• вiдшарування плаценти
 • багатоводдя
 • тромбоцитопенiчна пурпура
 • внутрiшньоутробна затримка розвитку плоду
 • збiльшує час згортання
 • зменшує час кровотечi
 • попереджує аглютинацiю тромбоцитiв
 • попереджує перетворення протромбiну в тромбiн i реакцiю тромбiну з фiбриногеном
 • в'язкiсть кровi пiдвищується
 • агрегацiя еритроцитiв пiдвищується
 • концентрацiя фiбриногену пiдвищується
 • концентрацiя фiбриногену не змiнюється
 • час згортання
 • протромбiновий iндекс
 • рiвень фiбриногену
 • тромбопластична активнiсть
 • протромбiновий час
 • рiвень фiбриногену
 • кiлькiсть тромбоцитiв
 • кiлькiсть тромбоцитiв
 • гематокритне число
 • величина протромбiнового iндексу
 • концентрацiя фiбриногену
 • не змiнюється
 • прогресивно пригнiчується
 • поступово зростає
 • рiзко пригнiчується
 • кiлькiсть тромбоцитiв
 • кiлькiсть тромбопластину, що утвориться
 • концентрацiя фiбриногену
 • рiвень фiбринолiтичної активностi
 • ендотелiй судин та лейкоцити
 • тромбоцити та лейкоцити
 • тромбопластин та лейкоцити
 • ендотелiй судин, тромбоцити та тромбопластин
 • утворення протромбiну
 • утворення тромбiну
 • утворення фiбрину
 • ретракцiя кров'яного згустку
 • утворення протромбiну
 • утворення тромбiну
 • утворення фiбрину
 • ретракцiя кров'яного згустку
 • утворення протромбiну
 • утворення тромбiну
 • утворення фiбрину
 • ретракцiя кров'яного згустку
 • утворення протромбiну
 • утворення тромбiну
 • утворення фiбрину
 • ретракцiя кров'яного згустку
 • протамiн-сульфат
 • гепарин
 • дикумарин
 • пелентан
 • гепарин
 • пелентан
 • курантил
 • аспiрин
 • скорочення часу згортання кровi та збільшення кількості лейкоцитів
 • пiдвищений рiвень фiбриногену та збільшення кількості лейкоцитів
 • пiдвищення адгезiї тромбоцитів
 • підвищення агрегацiї тромбоцитiв
 • збільшення часу згортання кровi, знижений рiвень фiбриногену, зниження адгезiї i агрегацiї тромбоцитiв
 • подовження часу згортання кровi та збільшення кількості лейкоцитів
 • зниження рiвня фiбриногену та збільшення кількості лейкоцитів
 • позитивна етанолова проба та ревмопроби
 • вкорочення часу згортання кровi, підвищення рiвня фiбриногену, негативна етанолова проба
 • подовження часу згортання кровi
 • зниження кiлькостi тромбоцитiв
 • зниження рiвня фiбриногену та гемоглобіну
 • збільшення кількості лейкоцитів
 • зменшення часу згортання кровi, підвищення кiлькостi тромбоцитiв, підвищення рiвня фiбриногену
 • нормальна або зменшена кiлькiсть тромбоцитiв, еритроцитів
 • нормальний або збiльшений рівень фiбриногену
 • скорочений час згортання кровi
 • нормальний або підвишений рівень гемоглобіну
 • збільшена кiлькiсть тромбоцитiв, зменшена кiлькiсть фiбриногену, збільшений час згортання кровi
 • ДВЗ-синдрому
 • хорiонамнiонiту
 • слабкостi пологової дiяльностi
 • передчасних пологів
 • ендотрахеальної інтубацiї i вентиляцiї з позитивним тиском на видиху та підсилення ниркової фільтрації
 • гепарину та омнопону
 • бета-мiметикiв
 • гепарину
 • бета-блокаторів
 • кашель
 • кардiопульмональний шок
 • функцiональна непрохiднiсть кишечника
 • посилення пологової дiяльностi
 • рiзкi болi за грудиною
 • серцевий шум "котяче муркотіння"
 • брадикардiя
 • ейфорiя
 • гіперкоагуляція
 • гіпокоагуляція без генералізованої активації фібринолізу на тлі анемії
 • повне незгортання крові та тромбоцитопенія
 • гіперкоагуляція, гіпокоагуляція без генералізованої активації фібринолізу, гіпокоагуляція з генералізованою активацією фібринолізу, повне незгортання крові
 • кількість тромбоцитів та еритроцитів
 • час згортання та ШОЕ
 • спонтанний лізис згустку
 • тромбіновий час та ШОЕ
 • фібрин
 • дефіцит факторів внутрішнього механізму згортання
 • час згортання крові
 • тривалість кровотечі
 • гіперкоагуляцію
 • виснаження тромбоцитарної ланки гемостазу
 • зменшення рівня гематокриту
 • необхідність профілактики анемії
 • прогресування внутрішньосудинного згортання і активацію фібринолізу
 • необхідність призначення антикоагулянтів
 • вродженою гіпо- та дисфібриногенемією, гіпопротеінемією та анемією
 • прогресуючим ДВЗ- синдромом та хворобою Верльгофа
 • лікуванням фібринолітичними препаратами
 • вродженою гіперфібриногенемією, хронічним ДВЗ-синдромом
 • зростання маси тіла
 • поява значних набряків
 • поява гострого респіраторного дистрес-синдрому
 • поява чи прогресування ФПН та відшарування плаценти
 • зниження маткового кровотоку, інфаркти та вірогідність відшарування плаценти на 24-25 тижні вагітності
 • поглиблення гестозу на 39-40 тижні вагітності
 • розвиток дихальної недостатності при пологах
 • регрес ФПН, покращення маткового кровотоку, покращення стану при гестозі
 • розчинення згустку, що утворився та анемія
 • гiпофібриногенемiя та гіперкаліємія
 • високий фiбринолiз
 • розчинення згустку, що утворився, гiпофібриногенемiя та високий фiбринолiз
 • афiбриногенемiя та тромбоцитопенія
 • високий фiбринолiз та тромбоцитопенія
 • вiдсутнiсть утворення згустку та гіперкаліємія
 • вiдсутнiсть утворення згустку, афiбриногенемiя та високий фiбринолiз
 • коагулопатiя споживання
 • дисемiноване внутрiшньосудинне згортання кровi
 • гострий фiбринолiз
 • стадiя тромбозiв i блокад
 • гiперфiбриногенемiя
 • тромбоцитопенiя
 • пригнічення прокоагулянтiв
 • високий фiбринолiз
 • рiвень фiбриногену в плазмi 5000 мг/л
 • рiвень фiбриногену в плазмi 3000 мг/л
 • рiвень фiбриногену в плазмi 2000 мг/л
 • зменшене число тромбоцитiв