• на 1-2 хвилинi
 • на 2-3 хвилинi
 • на 4-5 хвилинi
 • на 6-7 хвилинi
 • наявність пульсації пуповини при відсутності серцебиття плоду, дихання та довільних рухів мускулатури (100%)
 • відсутність пульсації пуповини
 • відсутність дихання
 • відсутність довільних рухів мускулатури
 • гестоз важкого ступеню у вагітної
 • обов’язковим при наявності меконію в навколоплідних водах
 • слабкість пологової діяльності
 • дискоординована пологова діяльність
 • стан асфіксії новонародженого
 • гестоз
 • ЗРП
 • переношування вагітності
 • багато- або маловоддя
 • тяжкі соматичні захворювання у матері (цукровий діабет)
 • передчасний розрив плодових оболонок
 • аномальна ЧСС плоду та наявність меконію в навколоплідних водах
 • оперативні пологи
 • неправильні передлежання та вставлення передлеглої частини плоду
 • патологія плаценти та пуповини
 • вроджені вади розвитку плода
 • доношена вагітність
 • Сульфат магнію
 • наркотичні засоби
 • Резерпін
 • антидепресанти
 • спазмолітині засоби
 • після народження дитини
 • протягом І хвилини після народження
 • після зупинки пульсації пуповини
 • засобом відсмоктування через носові ходи
 • після прорізування голівки відсмоктати вміст ротової порожнини
 • на перших секундах при доношеній вагітності та через хвилину при передчасних пологах, новонароджену дитину передати реаніматологу
 • час відокремлення не має значення
 • чекати до припинення пульсації пуповини
 • час визначається індивідуально лікарем-неонатологом
 • проводиться тільки при наявності меконію в навколоплідних водах
 • обов’язково відсмоктувати за допомогою катетера через носові ходи
 • за участю лікаря-реаніматолога
 • тільки при стані асфіксії важкого ступеню
 • обов’язкова санація гортані та трахеї через ларингоскоп, при необхідності провести інтубацію трахеї
 • відсмоктати вміст ротової порожнини в момент народження голівки, відокремити дитину від матері, продовжити санацію ВДШ під контролем ларингоскопу, покласти дитину під джерело променевого тепла, голівку злегка розігнути, обтерти шкіру дитини теплою стериль
 • відсмоктати вміст ротової порожнини в момент народження голівки, оцінити дихання, ЧСС, колір шкіри (протяом 10 секунд), відокремити дитину від матері, продовжити санацію ВДШ під контролем ларингоскопу, покласти дитину під джерело променистого тепла, голів
 • Відсмоктати вміст ротової порожнини в момент народження голівки, обтерти шкіру дитини теплою стерильною пелюшкою, провести тактильну стимуляцію, оцінити дихання, ЧСС, колір шкіри (протягом 10 секунд) відокремити дитину від матері, продовжити санацію ВДШ п
 • покласти дитину під джерело променевого тепла, голівку злегка розігнути, обтерти шкіру дитини теплою стерильною пелюшкою, провести тактильну стимуляцію, оцінити дихання, ЧСС, колір шкіри (протяом 10 секунд), відсмоктати вміст ротової порожнини, відокремит
 • оцінити дихання, ЧСС, колір шкіри (протяом 10 секунд), відсмоктати вміст ротової порожнини в момент народження голівки, продовжити санацію ВДШ під контролем ларингоскопу, покласти дитину під джерело променистого тепла, відокремити дитину від матері, голів
 • дихання адекватне, самостійне, рожева шкіра, ЧСС більше 100 ударів в хвилину з тенденцією до підвищення
 • дихання самостійне, неадекватне, бліда шкіра, ЧСС менше 100 ударів в хвилину без тенденції до підвищення
 • дихання адекватне за допомогою дихального мішка Амбу, блідо-рожева шкіра, ЧСС на рівні 100 ударів в хвилину без тенденції до підвищення
 • дихання неадекватне, проводиться ШВЛ, бліда шкіра, ЧСС менш 100 ударів в хвилину, тенденція до зниження
 • поодинокі дихальні рухи, блідо-ціанотична шкіра, ЧСС – брадикардія, реанімаційні заходи малоефективні
 • Глюконат кальцію
 • Кокарбоксилаза
 • Еуфілін
 • гормони
 • розчин адреналіну ендотрахеально або внутрішньовенно
 • в кінці 1-ої хвилини життя протяом 10 секунд, потім на 5-й хвилині для визначення ефективності реанімаційних заходів. При сумі балів менше 7 оцінку повторюють кожні 5 хвилин протягом 20 хвилин, поки вона не сягне вище 7 балів
 • в момент народження дитини та на 5 хвилині
 • в кінці 5-ї хвилини реанімаційних заходів
 • стан дитини оцінюється тільки при стабілізації життєво важливих функцій дитячого організму
 • на 1-й, 5-й, 10-й хвилині реанімаційних заходів
 • продовжити санацію ротоглотки
 • тактильна стимуляція
 • здійснити 3 вдихи 90-100% киснем з тиском 20-40 см вод. ст. через мішок або маску
 • продовжити ШВЛ та тактильну стимуляцію
 • продовжити ШВЛ та непрямий масаж серця
 • припинити ШВЛ і оцінити колір шкіри
 • прикласти до грудей матері
 • продовжити ШВЛ та тактильну стимуляцію
 • продовжити ШВЛ та непрямий масаж серця
 • продовжити ШВЛ до появи спонтанного дихання
 • прикласти до грудей матері
 • продовжити ШВЛ та тактильну стимуляцію
 • продовжити ШВЛ та непрямий масаж серця
 • продовжити ШВЛ незалежно від наявності спонтанного дихання
 • прикласти до грудей матері
 • продовжити ШВЛ та тактильну стимуляцію
 • продовжити ШВЛ та розпочати закритий масаж серця (при ЧСС
 • продовжити ШВЛ незалежно від наявності спонтанного дихання
 • прикласти до грудей матері
 • продовжити ШВЛ та тактильну стимуляцію
 • продовжити ШВЛ та продовжити закритий масаж серця (частота натискань – 120 за хвилину)
 • продовжити ШВЛ незалежно від наявності спонтанного дихання
 • провести контамінацію протягом 30 хв
 • всі реанімаційні маніпуляції проводяться в присутності матері
 • ввести оро-гастральний зонд, контроль ЧСС кожні 10-15 секунд до рівня 100 та стабілізації спонтанного дихання з оцінкою стану дитини
 • необхідно отримати згоду матері на проведення реанімаційних заходів
 • стан дитини задовільний, потребує спостереження
 • продовжити дихання за допомогою кисневої маски
 • відповіді неповні
 • інфузійну терапію треба збільшити
 • гіпоксія виражена
 • необхідна інтубація ДШ немовляті
 • потребує подачі вільного струменю кисню з кисневого шлангу на відстані 1-1,5 см від носових ходів
 • це особливості адаптації
 • оцiнка по шкалi Апгар при народженнi - 6 балiв
 • оцiнка по шкалi Апгар при народженнi - 4-5 балiв
 • гiпорефлексiя
 • загальний цiаноз
 • при брадикардiї менш 20 ударiв у хвилину
 • при загальному цiанозi
 • при загальнiй мраморностi шкiрних покривiв
 • при частотi серцевих скорочень 100 ударiв у хвилину
 • наявнiсть пульсу на соннiй артерiї i звуження зiниць
 • падiння АТ
 • розширення зiниць
 • вiдсутнiсть дихання
 • на 1 хвилинi вiд початку непрямого масажа серця
 • на 2-3 хвилинi вiд початку непрямого масажа серця
 • на 4-5 хвилинi вiд початку непрямого масажа серця
 • не вводять
 • зменшує потребу тканин у киснi, зменшує iнтенсивнiсть метаболiзму
 • пiдсилює набряк мозку
 • пiдсилює метаболiчнi процеси
 • збiльшує потребу в киснi