База тестів

 • Жителi сiльської мiсцевостi
 • Жителi мiст
 • Жителi лiсових районiв
 • Пастухи високогiрних пасовищ
 • Цитотоксичного типу
 • Реагiнового типу
 • Iмунокомплексного типу
 • Гiперчутливiсть уповiльненого типу
 • Реакції стимулюючого типу
 • Проникнення до тканини легень та розмноження грибiв роду Аспергiлюс, формування гранульоми без казеозу
 • Вогнищеве розплавлення легеневої тканини продуктами метаболiзму грибiв роду Аспергiлюс
 • Специфiчнi iмунологiчнi реакцii до грибiв роду Аспергiлюс
 • Реакцiї специфiчного iмунiтету
 • Реакцiї неспецифiчного iмунiтету
 • Ареактивнiсть
 • А
 • D
 • Е та G
 • М
 • У патогенезi алергiчного бронхолегеневого аспергiльозу антитiла участi не приймають
 • Клiнічних особливостей
 • Лабораторних даних
 • Рентгенологiчного дiагнозу
 • Поєднання характерних клiніко-рентгенологiчних ознак
 • Даних комп'ютерного тестування
 • Висока еозинофілія крові
 • Рецидивуючі інфільтрати в легенях
 • Бронхіальна астма, викликана неінфекційними чинниками
 • Центральні бронхоектази (у великих та середніх бронхах у осіб, що часто хворіють)
 • Визначення міцелію гриба в харкотинні
 • Артропатія
 • Грубе бронхiальне дихання
 • Везикулярне дихання
 • Мiлкопузирчастi вологi хрипи
 • Сухi хрипи
 • Крепiтацiя
 • Множиннi iнфiльтрати
 • Ателектаз
 • Емфiзема
 • Картина "снігової бурі"
 • Бронхіальна астма, викликана неінфекційними чинниками + iнфiльтрат легень + висока еозинофiлiя
 • Ознаки загальної інтоксикації + лейкоцитоз + емфiзема
 • Ознаки загальної інтоксикації + пiдвищена ШОЕ + бронхоектази
 • Бронхіальна астма, викликана неінфекційними чинниками + лейкоцитоз + емфiзема
 • Бронхіальна астма, викликана неінфекційними чинниками + пiдвищена ШОЕ + бронхоектази
 • Ознаки загальної інтоксикації + еозинофiлiя + iнфiльтрат легень
 • Легеневий еозинофiльний iнфiльтрат
 • Бронхiальна астма
 • Хронiчний бронхiт
 • Туберкульоз легень
 • Лімфогранулематоз
 • Стрептокок
 • Стафілокок
 • Вiруси, аденовiруси
 • Гриби, що утворюють спори
 • Рикетсії
 • Бронхiальна астма, викликана неінфекційними алергенами
 • Алергiчний альвеолiт
 • Бронхiальна астма, викликана інфекційними чинниками
 • На луках, що затоплюються
 • У сирому сiнi, що гниє
 • На пасовищах
 • У листi, що опало
 • На відкритих ділянках луків
 • У місцях помешкання свiйських тварин та птахiв
 • У ванних кiмнатах, складських та пiдсобних примiщеннях, що погано провiтрюються
 • Кондицiонерах
 • На письмових столах