• Алергеннiсть паразита
 • Локалiзацiя паразита
 • Стадiя розвитку паразита
 • Вікові особливості
 • Реагіновий тип
 • Цитотоксичний тип
 • Iмунокомплексний тип
 • Уповiльнена гiперчутливiсть
 • Поверхневих шкiряних грибкових iнфекцiй
 • Респiраторних грибкових алергозiв
 • Вiсцеральних мiкозiв
 • При псоріазі
 • При ураженi глибоких шарiв дерми i пiдшкiрної клiтковини грибковими інфекціями
 • При респiраторних грибкових iнфекцiях
 • На фонi пригнiчення iмунної системи
 • При хламідіозі
 • Протигрибкова терапiя
 • Гiпосенсибiлiзуюча терапiя
 • Iмуностимулююча терапiя
 • Противірусна терапія
 • Антибіотикотерапія
 • Так
 • Ні
 • Сенсибiлiзацiю негайного типу перерахованi мiкроорганiзми не викликають
 • Самостiйним захворюванням
 • Симптомом iнфекцiйно-алергiчного захворювання
 • Клiнiчно нiколи не виявляється
 • Захворювання, розвиток яких обумовлено алергiєю до збудникiв iнфекцiї
 • Iнфекцiйнi захворювання, що розвиваються на фонi неiнфекцiйної алергiї
 • До алергенiв клiтинних структур
 • До продуктiв життєдiяльностi
 • До поживного середовища
 • Мають пряму антибактерiальну дiю
 • Нейтралiзують бактерiальнi токсини
 • Посилюють фагоцитоз
 • Активують Т-лімфоцити
 • Короткий iнкубацiйний перiод
 • Тривалий iнкубацiйний перiод
 • Затяжний перебiг захворювання
 • Латентнi форми захворювання