База тестів

 • з 8 до 17 рокiв
 • з 10 до 16 рокiв
 • до 16 рокiв
 • ростуть i розвиваються внутрiшнi статевi органи
 • збiльшується кiлькiсть фолiкулiв у яєчниках
 • ростуть молочні залози (телархе)
 • з'являється оволосiння лобка (пубархе)
 • з'являється оволосiння бiлої лiнiї живота
 • настає перша менструація (менархе)
 • зростає продукцiя естрогенiв Е2
 • ростуть примордiальнi фолiкули
 • виникає овуляцiя
 • закінчується оволосіння під пахвами
 • продукція РГ ЛГ ациклічна
 • виникає циклiчна секрецiя гонадотропiнiв
 • усi менструальнi цикли овуляторнi
 • переважають овуляторні цикли
 • переважають ановуляторні цикли
 • поява менархе i вторинних статевих ознак у вiцi до 8 рокiв
 • темп дозрівання епіфізарних зон трубчастих кісток випереджає темп їх росту
 • короткі руки та ноги, довгий тулуб
 • довгі руки та ноги, короткий тулуб
 • збiльшується секрецiя лiберинiв i гонадотропiнiв
 • наслiдок гормонопродукуючої пухлини яєчника
 • порушена послідовність розвитку вторинних статевих ознак, першою настає менархе
 • кiстковий вiк випереджає календарний
 • прискорення фiзичного розвитку
 • обстеження для з'ясування причини
 • видалення гормонопродукуючої пухлини яєчника
 • призначення медроксипрогестерона-ацетату
 • призначення синтетичних агоністів РГ ЛГ
 • психотерапiя
 • обстеження для з'ясування причини
 • видалення гормонопродукуючої пухлини яєчника
 • призначення медроксипрогестерона-ацетату
 • призначення синтетичних агоністів РГ ЛГ
 • психотерапiя
 • є наслiдком гiперсекрецiї андрогенiв наднирками
 • у віці 3-5 років у дівчаток формується вірільний гіпертрихоз
 • кiстковий вiк випереджає календарний
 • надмiрний розвиток м'язiв при високому ростi
 • епiтелiй пiхви складається з 30-40 шарiв клітин, КПI досягає 30%, рН піхви у межах 3,8-4,2
 • епiтелiй пiхви складається з 10-20 шарiв клітин, КПI досягає 50%, рН піхви лужна
 • епiтелiй пiхви складається з 10-20 шарiв клітин, КПI досягає 80%, рН піхви лужна
 • матковi труби тонкi, звивистi
 • яєчники збiльшуються за рахунок збiльшення числа ооцитiв
 • слизова оболонка пихви тонка, основний тип клітин базальний та парабазальний
 • чутливiсть аденогiпофiзу i гiпоталамусу до естрадiолу нижче, нiж у дорослих жiнок
 • спостерігається інтенсивний процес атрезії фолікулів
 • формується механізм від'ємного зворотнього зв'язку
 • продовжується з 11 до 25 рокiв
 • завершується першою менструацiєю
 • завершується вагiтнiстю
 • завершується формуванням механiзмiв стiйких овуляторних циклiв
 • спадкових факторiв
 • групи кровi
 • маси тiла
 • вмiсту жирової тканини
 • при досягненнi критичної маси тiла
 • пiсля формування овуляторних циклiв
 • коли завершується лобкове i пахвове оволосiння
 • ациклiчні маткові кровотечі у вiцi до 8 років
 • ациклiчні маткові кровотечі у вiцi 8-17 рокiв
 • циклiчні маткові кровотечі у вiцi 14-17 рокiв
 • носові кровотечі при аменореї
 • персистенцiя жовтого тiла
 • персистенцiя зрiлого фолiкула
 • атрезiя фолiкулiв, що не досягли рівня овуляторної зрілості
 • тривалої гiперестрогенiї
 • тривалої гiпоестрогенiї
 • гiперандрогенiї
 • дефiциту андрогенiв
 • затримка менструацiї на 1,5-6 мiсяцiв
 • тривала кровотеча
 • анемiзацiя хворої
 • циклічні кровотечі протягом більш ніж 7 діб
 • обов'язково
 • за життєвими показниками
 • метод вибору
 • не допускається
 • настання вагiтностi
 • припинення менструацiй
 • моделювання овуляторного циклу
 • пригнiчення функцiї яєчникiв
 • андрогенами
 • естрогенами
 • простагландинами
 • глюкокортикоїдами
 • синдром вiдміни" шляхом призначення дози 4 таблетки на добу на протязі 5-7 діб
 • початкову дозу 4 таблетки на добу з поступовим зменшенням до 1 таблетки протягом 15-20 діб
 • моделювання овуляторного циклу шляхом призначення дози 1 таблетки на добу на протязі 15-20 діб
 • через тиждень
 • негайно
 • через 12 годин
 • не настає
 • фолiкулiв
 • гiпоталамо-гiпофiзарної системи
 • матки
 • згортання кровi
 • атрофiя
 • аденоматоз
 • гiперплазiя
 • секреторне перетворення
 • рiвень Нв - 100 м/л, Нt - 29%
 • рiвень Нв - 70 м/л, Нt - 20"
 • наявнiсть тривалої кровотечi
 • вiдсутнiсть згусткiв у кровi, що видiляється
 • корекція ОЦК
 • препарати залiза
 • iнсулiн
 • вiтамiни
 • іглорефлексотерапія
 • подвоєння матки i пiхви
 • генітальному iнфантилізму
 • дисгенезiї гонад
 • фетопатiя
 • хромосомна патологiя 45 Х
 • патологiя надниркiв
 • чоловiчий фенотип
 • можна доношувати її до термiну 37-40 тиж. вагітності
 • потрiбно зробити кесарiв розтин у 28 тижнiв
 • показана абдомiнальна операцiя пiсля встановлення дiагнозу
 • показане переривання в I триместрi
 • показане дострокове родорозрiшення в 28 тижнiв
 • часто спостерiгається неправильне положення плоду
 • завжди показаний кесарiв розтин
 • показане видалення однiєї матки
 • показане видалення обох маток
 • показана реконструктивна операцiя
 • хiрургiчне втручання не показане
 • чоловiча гонада i розвиток зовнiшнiх статевих органiв по жiночому типу
 • жiноча гонада i розвиток зовнiшнiх статевих органiв по чоловiчому типу
 • є хромосомною аномалiєю
 • спостерігається при карiотипi 46 XX
 • є наслідком гiперсекрецiї андрогенiв наднирками
 • характерні ознаки: збільшення клiтора, персистенція урогенітального синусу
 • скорочена піхва, яка закінчується сліпо
 • первинне захворювання
 • є ознакою iмунодепрессiї
 • є проявом тільки цукрового діабету
 • при зниженнi опiрностi органiзму
 • на тлi ексудативного дiатезу,
 • на тлi хронiчних iнфекцiй, гельмінтозу
 • при недотриманнi правил гiгiєни
 • є проявом тільки цукрового діабету
 • протизапальним препаратам рослинного походження
 • пробіотикам
 • антибіотикам
 • кортикостероідам
 • антибiотиків
 • протиглистних
 • протигрибкових
 • адаптогенів рослинного походження
 • загальнозмiцнюючої
 • вiтамiнної
 • місцевої протигрибкової
 • пробіотиками
 • системної протигрибкової
 • мiома матки
 • аденокарцинома матки
 • тератома яєчника
 • рак шийки матки
 • затримку статевого дозрiвання
 • менструальноподібні виділення
 • збiльшення клiтора
 • розташування в порожнинi таза
 • розташування в черевнiй порожнинi
 • порушення функції прямої кишки
 • порушення функцiї сечового мiхура
 • ультразвукове сканування
 • лапароскопічне дослідження
 • визначення хоріонiчного гонадотропіну
 • визначення рівня естрогенів у сироватці крові
 • обстеження на туберкульоз
 • негайне хiрургiчне лiкування
 • очiкування до періоду статевого дозрiвання
 • гормонотерапiя
 • спостереження
 • надпiхвова ампутацiя матки з додатками
 • видалення пухлини яєчника i маткової труби
 • видалення пухлини зi збереженням тканини яєчника
 • видалення обох яєчникiв
 • видалення пухлини зi збереженням тканини яєчника
 • видалення яєчника пiсля розкручування нiжки зi збереженням маткової труби
 • резекцiя яєчника
 • видалення пухлини яєчника з трубою