• огляд i ушивання родових шляхiв
 • кольпоскопію
 • гістероскопiю
 • лапароскопiю
 • застосування утеротонiкiв
 • застосування дiуретикiв
 • введення вікасолу
 • введення мезатону при низькому АТ
 • ретракцiя мiометрiю та температура тіла
 • тромбоутворення в судинах плацентарної дiлянки та рівень гематокриту
 • гiперкоагуляцiя та кількість тромбоцитів
 • ретракцiя міометрію та локальні фактори гемостазу
 • неправильнiй формi плаценти
 • затримцi плодових оболонок
 • наявностi розiрваних великих судин у плодових оболонках
 • тонкiй плацентi
 • при пальпацiї матки
 • при ультразвуковому дослiдженнi
 • при рентгенографiї
 • при внутрiшньому акушерському дослiдженнi
 • звичайно зупиняється без лiкування
 • не призводить до важких наслiдкiв
 • при неправильному лiкуваннi може закiнчитися летально
 • вiдноситься до рiдкісних ускладнень пологiв
 • зовнiшнiй масаж матки та гемотрансфузію
 • огляд,ушивання родових шляхiв та гемотрансфузію
 • ручне обстеження,масаж матки та гемотрансфузію
 • зовнiшнiй масаж матки, огляд пологових шляхiв, ручне обстеження i масаж матки
 • ручне обстеження стiнок матки
 • кюретаж стiнок матки
 • пудендальну анестезiю
 • пункцію через заднє склепіння
 • метод Абуладзе
 • метод Лазаревича-Креде
 • клемування по Бакшеєву
 • метод Гентера
 • вiкасол
 • ультразвукове дослiдження матки
 • окситоцин
 • загальний аналiз кровi
 • повторно ввести окситоцин
 • повторно ввести метилергометрин
 • повторити ручне обстеження матки
 • приступити до видалення матки
 • проникненням в материнський кровотік елементів навколоплідних вод
 • зіянням венозних судин матки
 • тазовим передлежанням плоду
 • поперечним положенням плоду
 • швидкі пологи при недоношеній вагітності
 • надмірна пологова діяльність та анемія вагітних
 • великий плід та пологи в 40 років
 • дистоція шийки матки після кріодеструкції
 • швидкі пологи, надмірна пологова діяльність, дистоція шийки матки та великий плід
 • підвищенням внутрішньоматкового тиску
 • зіянням венозних судин матки
 • підвищенням внутрішньоматкового тиску та зіянням венозних судин матки
 • наявністю цілого плідного міхура
 • передчасне відшарування плаценти у терміні 28 тижнів
 • корпоральний кесарів розтин
 • гіпотонія матки та анемія
 • передчасне відшарування плаценти, кесарів розтин, гіпотонія матки
 • змінами в показниках периферійного кровообігу та гемограми
 • розвитком гострої серцево-легеневої та ниркової недостатності
 • розвитком коагулопатії
 • змінами в показниках периферійного кровообігу, розвитком гострої серцево-легеневої недостатності та ДВЗ-синдрому
 • підсилення пологової діяльності
 • раптова блідість, озноб, зниження АТ
 • передчасний вилив амніотичних вод та зниження АТ
 • раптове підвищення температури тіла та зниження АТ
 • затемнення верхівки легень
 • інтерстиціальний зливний пневмоніт
 • випіт в плевральну порожнину
 • плевропневмонія та гідроторакс
 • ознаки гіпокоагуляції та підвищення ШОЕ
 • еозинофілія
 • різке підвищення кількості паличкоядерних лейкоцитів
 • лейкоцитоз та підвищення ШОЕ
 • синусова тахікардія, гіпоксія міокарду, гостре легеневе серце
 • синусова аритмія та гіпоксія міокарду
 • блокада ніжки пучка Гіса
 • синусова аритмія та блокада ніжки пучка Гіса
 • терапевтичною бригадою
 • кардіологічною бригадою
 • акушерсько-гінекологічною бригадою
 • лінійною бригадою швидкої допомоги
 • родорозрішення та нагляд протягом 2-х годин після пологів
 • термінове розродження, лікування кардіо-пульмонального шоку, корекція коагулопатії
 • інтубація, ШВЛ 100 % киснем, корекція коагулопатії та очікування завершення пологів через природні пологові шляхи
 • розродження та постійна інгаляція кисню
 • плевропневмонія
 • гострий інфаркт міокарду
 • коагулопатична кровотеча та поліорганна недостатність
 • дихальна та поліорганна недостатність
 • гостра нирково-печінкова недостатність
 • серцево-легенева реанімація та нагляд кардіолога
 • інтубація трахеї та катетеризація магістральних судин
 • катетеризація магістральних судин
 • серцево-легенева реанімація, інтубація трахеї та ШВЛ, катетеризація магістральних судин
 • повторні ЕКГ
 • ШВЛ на протязі 3-х діб
 • моніторинг життєво-важливих функцій
 • повторні лабораторні дослідження
 • поліпшення показників серцевої діяльності
 • нормалізація показників гемостазу, гемограми та АТ
 • зменшення дихальної недостатності та повторні рентгенограми
 • нормалізація показників діурезу та функціональних проб печінки
 • поліпшення показників серцевої діяльності, усунення ознак периферійної вазоконстрикції
 • співвідношення частоти дихання до ЧСС
 • співвідношення частоти дихання до рівня діурезу
 • співвідношення ЧСС до систолічного АТ
 • співвідношення ЧСС до температури тіла
 • рівня гемоглобіну
 • діурезу
 • гематокриту
 • об’єму крововтрати
 • маси тіла
 • рівня гемоглобіну
 • об’єму крововтрати і маси тіла
 • рівня АТ
 • рівнем гемоглобіну та гематокриту
 • швидкістю діурезу
 • співвідношення ОЦК та маси тіла
 • рівнем ЦВТ
 • фізіологічний розчин
 • розчин 5 % глюкози
 • високоосмолярні полііонні суміші (Рінгер-лактат, гідроксильно-етильовані крохмалі)
 • інфузія 5 %розчину глюкози та фізіологічного розчину
 • 5 % альбумін
 • 10-20 % альбумін, свіжозаморожену плазму, еритроцитарну масу
 • цілісну кров
 • препарати крові та іммуностимулюючі препарати
 • рання і важлива клінічна ознака
 • важлива клінічна ознака в процесі моніторингу
 • пізня та ненадійна клінічна ознака
 • об’єм крововтрати, об’єм діурезу, % втрати крові до ОЦК, пульс, систолічний АТ, ЦВТ, індекс Альговера
 • об’єм крововтрати, частота дихання, % втрати крові до ОЦК, пульс, систолічний АТ, ЦВТ, індекс Альговера
 • об’єм крововтрати, % втрати крові до ОЦК, пульс, систолічний АТ, ЦВТ, індекс Альговера
 • об’єм крововтрати, об’єм діурезу, пульс, систолічний АТ, ЦВТ, індекс Альговера
 • в 5 раз частіше, ніж при пологах через природні пологові шляхи
 • не спостерігається
 • в 5 раз рідше, ніж при пологах через природні пологові шляхи
 • у кожному другому випадку
 • тільки при багатоплідній вагітності
 • емболія навколоплідними водами
 • ІІІ фаза ДВЗ- синдрому
 • синдром гомологічної крові
 • І фаза ДВЗ-синдрому
 • порушення І фази згортання крові
 • у I перiодi пологiв
 • у перiодi вигнання
 • пiсля народження плоду
 • пiсля видiлення послiду
 • травма родових шляхiв
 • порушення скорочувальної дiяльностi матки
 • порушення згортання кровi
 • гiпертонiчна хвороба
 • кровотечею зі статевих шляхiв безперервним струменем
 • кровотечею зі згортками
 • кровотечею з утворенням пухких згортків
 • кровотечею без згортків
 • появою пiсля народження послiду з дефектом часточки
 • пiсля видiлення послiду кровотечi немає
 • кровотечею з розчиненням пухких згортків
 • кровотечею без згортків
 • щiльна, дно її на рiвнi або нижче пупка
 • пiсля спорожнення i масажу залишається щiльною
 • в'яла, м'яка, погано або зовсiм не реагує на подразнення
 • дно матки вiдхиляється влiво