• потиличною ямкою
 • межею волосистої частини чола, потиличною ямкою
 • дiлянкою перенісся, потиличним пагорбом
 • верхньою щелепою, потиличним пагорбом
 • наявнiсть випуклостi спинки плоду в бiчних вiддiлах матки
 • вислуховування тонiв серця плоду з протилежного боку, де визначаються дрiбнi частини
 • гострий кут мiж потилицею i спинкою плоду
 • пухлина матки
 • звужений таз
 • аномалiї шиї або грудної клiтки плоду
 • аномалія пологової діяльності
 • менше 6 годин
 • менше 2 годин
 • менше 1 години
 • менше 4 годин
 • менше 3 годин
 • менше 2 годин
 • менше 1 години
 • 4 години
 • 4 - 2 години
 • 6 - 4 години
 • 3 години
 • 1 година
 • 11 - 12 годин
 • 2 - 4 години
 • 10 годин
 • 4 - 6 годин
 • передчасні пологи
 • вiк впершевагiтної 25 рокiв
 • розташування плаценти по переднiй стiнцi матки
 • розташування плаценти по заднiй стiнцi матки
 • супутнiй вагiтностi пiєлонефрит
 • нерегулярнi перейми
 • втома вагiтної
 • повiльне розкриття шийки матки
 • тривалість більше 6 годин й вiдсутнiсть розкриття шийки матки
 • спазмолiтики
 • анестетики
 • транквiлiзатори
 • утеротоніки
 • бета-мiметики
 • провести родозбудження простагландинами
 • призначити бета-міметики
 • родозбудження окситоцином з попередньою амнiотомiєю
 • кесарiв розтин
 • вiтамiн В
 • бета-мiметики
 • спазмолітики
 • простагландин Е2
 • неправильним положенням плоду
 • застосуванням спазмолiтикiв
 • ранньою амнiотомiєю
 • клiнiчно вузьким тазом
 • переношена вагiтнiсть
 • оперована матка
 • дистрес плода
 • вiдшарування нормально i низько розташованої плаценти
 • неправильне положення плода
 • амнiотомiя
 • застосування окситоцину
 • застосування простагландинiв
 • застосування гестагенiв
 • стрiловидний шов
 • лобний шов
 • лицьова лiнiя
 • епiдуральна анестезiя
 • лицьове вставляння
 • рання амнiотомiя
 • клінічна невідповідність голівки плода й тазу матері
 • iнгаляцiйний наркоз закисом азоту
 • епiдуральну анестезiю
 • спазмолiтики
 • бета-мiметики
 • дистоцiя шийки матки
 • олiгогiдрамнiон
 • гiпергiдрамнiон
 • рiзко болiснi перейми
 • кровотеча в I перiодi пологiв
 • повiльне розкриття маткового вiчка
 • дистрес плода
 • стрiловидний шов
 • лобний шов
 • лицьова лiнiя
 • дистресу плода
 • інфекційних ускладнень у матерi
 • частоти пiсляпологових кровотеч
 • HELLP-синдром
 • надлишкова анальгезiя
 • звужений таз I ступеня
 • передньоголовне вставлення
 • чоловiча стать плоду
 • важким ступенем звуження тазу
 • переношуванням вагiтностi
 • рубцем на матцi пiсля консервативної мiомектомiї
 • рубцем на матцi пiсля кесарського розтину
 • амнiотомiю
 • введення окситоцину
 • введення простагландину F2альфа
 • вичiкувальну тактику
 • акушерськi щипцi
 • перешкоджає прогресії пологів
 • є показанням для введення окситоцину
 • є ознакою загрози розриву матки
 • для прогнозування невідповідності розмірів плода і тазу матері при вторинній зупинці розкриття шийки матки
 • для діагностики клінічно вузького тазу
 • для визначення показань до стимуляції пологової діяльності
 • перейми стали слабкiшi при вiдкриттi шийки матки > 6 см
 • за 12 годин пологової дiяльностi розкриття шийки матки вiдбулося на 4 см
 • за 12 годин пологової дiяльностi розкриття шийки матки вiдбулося на 10 см у повторнородячої
 • при розкриттi шийки матки на 6 см перейми середньої сили через 3 хв по 40-45 сек
 • вести пологи консервативно
 • провести родопiдсилення
 • провести кесарiв розтин при живому плодi
 • ембріотомія при мертвому плоді
 • iнфекцiя
 • диістрес плода
 • внутришньочерепна травма плода
 • несвоєвчасне відходження навколоплідних вод
 • потиличною ямкою, верхньою щелепою
 • межею волосистої частини чола
 • дiлянкою перенiсся, потиличним пагорбом
 • верхньою щелепою, потиличним пагорбом
 • частота перейм 4 за 10 хвилин
 • тривалiсть перейм 40 секунд
 • вiдкриття шийки матки на 6 см
 • частота перейм
 • акушерськi щипцi
 • родопiдсилення окситоцином
 • кесарський розтин
 • родопідсилення окситоцином з наступним накладанням акушерських щипцiв
 • зворотній градієнт хвилі скорочення матки у напрямку від нижнього сегменту до її тіла і дна із зменшенням сили скорочення на токограммі
 • одночасне підвищення тонусу матки в області дна і нижнього сегменту
 • виражена активність пологів, болісні перейми, відсутність розкриття шийки матки та просування голівки плода
 • у одиницях Монтевідео
 • методом міографії
 • за даними УЗД
 • за зростанням темпу розкриття шийки матки
 • за зростанням частоти й тривалості перейм
 • за темпом просування передлеглої частини
 • дистресу плода
 • гіперстимуляції матки
 • відщарування плаценти
 • виснаження пологової активності
 • інтрацервікальне або інтравагінальне введення гелів простагландинів
 • призначення ЕГВК-фону
 • внутрішньовенне краплинне введення простагландинів
 • окситоцин
 • простагландини
 • акушерські щипці
 • прийом Кристеллера
 • менш, нiж у 1 % спостережень
 • у 10-20 % пологів
 • у 40-50 % пологів
 • бiльш, нiж у 50 % пологів
 • випадіння пуповини, гіпоксія плода
 • І-шi пологи у вагiтної 40 рокiв
 • переношена вагiтнiсть
 • мертвий плід у поперечному положенні
 • потиличною ямкою під лоном
 • дiлянкою перенісся
 • дiлянкою сублінгвальної кiстки під лоном
 • верхньою щелепою до куприкової кістки