База тестів

 • У дитинствi
 • В юнацькому вiцi
 • У дорослих
 • У літніх людей
 • Лейкоцитоз
 • Нейтропенiя
 • Еозинофiлiя
 • Тромбоцитопенiя
 • Не змiнюється
 • Помiрно пiдвищується
 • Рiзко збiльшується
 • Зменшується
 • Не змiнюється
 • Збiльшується
 • Зменшується
 • Антигiстамiннi препарати
 • Симпатомiметики
 • Кортикостероїди
 • Антибактеріальні препарати
 • Фітопрепарати
 • Бiль
 • Пiдвищення температури
 • Кашель
 • Набряк гортанi
 • Декiлька годин
 • Декiлька тижнiв
 • Тривалий хронiчний перебiг
 • Декiлька дiб
 • Домашнiй i виробничий пил
 • Епiдермiс i хутро тварин
 • Спори грибiв
 • Пилок рослин
 • Декiлька годин
 • Декiлька тижнiв
 • Декiлька мiсяцiв
 • Майже постiйно
 • Протiкає латентно
 • Через слизову оболонку носа, очей
 • Через шлунково-кишковий тракт
 • Через шкiру
 • Парентеральний шлях
 • Атопiчнi
 • Iнфекцiйнi
 • Вiруснi
 • Перерахованi захворювання не характернi для цих хворих