• об’єм крові знижується
 • збільшується рівень фібриногену у плазмі крові
 • знижується рівень плазменних факторів
 • фібринолітична активність зростає та досягає норми
 • збільшується рівень еритроцитів
 • зменьшується рівень фібриногену у плазмі крові
 • пролактин та окситоцин
 • пролактин та прогестерон
 • пролактин та естрадіол
 • окситоцин та естрадіол
 • у ділянці маткових труб
 • у місці розташування плаценти
 • у ділянці внутрішнього вічка
 • у ділянці зовнішнього вічка
 • огляд пологових шляхів у дзеркалах та контроль гемостазу
 • спостереження за жінкою протягом двох діб
 • ручна ревізія порожнини матки
 • перевід жінки у післяпологове відділення
 • через 25 діб після пологів
 • через 12 годин після пологів
 • через 10 діб після пологів
 • через 5 діб після пологів
 • через 24 години після пологів
 • двох тижнів після народження дитини
 • тижня після народження дитини
 • 2 - 3-ох діб після народження дитини
 • усього післяпологового періоду
 • лохії
 • виділення
 • післяпологова крововтрата
 • не має назви
 • 1-2 тиждень
 • 2-3 тиждень
 • 5-6 тиждень
 • 5-6 місяць
 • мамогенез
 • лактогенез
 • галактопоез
 • галактокінез
 • не змінюється
 • збільшується на 80%
 • знижується на 13%
 • збільшується на 13%
 • до 10 дня після пологів
 • не спостерігається
 • до одного місяця після пологів
 • до 4-го дня після пологів
 • на 2-3 добу –5,0+0,3см
 • на 5-7 добу –3,0+0,3 см
 • на 2-3 добу – 11 +1,5 см
 • на 8-9 добу – 8 +0,4 см
 • дія прогестерону
 • викид до крові пролактину та окситоцину
 • викид до крові адренокортикостероїдного гормону
 • дія оксітоцину
 • в ділянці внутрішнього вічка
 • в ділянці зовнішнього вічка плаценти
 • в ендометрії матки
 • у місці розташування плаценти
 • поперечної щілини
 • косої щілини
 • у вигляді кола
 • повздовжньої щілини
 • дрібноклітинну інфільтрацію
 • збільшення кількості лейкоцитів
 • купчення макрофагів
 • агрегація еритроцитів
 • через 2 доби після пологів
 • через 2 години після пологів
 • залишається у пологовому боксі на 5 діб
 • може бути виписана відразу після пологів додому
 • зменшенню частоти годування
 • збільшенню частоти годування
 • збільшенню вживання рідини
 • призначенню парлоделу
 • 5-6 днiв після пологів
 • 10-11 днiв після пологів
 • 6-8 тижнiв після пологів
 • 12 мiсяцiв після пологів
 • гiперплазiї
 • гiпертрофiї
 • жировому переродженню
 • бiлковому переродженню
 • не змiнюються
 • протягом тижня
 • протягом 2 тижнiв
 • протягом 9 діб
 • протягом 6-8 тижнiв
 • у першi 2 днi
 • протягом 6-8 тижнiв
 • протягом 2 тижнiв
 • під час годування
 • пiсля менструацiї
 • пiсля виписки з пологового залу
 • пiсля загоєння швiв
 • пiсля закiнчення пiсляпологового перiоду
 • вiдсутність в них тромбоцитiв
 • вiдсутність в них фiбриногену
 • пiдвищення напруги маткової мускулатури
 • високу концентрацiю плацентарного i децидуального тромбопластину
 • пропускає 2 поперечника пальця
 • пропускає 4 поперечника пальця
 • зберiгає повне розкриття
 • закрите
 • не змiнюється
 • зменшується на 2 см
 • зменшується на 0, 5 см
 • зменшується на 5 см
 • пологи двiйнею
 • пологи великим плодом
 • передлежання плода
 • ускладнення пологiв слабкiстю пологової дiяльностi
 • протягом 2 годин
 • протягом 2 діб
 • протягом 6 тижнiв
 • протягом 3-4 діб
 • на 4 см вище пупка
 • на 4 см нижче пупка
 • на рiвнi пупка
 • на 4 см вище лона
 • раневий секрет, що видiляється з матки
 • видiлення з молочних залоз
 • не мiстять лейкоцитiв
 • не мiстять протеолiтичних ферментiв
 • виключенням матково-плацентарного кровообігу
 • виведенням з організму рідини
 • збільшенням ємності легень
 • виділенням окситоцину
 • збільшення лейкоцитів у крові
 • фагоцитоз
 • позаклітинний протеоліз
 • лімфоцитарна інфільтрація
 • до 800 мл
 • 250-300 мл
 • 0,5% від маси тіла жінки
 • 5% від маси тіла жінки
 • крововтрату за три доби після пологів
 • крововтрату у послідовому періоді
 • крововтрату у ранньому післяпологовому періоді
 • ємність плаценти
 • вигодовування виключно грудним молоком
 • інтервали між годуваннями не більше 3-4 годин
 • наявність аменореї
 • вік дитини менше 6 місяців
 • наявності овуляції
 • перші 2 години після пологів
 • перші 4 години після пологів
 • доба після пологів
 • 2 доби після пологів
 • на 20-22 см вище лона
 • на 10-12 см вище лона
 • на 15-16 см вище лона
 • на рівні лона
 • деяким жінкам контрацепцію слід починати негайно
 • контрацепція не потрібна протягом місяця після кесарського розтину
 • контрацепція не потрібна до першої менструації
 • жінці, яка годує грудним молоком, не потрібна контрацепція
 • 1,5% від маси тіла жінки
 • не більше 2% від маси тіла жінки
 • не більше 0,5% від маси тіла жінки
 • 800 мл
 • післяпологові виділення, які продовжуються 5-6 тижнів
 • післяпологові виділення, які продовжуються 10 тижнів
 • виділення після діагностичного вишкрібання стінок порожнини матки
 • виділення з молочної залози після пологів