• маси тіла
 • рівня гемоглобіну
 • об’єму крововтрати і маси тіла
 • рівня АТ
 • фізіологічний розчин
 • розчин 5 % глюкози
 • високоосмолярні полііонні суміші (Рінгер-лактат, гідроксильно-етильовані крохмалі)
 • інфузія 5 %розчину глюкози та фізіологічного розчину
 • фiзiологiчний розчин
 • розчин глюкози 40%
 • глюконат кальцiю 10%
 • хлорид калiю 3%
 • введення хлориду калiю 3%
 • зiгрiвання консервованої кровi до 37°С
 • переливання охолодженої кровi
 • інфузії 5% розчину глюкози
 • мiстить 1,5-2 об'єми еритроцитiв вiдносно кровi
 • показана при виведеннi з шоку
 • пiдходить для струмінної iнфузiї
 • не потребує проведення проби на сумісність
 • колоїдний плазмозамiнник
 • кристалоїдний плазмозамiнник
 • низькомолекулярний декстран
 • антианемічний препарат
 • 5% альбумін
 • 10-20% альбумін, свіжозаморожену плазму, еритроцитарну масу
 • цілісну кров
 • препарати крові та іммуностимулюючі препарати
 • циркулює в кровi 48 годин
 • викликає гемодилюцiю
 • викликає гемодилюцiю, циркулює в кровi 48 годин
 • добова доза до 50 мл/кг маси тiла
 • є оптимальною дозою
 • не дає алергiчних реакцiй
 • може викликати "осмотичний опiк" епiтелiю ниркових канальцiв
 • ацесоль, маннiтол, сорбiтол
 • маннiтол і фізіологічний розчин
 • сорбiтол і заморожена плазма
 • желатиноль і рефортан
 • циркулюють 24 години
 • пiдвищують осмотичний тиск плазми
 • збiльшують гемодилюцiю
 • пiдвищують гематокрит
 • мозкового iнсульту
 • пiдвищення ЦВТ
 • iнфаркту легень
 • пiдвищення гематокриту
 • пiдвищує онкотичний тиск плазми та збільшує ниркову фільтрацію
 • збiльшує ОЦК
 • препарат кровi для лікування анемії
 • пiдвищує онкотичний тиск плазми та збiльшують ОЦК
 • не викликає алергiї
 • забезпечує дезiнтоксикацiю
 • пiдвищує гематокрит
 • необхідний при лікуванні анемії
 • полiглюкiну
 • реополiглюкiну
 • желатинолю
 • гідроксильно-етильованого крохмалю 6 – 10 %
 • желатинолю
 • реополiглюкiну
 • фiзiологiчного розчину
 • полiглюкiну
 • реополiглюкiн
 • гемодез
 • желатиноль
 • Рінгер-лактат, гідроксильно-етильовані крохмалі
 • реополiглюкiн
 • розчин Рингера, Рінгер-лактат
 • желатиноль
 • альбумiн
 • гемодез
 • желатинолю
 • полiглюкiну
 • гемодезу
 • фiзiологiчного розчину NaCl
 • антианемічний препарат
 • реологiчноактивний
 • з дезiнтоксикацiйними властивостями
 • реологiчноактивний з дезiнтоксикацiйними властивостями
 • колоїдний плазмозамiнник
 • пiдвищує в'язкiсть кровi
 • не викликає гемодилюцiю
 • циркулює 72 години
 • салуретик
 • показаний при гемодилюцiї
 • розчин декстрана 10% з маннiтолом 5%
 • антианемічний препарат
 • полiглюкiн iз залiзом
 • желатиноль iз залiзом
 • пiдвищує кількість тромбоцитів
 • призначається при лікуванні ниркової недостатності
 • сорбiтол
 • фiзiологiчний розчин NaCl
 • гідроксильно-етильовані крохмалі
 • маннiтол
 • полiдез
 • гемодез
 • лактасол
 • желатиноль
 • желатиноль
 • полiдез
 • лактасол
 • реополiглюкiн
 • гемоконцентрацiю
 • гемодилюцiю
 • гiперкоагуляцiю
 • гiпертермiю
 • гемодилюцiю
 • гемоконцентрацiю
 • гiпокоагуляцiю
 • ОЦК
 • альбумiн при застосуванні в суміші з фізіологічним розчином
 • крiопреципiтат при застосуванні в суміші з 5% глюкозою
 • заморожена плазма при застосуванні в суміші з препаратами заліза
 • рефортан, стабізол
 • полiглюкин
 • реоглюман
 • альбумiн
 • вiдмитi еритроцити
 • консервована кров
 • неогемодез
 • еритроцитарна маса
 • 5% розчин глюкози
 • альбумiн
 • желатиноль
 • вiдмитi еритроцити
 • ураження ниркових канальців
 • множиннi емболiї пластiвчастими агрегатами клiтин
 • порушення фiльтрацiйної функцiї клубочкiв
 • набряк легенiв
 • жовтяниця та анемія
 • озноб, лихоманка та підвищення АТ
 • гiпотензiя тромбопенія
 • озноб, лихоманка, гiпотензiя та жовтяниця
 • пiдвищення гiдростатичного тиску
 • збiльшення перемiщення позаклiтинної рiдини в судинне русло
 • нейтралiзацiї глобулiну, що має високу молекулярну вагу
 • зниження онкотичного тиску
 • зменшення кiлькостi тромбоцитiв
 • збiльшення кiлькостi тромбоцитiв
 • збiльшення розмiрiв печiнки
 • гематомний тип кровотечi
 • пiдвищується фiбринолiтична активнiсть
 • знижується фiбринолiтична активнiсть
 • збiльшується Рн
 • знижується ризик зараження сифiлiсом
 • знижується дисоцiацiя оксигемоглобiну та збільшується кількість тромбоцитів
 • накопичуються вiтамiни i гормони
 • зберiгається ризик зараження гепатитом
 • знижується дисоцiацiя оксигемоглобiну, руйнуються вiтамiни i гормони
 • при переливаннi 800 мл консервованої кровi
 • при переливаннi 1000 мл консервованої кровi
 • при переливаннi бiльше 2500 мл консервованої кровi за 24 години
 • у хворих на цукровий діабет
 • цитратної iнтоксикацiї
 • гiперкалiємiї та зміни рН крові
 • ацидозу та гіпокаліємії
 • цитратної iнтоксикацiї, гiперкалiємiї та ацидозу
 • гiпокальцiємiї та тромбоцитопенії
 • гiперкалiємiї та ацидозу
 • гiпотермiї
 • гiпокальцiємiї, гiперкалiємiї та гiпотермiї