї кесарського розтину
 • у родiллi з анемією
 • розродження через природнi пологовi шляхи з наступної тампонадою матки
 • розродження через природнi пологовi шляхи з наступною лапаротомією й ушиванням розриву або видаленням матки
 • негайно лапаротомія й гістеротомія
 • вести консервативно: переливання кровi, призначення серцевих препаратiв i антибiотикiв
 • швидкi пологи
 • розгинальнi вставлення голiвки
 • ригiднiсть шийки матки
 • передчасне вiдшарування нормально розташованої плаценти
 • поворот плоду на нiжку
 • акушерські щипці
 • прийом Кристеллера
 • допомога за Цовьяновим
 • розрив шкiри промежини i розриви слизової оболонки пiхви
 • розрив м'язiв промежини
 • розрив слизової оболонки пiхви i розриви глибоких м'язiв промежини
 • розрив слизової оболонки пiхви i розриви сфiнктера прямої кишки
 • ушкодження слизової оболонки входу в пiхву
 • гематома в нижнiй третинi пiхви
 • ушкодження слизової нижньої третини пiхви i шкiри промежини
 • ушкодження лонного зчленування
 • гематома промежини
 • поява набряку в областi промежини з одного боку, болю в промежинi
 • гематурiя
 • кровотеча зовнiшня
 • болi в нижнiх вiддiлах живота
 • бiль при вiдведеннi стегна
 • набряк в ділянці лонного зчленування
 • широке стояння галузей лонної кiстки на рентгенограмi
 • "качина" хода
 • бiль в ділянці промежини
 • слабкiсть пологової дiяльностi, порушення ритму серцебиття плоду
 • рiзку болючість перейм, бурхливу пологову дiяльнiсть
 • блювоту, гикавку
 • появу кров'янистих видiлень у I перiодi пологiв
 • оперативне втручання
 • адекватну анестезiологiчну допомогу
 • iнфузiйно-трансфузiйну терапiю
 • корекцiю порушень гемокоагуляцiї
 • гострий токолiз
 • бинт Вербова
 • акушерськi щипцi
 • кесарський розтин
 • за показаннями ушивання або видалення матки
 • контракцiйне кiльце посерединi мiж лоном i пупком
 • припинення пологової дiяльностi, загибель плоду, домiшок кровi в сечi
 • гнiйнi видiлення з матки, загибель плоду, пiдвищення температури
 • рiзко напружена хвороблива матка, загибель плоду, АТ - 140/90, протеїнурiя
 • симптом Ваньки-встаньки
 • передлежання плаценти
 • хронiчний ендоцервiцит
 • інструментальні засоби (щипці, розтин шийки, вакуум-екстирпація)
 • засіб Крістеллера
 • промежина стає багряною
 • промежина стає блiдою, блискучою
 • промежина добре розтягується
 • промежина ціанотична
 • порушення цiлісностi шкiри промежини, слизової оболонки задньої спайки, м'язiв промежини
 • ушкодження сфiнктеру прямої кишки
 • порушення цiлісностi м'язiв промежини, ушкодження сфiнктеру прямої кишки
 • розрив слизової пiхви до склепiнь
 • порушення цiлісностi піхви
 • порушення цiлісностi шкiри промежини
 • порушення цiлісностi м'язiв промежини
 • ушкодження сфiнктеру й слизової оболонки прямої кишки
 • народження плоду через отвір у центрі промежини
 • порушення цiлісностi шкiри промежини
 • порушення цiлісностi слизової оболонки задньої спайки
 • порушення цiлісностi м'язiв промежини
 • ушкодження сфiнктеру й слизової оболонки прямої кишки
 • народження плоду через отвiр у центрi промежини
 • стiнку прямої кишки
 • розiрванi м'язи i слизову пiхви
 • слизову пiхви i шкiру промежини
 • слизову пiхви
 • стiнку прямої кишки
 • розiрванi м'язи, слизову пiхви, шкiру промежини
 • слизову пiхви, шкiру промежини
 • шкiру промежини, стiнку прямої кишки
 • iнфантилiзм
 • розгинальнi вставляння голiвки плода
 • народження недоношеного плода
 • кольпiт
 • ушкодження її вподовж 1-2 см
 • ушкодження її вподовж 3-5 см
 • ушкодження доходить до склепiнь
 • розрив, що переходить на склепiння
 • ушкодження її протягом 2 см i бiльше
 • ушкодження доходить до склепiнь
 • ушкодження переходить на склепiння
 • розрив переходить на нижнiй сегмент матки
 • ушкодження її до 2 см
 • ушкодження доходить до склепiнь
 • ушкодження переходить на нижнiй сегмент матки
 • двобічний розрив до 3 см
 • постiйна кровотеча при щiльнiй матцi
 • кровотеча при розслабленнi матки
 • пiдвищення температури тiла
 • затримка сечовипускання
 • скорочення II перiоду пологiв, попередження травматизму плода
 • збереження цiлісностi м'язiв тазового дна
 • попередження розриву шийки матки
 • зниження частоти ушкодження зовнiшнього сфiнктеру прямої кишки
 • легше проводиться вiдновлення розсiчених тканин
 • зменшення хворобливих вiдчуттiв у пiсляпологовому перiодi
 • зниження частоти ушкодження зовнiшнього сфiнктеру уретри
 • великий сальник
 • сечовий мiхур
 • уретру
 • кишечник
 • маткову трубу i яєчник
 • операцiю припинити, призначити утеротонiки i антибiотики
 • обережно закiнчити операцiю, спостереження
 • для виключення внутрiшньочеревної кровотечi пункцiя через заднє склепiння
 • термiнова лапаротомія
 • спостереження, при перитонеальних знаках – лапаротомія
 • лапаротомія, ушивання перфорацiйного отвору, дренування, антибiотики
 • екстирпацiя матки, дренування, антибiотики, ревiзiя органiв малого тазу, декомпресiя кишечнику
 • операцiя Рейна-Порро
 • вiдновлення цiлостi матки пiсля спорожнення, ушивання дефектiв сумiжних органiв, дренування
 • припинити операцiю, уточнити дiагноз зондуванням, запросити на консультацiю бiльш досвiдченого лiкаря
 • продовжити операцiю, не додаючи зусиль у мiсцi травми
 • дiагностичний череворозтин
 • відчуття болю в ділянці нижнього сегменту
 • біль при пальпації нижнього сегменту через піхвове склепіння,його неоднорідність занурення
 • відчуття тиску на задній прохід
 • неповний розрив матки
 • відсутність ознак інфекції
 • лінійний розрив з чіткими краями
 • безводний проміжок більше 12 годин
 • ризик розриву матк
 • спонтанний розрив матк
 • розрив у нижньому сегменті матк
 • спонтанний розрив матк
 • розрив у нижньому сегменті матк
 • неповний розрив матк
 • ризик розриву матк
 • лапаротомію з метою перев’язки внутрішньої клубової артерії
 • через 5-6 днів виконують розтин гематоми та її дренування для профілактики інфікування
 • прошивання Z-подібним швом, кровозупиняючі засоби, холод
 • обшивання гематоми безперервним швом
 • у сечовий міхур вводиться 200 мл розчину метиленового синього
 • внутрішньовенно вводиться метиленовий синій та простежується його надходження в черевну порожнину
 • збільшується діурез
 • екскреторна урографія
 • кесарського розтину на 40 тижні вагітності при «зрілих» пологових шляхах
 • запланованний кесарський розтин в І періоді пологів при розкритті шийки не менше ніж 4 см
 • виключення другого періоду пологів за допомогою акушерських щипців
 • лінійний розрив з чіткими краями
 • відсутність ознак інфекції
 • безводний проміжок більше 12 годин
 • травма судинного пучка
 • інсциляцію розчину метиленого синього в сечовий міхур
 • цистоскопія
 • екскреторна урографія
 • гістероскопія
 • елемент фізіології пологів
 • етiологично пов'язане з дискоординованою пологовою дiяльнiстю
 • зв'язане з загрозою розриву матки
 • симптом невідповідності голівки й тазу
 • класичний поворот плода на нiжку
 • ембріотомія
 • кесарський розтин
 • стимуляцiя пологової дiяльностi
 • кесарський розтин
 • консервативне ведення пологiв
 • вакуумекстракцiя плоду
 • шкiрно-головнi щипцi по Гаусу-Iванову
 • контракцiйне кiльце на серединi мiж лоном i пупком
 • значна кровотеча з матки
 • гнiйнi видiлення з матки
 • матка має форму пiсочного годинника
 • матка має овоїдну форму
 • болючiсть при пальпацiї нижнього сегменту матки
 • болi поза переймами проходять
 • набряки гомiлок