• мимовiльне переривання першої вагiтностi
 • мимовiльне переривання другої вагiтностi
 • мимовiльне переривання вагiтностi 3 рази i бiльше
 • мимовiльне переривання вагiтностi пiсля накладання шва на шийку матки
 • вiд 40 до 50%
 • вiд 10 до 28%
 • вiд 25 до 50%
 • від 30 до 60 %
 • звуженим тазом
 • гіперандрогенією
 • рiзницею у вiцi чоловiка i жiнки бiльше 5 рокiв
 • гіперхолестеринемією
 • гіпертрофія шийки матки
 • ушкодження шийки матки в ділянці зовнiшнього вiчка
 • неповноцiннiсть циркулярної мускулатури в ділянці внутрiшнього вiчка
 • наявнiсть ерозії шийки матки
 • пошкодження iстмiчного вiддiлу шийки матки
 • перенесених запальних процесів
 • накладення шва на шийку матки
 • кесарського розтину за попередніми пологами
 • хромосомними аномаліями
 • гiпофункцiєю гiпофiзу
 • пієлонефритом
 • пухлинами яєчників
 • вілозен
 • гормональна терапiя
 • антибiотикотерапія
 • накладення шва на шийку матки
 • температура тiла
 • артерiальний тиск
 • рівень гормонів сироватки крові вагітної
 • УЗД
 • I-им ступенем недоношеності
 • II-им ступенем недоношеності
 • III-им ступенем недоношеності
 • IY-им ступенем недоношеності
 • по динамiцi рівня хоріонічного гонадотропіну
 • за даними ультразвукового дослідження
 • за даними кольпоскопiї
 • за симптомом "зiницi"
 • при нормальному тонусі матки за даними УЗД
 • при підвищеному тонусі матки за даними УЗД
 • при низькому розташуванні плідного яйця в порожнині матки
 • при вкороченні шийки матки за даними УЗД
 • токолітична терапія
 • утрожестан
 • естрогени
 • препарати магнію
 • гіпербілірубінемією у матері
 • iстмiко-цервікальною недостатнiстю
 • багатоводдям
 • гестаційним дiабетом
 • пiсля діагностичного вишкрібання стінок порожнини матки
 • пiсля пiзнiх абортiв
 • пiсля метросальпінгографiї
 • пiсля кріодеструкції шийки матки
 • пiдвищення температури тіла
 • пiдвищення базальної температури
 • пiдвищений тонус матки
 • діарея
 • iндукована овуляцiя
 • вiк вагiтної 22 роки
 • гiпертиреоїдний зоб
 • пiзнiй викидень в анамнезi
 • прееклампсія під час попередньої вагiтностi
 • групова приналежнiсть крові
 • екстракорпоральне запліднення
 • резус-належнiсть кровi
 • пiдвищенням рiвня хоріонічного гонадотропіну
 • зниженням рiвня хоріонічного гонадотропіну
 • збiльшенням рiвня прогестерону
 • нормальним рiвнем естрадіолу
 • хоріонічний гонадотропін
 • естрогени
 • прогестерон
 • імунокоректори
 • iмунологiчними причинами
 • кишковими iнфекцiями
 • вісцероптозом
 • міастенією
 • застосування простагландинів
 • застосування бета-адреномiметиків
 • застосування бета-блокаторiв
 • застосування окситоцину
 • профiлактика пневмопатiї плода сурфактантом
 • токолiз гініпралом
 • токолiз розчином сульфату магнiю
 • застосування простагландинів
 • гініпралу
 • партусистену
 • сульфату магнiю
 • препіділу
 • 2 доби
 • 2 тижня
 • 2 мiсяцi
 • до досягнення плодом доношеності
 • статевий акт
 • ретроверзiя матки
 • хромосомна патологiя ембріону
 • істміко-цервікальна недостатність
 • вiдсутнiсть міжшлункової перетинки серця
 • вiдсутнiсть серцебиття у ембрiону
 • вiдсутнiсть ембрiону
 • низьке розташування плідного яйця в порожнині матки
 • болючих менструацій
 • мимовільного аборту в I триместрі вагітності
 • розладів менструального циклу
 • розриву шийки матки під час пологів
 • викидня в серединi I триместру вагітності
 • передлежання плаценти
 • викидня в II триместрі вагітності
 • безпліддя
 • патологiя трофобласта
 • захворювання крові
 • аномалiї ембрiона
 • гiпертонiчна хвороба
 • загрозливий викидень
 • повний викидень
 • неповний викидень
 • викидень, що не вiдбувся
 • загрозу викидню
 • розпочавшийся викидень
 • повний викидень
 • викидень, що не вiдбувся
 • під час пологів
 • у 8 тижнів вагiтностi
 • в II-му триместрі вагiтностi
 • пiсля пологiв
 • сечокам’яна хвороба
 • АВ0-iзосенсибiлiзацiя
 • кольпіт
 • вади розвитку матки
 • багатопліддя
 • гiпертонiчна хвороба
 • епiлепсiя
 • пiєлонефрит
 • маловоддя
 • вагітність двома плодами
 • тазове передлежання плоду
 • крупний плід
 • лютеальний тип
 • навікулярний тип
 • цитолітичний тип
 • прекорніфікаційний (естрогенний) тип
 • мимовiльне переривання її в термiни вiд запліднення до 37 тижнiв
 • мимовiльне переривання її в термiни вiд запліднення до 28 тижнiв
 • мимовiльне переривання її в термiни вiд 12 до 22 тижнiв
 • мимовiльне переривання її в термiни вiд запліднення до 22 тижнiв
 • мимовiльне переривання вагітності в термiни вiд запліднення до 37 тижнiв
 • мимовiльне переривання вагітності в термiни вiд запліднення до 28 тижнiв
 • мимовiльне переривання вагітності в термiни вiд 22 до 37 тижнiв
 • мимовiльне переривання в термiни вiд запліднення до 34 тижнiв
 • переривання вагiтностi в термiни вiд запліднення до 30 тижнiв
 • переривання вагiтностi в термiни вiд запліднення до 28 тижнiв
 • переривання вагiтностi в термiни вiд 12 до 21 тижнiв
 • переривання вагiтностi в термiни вiд 28 до 32 тижнiв
 • вiд 27 до 47 см
 • вiд 30 до 45 см
 • вiд 25 до 30 см
 • від 20 до 45 см