• сальпiнгоофорит
 • метротромбофлебіт
 • пельвiоперитонiт
 • септицемія
 • пельвiоперитонiт
 • розлитий перитонiт
 • септицемія
 • метротромбофлебіт
 • сальпiнгоофорит
 • післяпологовий ендометрит
 • пельвiоперитонiт
 • післяпологова виразка
 • серозний
 • iнфiльтративний
 • iнфiльтративно-гнiйний
 • гнійно-септичний
 • анемiя
 • гнiйний мастит з утворенням нових вогнищ пiсля хiрургiчного втручання
 • гостре респiраторне захворювання
 • ЦВД 60-120 мм вод. ст
 • дiурез 20 мл/годину
 • тахiпное
 • впливом токсинiв бактерiй
 • активнiстю калiкреїн-кiнiнової системи
 • фiбринолiзом
 • ДВЗ-синдром
 • видалення септичного вогнища
 • усунення артерiальної гiпотензiї i порушень мiкроциркуляцiї
 • детоксикацiя
 • підвищення ОЦК
 • цукровий дiабет
 • гломерулонефрит
 • хорiонамнiонiт
 • гестоз
 • кровоточивiсть
 • задишка
 • пiдвищення температури
 • геморрагичний некроз шкiри
 • щогодинного контролю за дiурезом
 • вимiрювання ректальної температури i зiставлення з температурою тiла в аксилярнiй западинi
 • пiдрахунку тромбоцитiв i визначення фiбриногену i фiбрин-мономерiв
 • погодинного вимірювання ЦВТ
 • судинорозширююча дiя в зонi мiкроциркуляцiї
 • судинозвужуюча дiя в зонi мiкроциркуляцiї
 • збiльшення загального периферичного опору
 • збiльшення агрегацiїю формених елементiв кровi
 • ендотоксини
 • ниркова недостатнiсть
 • кровотеча
 • пiдвищення температури
 • брадикардiя i гiпотонiя
 • олігурiя
 • гiпофібриногенемiя
 • тромбоцитопенія
 • стрептококом
 • стафiлококом
 • кишковою паличкою
 • лактобацилли
 • кишкову паличку
 • хламідiї
 • клебсієлу
 • гематогенний
 • лімфогенний
 • трансмембранний
 • каналiкулярний
 • внутрiшньоматковi контрацептиви
 • бар'єрнi (механiчнi) методи
 • стерилiзацiя
 • фiзiологiчний метод
 • трихомонiазi
 • гонореї
 • кандiдомiкозi
 • стрептококовій інфекції
 • гiперемiя, набряк
 • печiя, сверблячка
 • гнiйнi видiлення
 • болі внизу живота
 • гiперестрогенiя
 • атрофічнi змiни слизової оболонки
 • гiперкератоз слизової оболонки
 • болi в низу живота
 • слизово-гнійнi видiлення iз шийки матки
 • рiзке збiльшення шийки матки
 • гiперемiя i набряк шийки матки
 • запалення тазової очеревини
 • запалення маткових труб
 • запалення параметральної клiтковини
 • навколоматковий адгезивний процес
 • швидке пiдвищення температури
 • роздратування очеревини, чiтко вiдмежоване термiнальною лiнiєю
 • участь живота в актi дихання
 • парез кишечника
 • бактерициднi властивостi очеревини
 • бактерициднi властивостi великого сальника
 • зсiдання фiбрину
 • зниження імунітету
 • пiдвищення температури помiрне, непостiйне
 • позитивний симптом Щьоткiна-Блюмберга
 • верхнi границi iнфiльтрату - чiткi, знизу i з бокiв - розпливчастi
 • адгезивний процес у черевнiй порожнинi
 • стрептокок
 • ешерихiї
 • хламiдiї
 • вірус гепатиту
 • сильнi болi внизу живота
 • симптом Щьоткіна позитивний на боці ураження
 • збiльшенi болючi придатки
 • позитивний симптом Пастернацького на боці ураження
 • тупi, ниючi болi внизу живота, в попереку
 • іррадіюючі болi
 • зниження лiбiдо
 • підвищення температури тіла до 39°С
 • збiльшення матки
 • болючiсть матки
 • видiлення серозно-гнiйнi
 • тривалiсть 1 тиждень
 • зниження скоротливої здатностi матки
 • аррозивне ушкодження судин
 • анемiя
 • анамнез
 • клiнiчнi данi
 • метросальпiнгографiя
 • гiстологiчне дослiдження ендометрiя
 • лихоманка (не менше 37,5 °С)
 • болючість матки
 • патологічні виділення із матки
 • болі в поперековій ділянці
 • гнійні виділення із поверхневого розтину
 • обмежена болючість, набряк, почервоніння
 • неспроможність шва (самостійне розходження країв рани)
 • загоєння первинним натягом
 • лихоманка (38,5 - 390С)
 • гіперемія шкіри молочної залози
 • біль в молочній залозі
 • наявність інфільтрату в молочній залозі
 • стрептококи А та В
 • золотистий стафілокок
 • хламідії
 • синьогнійна паличка
 • порушення гігієни та правил грудного вигодовування
 • тріщини та аномалії розвитку сосків
 • лактостаз
 • гіперпролактинемія
 • передчасне відходження навколоплідних вод
 • необґрунтована рання амніотомія
 • часті піхвові дослідження
 • передчасне відшарування плаценти
 • підвищенням діурезу
 • вираженими ознаками інтоксикації та парезом кишечника
 • симптомом Мейо-Робсона
 • нагноєнням післяопераційної рани
 • змiни в статевій сфері
 • змiни в загальному станi хворої
 • змiни лабораторних даних (ан.кровi, коагулограми)
 • зміни показників гемодинаміки
 • пiдвищення С-реактивного бiлка
 • диселектролiтемiя
 • гiпохолестеринемiя
 • розриви шийки матки
 • гiпотонiя матки
 • хронiчний пiєлонефрит
 • кесарський розтин
 • iнтраоперацiйне введення антибiотикiв
 • iзоляцiя черевної порожнини
 • екстраперитонеальний кесарiв розтин
 • корпоральний кесарів розтин
 • пельвiоперитонiт
 • розлитий перитонiт
 • параметрит
 • метротромбофлебіт