• починається вiдшарування плаценти в результатi зменшення об'єму матки
 • велика ймовiрнiсть того, що другий плiд почне дихати
 • у противному випадку пологи можуть припинитися
 • гіпоксія внаслідок порушення кровотоку в плаценті після перетину пуповини
 • стимуляцiя овуляцiї кломіфеном
 • спадковiсть
 • вiк матерi
 • вiк батька
 • зовнiшнiй акушерський поворот
 • класичний акушерський поворот плода на ніжку й видалення плоду
 • кесарiв розтин
 • амнiотомiю i вичiкують 30 хв
 • передлежання плаценти
 • вiдшарування плаценти
 • недоношеннiсть
 • пухлина матки
 • тазовий кiнець лiворуч
 • голiвка праворуч
 • голiвка лiворуч
 • спинка плоду попереду
 • поздовжня вiсь плоду збiгається з вiссю матки
 • поздовжня вiсь плоду перпендикулярна поздовжній осi матки
 • поздовжня вiсь плоду утворює гострий кут з вiссю матки
 • поздовжня вiсь плоду паралельна осi матки
 • у І перiодi пологiв
 • у ІІ перiодi пологiв
 • до настання пологiв
 • пiсля розриву плiдних оболонок
 • пологи закiнчити шляхом ембрiотомiї
 • кесарiв розтин
 • пологи надати природньому перебiгу
 • зробити класичний акушерський поворот на нiжку й видалення плода
 • кесарiв розтин корпоральний
 • пологам надати природнього перебiгу
 • акушерський поворот плода на нiжку
 • кесарiв розтин
 • народженні ІІ плоду iз двiйнi
 • iнертностi матки
 • випадіннi пуповини у І перiодi пологiв
 • тазовому передлежаннi плоду
 • кольпейриз
 • акушерський поворот плода на нiжку
 • кесарiв розтин у нижньому сегментi матки
 • низведення нiжки до пiдколiнної ямки
 • зустрічається у 2/3 випадків багатоплідної вагітності (біхоріальний, біамніотичний тип)
 • у 1/3 випадків багатоплідної вагітності можливе формування біхоріального моноамніотичного типу
 • у 2/3 випадків багатоплідної вагітності можливе формування біхоріального моноамніотичного типу плаценти
 • у 2/3 випадків багатоплідної вагітності можливе формування біхоріального моноамніотичного типу із судинними анастомозами між плацентами
 • у 1/3 випадків багатоплідної вагітності кожний плід має власну плаценту, знаходиться в порожнині власного амніона
 • у 2/3 випадків формується монохоріальний біамніотичний тип із судинними анастомозами між плацентами, або монохоріальний моноамніотичний тип та зрощені близнюки
 • зустрічається у 2/3 випадків багатоплідної вагітності, у 1/3 випадків можливо формування біхоріального моноамніотичного типу
 • зустрічається у 2/3 випадків багатоплідної вагітності, у 2/3 випадків можливо формування біхоріального моноамніотичного типу із судинними анастомозами між плацентами
 • монохоріальний моноамніотичний тип
 • монохоріальний біамніотичний тип
 • біхоріальний біамніотичний тип
 • біхоріальний моноамніотичний тип із судинними анастомозами між плацентами
 • овуляції більш ніж однієї яйцеклітини, з наступним їх заплідненням, а також діленням ембріона
 • овуляції більш ніж однієї яйцеклітини, з наступним їх заплідненням
 • діленням ембріона
 • поєднання дізиготного та монозиготного варіантів запліднення
 • біхоріального біамніотичного
 • монохоріального біамніотичного із судинними анастомозами між плацентами
 • монохоріального моноамніотичного
 • монохоріального моноамніотичного із зрощеними плодами
 • біхоріального біамніотичного
 • монохоріального біамніотичного із судинними анастомозами між плацентами
 • монохоріального моноамніотичного
 • монохоріального моноамніотичного, можливо із зрощеними плодами
 • після індукції овуляції
 • після 4-ої вагітності
 • у жінок після 35 років
 • після прийому оральних контрацептивів
 • тип плацентації
 • наявність перетинки між амніотичними порожнинами
 • стать близнюків
 • тип багатоплідної вагітності (однояйцевий або двояйцевий)
 • однояйцеві монохоріальні
 • однояйцеві біхоріальні
 • двояйцеві біхоріальні
 • двояйцеві монохоріальні
 • двояйцеві біхоріальні
 • однояйцеві біхоріальні
 • однояйцеві монохоріальні
 • зустрічаються в усіх випадках
 • перетинка амніотичних порожнин є трьохшаровою
 • плацентарна тканина вростає в перетинку амніотичних порожнин (лямбда-ознака)
 • перетинка амніотичних порожнин є одношаровою
 • плацентарна тканина розташована окремо від перетинки амніотичних порожнин
 • перетинка амніотичних порожнин є трьохшаровою
 • перетинка амніотичних порожнин є тонкою
 • плацентарна тканина вростає в перетинку амніотичних порожнин (лямбда-ознака)
 • I триместр
 • II триместр
 • III триместр
 • протягом всієї вагітності
 • біхоріальному
 • монохоріальному
 • не залежить від типу плацентації
 • біхоріальному, моноамніотичному
 • ліжковий режим у критичні періоди вагітності
 • токолітична терапія в критичні періоди вагітності
 • засоби дієвої профілактики не розроблені
 • монохоріальному
 • біхоріальному моноамніотичному
 • біхоріальному біамніотичному
 • спостерігається з однаковою частотою, незалежно від типу плацентації
 • біхоріальному
 • монохоріальному
 • не залежить від типу плацентації
 • УЗ-ехографічне вимірювання товщини шийної смужки у кожного з плодів
 • біохімічні
 • виникнення синдрому фето-фетальної трансфузії
 • скринінгові тести не розроблені
 • ЗР одного плоду (донора)
 • маловоддя в амніотичній порожнині донора
 • маловоддя в амніотичній рецепієнта
 • ЗРП донора та реципієнта
 • після 18-24 тиж
 • до 12-16 тиж
 • після 12-16 тиж
 • одразу з моменту виникнення, незалежно від терміну вагітності
 • кількість плодів
 • тип плацентації
 • грубі вади розвитку плода
 • синдром фето-фетальної трансфузії
 • кількість плодів
 • тип плацентації
 • синдром фето-фетальної трансфузії
 • підвищення виработки плацентарних контраінсулярних гормонів
 • підвищення виработки плодових контраінсулярних гормонів
 • збільшення виработки інсуліну в організмі плода
 • зменшення виработки інсуліну в організмі матері
 • тривалiсть її бiльше середнього термiну
 • часто спостерiгаються передчаснi пологи
 • звичайнi розриви матки
 • часто доводиться індукувати пологи
 • перiод розкриття часто скорочений
 • внутрiшньочерепнi крововиливи
 • гестози
 • передчаснi пологи
 • атонiя матки
 • передлежання плаценти
 • два хоріона i один амніон
 • один хоріон i один амніон
 • один хоріон i два амніона
 • два хоріона i два амніона
 • один хорiон, два амнiона
 • один хорiон, один амнiон
 • два хорiона, два амнiона
 • один хоріон, два амніона
 • анемiй
 • неправильного положення плодiв
 • акушерських кровотеч
 • вроджених пневмонiй