База тестів

 • Органiчнi барвники
 • Медикаментознi препарати
 • Каталiзатори бiохiмiчних процесiв
 • Пестициди
 • Гербiциди
 • Поліпропілен
 • До гаптену
 • До бiлка-носiя
 • До збудників інфекційних захворювань
 • При приєднаннi галогену
 • При нiтруваннi
 • При ацетилуваннi
 • При дiазотуваннi бiлкiв
 • Зміна білкових компонентів комплексних антигенів не відбувається
 • Реагіновий тип
 • Гiперчутливiсть уповiльненого типу
 • Гаптен не викликає розвитку алергiчної реакцiї
 • Формування псевдоалергiчних реакцiй
 • Iнгаляцiйний
 • Пероральний
 • Контактний (транскутантний)
 • Парентеральний
 • Шлях надходження не має значення
 • Побутовий пил
 • Виробничий пил
 • Пилок рослин
 • Епiдермiс i хутро тварин
 • Перо птахiв
 • Спори грибків
 • Алергiю неiнфекцiйного генезу
 • Алергiю iнфекцiйного генезу
 • Аутоiмуннi захворювання
 • Псевдоалергiчнi захворювання
 • Немає визначеної закономiрностi
 • Алерген, що складається з однорiдних пилових частинок
 • Алерген, що складається з однотипних частинок, складних по будовi
 • Складний за своєю будовою, розмiрами алергенний матерiал, що утворюється в процесi життєдiяльностi в мiсцях знаходження людини
 • Частинки одягу, постiльної бiлизни, меблiв
 • Спороутворюючi гриби
 • Частинки комах, бактерiй, екскременти та часточки клiщiв виду Dermatophagoides
 • Епiдермiс i хутро домашнiх тварин
 • Перо домашнiх птахiв i подушки
 • Перерахованi компоненти домашнього пилу не викликають алергiчних реакцiй
 • Так, при утриманнi в кормi дафнiї
 • Так, при утриманнi в кормi мотиля
 • Так, при утриманнi в кормi дощових хробакiв
 • Нi, при утриманнi в кормi дафнiї
 • Нi, при утриманнi в кормi мотиля
 • Нi, при утриманнi в кормi дощових хробакiв
 • Антигеннезалежна бронхiальна астма
 • Алергiчнi захворювання верхнiх дихальних шляхiв, алергiчний кон'юнктивiт
 • Атопiчний дерматит
 • Набряк Квiнке, кропив'янка
 • Екзогенний алергічний альвеліт
 • Алергени отрути жалючих комах
 • Алергени слини кусаючих комах
 • Пил з частинок комах
 • Зазначені алергени не викликають алергію неінфекційного генезу
 • Ужалення, укус комах
 • Наявнiсть сенсибiлiзацiї до комах того ж ряду або сiмейства
 • Генетична схильнiсть
 • Наявнiсть алергiчних захворювань або станiв в анамнезi
 • Надходження в органiзм алергену i наявнiсть сенсибiлiзацiї до нього
 • Вдихання iнсектного алергену
 • Поширенiсть комах даного ряду або сiмейства
 • Кiлькiсть алергену, що обумовив розвиток сенсибiлiзацiї
 • Кiлькiсть алергену, що надiйшов у сенсибiлiзований органiзм
 • Вираженнiсть сенсибiлiзацiї i надходження в органiзм специфiчного алергену в кiлькостi, що перевищує граничний рiвень
 • Вiд вiрогiдностi сенсибiлiзацiї до неiнфекцiйних алергенiв
 • Вiд вiрогiдностi повторного надходження в органiзм даного виду алергену
 • Вiд кліматичних умов
 • Вiд екологiчних умов
 • Вiд побутових умов
 • Вiд широти асортименту уживаних медикаментозних засобiв
 • Вiд професiйних умов
 • Вiд психоемоцiйного i фiзичного стану
 • Вiд вікових особливостей
 • Алергiю неiнфекцiйного генезу
 • Iнфекцiйну алергiю
 • Аутоiмуннi захворювання
 • Псевдоалергiчнi захворювання
 • Немає визначеної закономiрностi
 • Так, це так
 • Так, за виключенням пера птахiв
 • Так, за винятком луски риб
 • Нi, це не так
 • Так, за виключенням хутра тварин
 • Тiльки частина з перерахованих алергенiв вiдносяться до епiдермальних
 • У побутi
 • В умовах виробництва
 • У екстремальних i екзотичних умовах
 • Немає визначеної закономiрностi
 • Повiтряно-краплинний
 • Контактний
 • Алiментарний
 • Так
 • Не завжди
 • У поодиноких випадках
 • У бiльшостi випадкiв
 • Нiколи не передається
 • Конституцiональнi особливостi
 • Побутовi, сiмейнi традицiї (трудовi династiї)
 • Генетична схильнiсть до даного виду патологiї
 • Прояви спадкового ангіоневротичного набряку
 • Спадково обумовлене скривлення носової перегородки
 • Спадково обумовлена схильнiсть до гiперпродукцiї реагiнiв
 • Спадково обумовленi особливостi побудови бронхолегеневої системи
 • Схильнiсть до повноти
 • Наявність захворювань сечостаттевої системи
 • Пастухи, вiвчарi
 • Перукарi
 • Кiнологи
 • Iхтiологи
 • Коноводи, робiтники тваринницьких i птахоферм, вiварiїв
 • Робітники будівельних спеціальностей
 • Лупа собаки, хутро собаки
 • Лупа, хутро кота
 • Луска риби
 • Пiр'я птахiв
 • Лупа коня
 • Хутро вiвцi
 • Слина людини
 • Антигензалежна бронхiальна астма
 • Алергiчний ринiт
 • Алергiчний кон'юнктивiт
 • Атопiчний дерматит, набряк Квiнке
 • Анафiлактичний шок
 • Поліноз
 • Сироваткова хвороба
 • Шлях надходження алергену в органiзм
 • Конституцiональнi особливостi
 • Стан окремих систем i органiв
 • Кiлькiсть алергену, що надходить в органiзм
 • Наявність психосоматичних розладів
 • Полiпрагмазiї
 • Застосування медикаментозних засобiв без урахування загальних або перехресно реагуючих детермiнант
 • Вiд якостi застосовуваних медикаментозних речовин
 • Вiд генетичної схильностi
 • Вiд ефективностi проведення iндивiдуальних i загальних заходів оздоровлення, умов роботи медичних робiтникiв i робiтникiв сфери виробництва медичних i бiологiчних препаратiв
 • Частота випадків алергії не залежить від зазначених умов
 • Вид рослин
 • Алергеннiсть бiлкiв пилку
 • Летючiсть пилку
 • Розмiр пилкових зерен
 • Кліматичні умови
 • Антигензалежна бронхiальна астма
 • Алергiчнi захворювання верхнiх дихальних шляхiв, алергiчний кон'юнктивiт
 • Атопiчний дерматит, набряк Квiнке, кропив'янка
 • Анафiлактичний шок
 • Псориаз
 • Епiдемiчна поширеннiсть
 • Сезоннi спалахи
 • Локальнi спалахи
 • 2-3 антигенних компоненти
 • 5-10 антигенних компонентів
 • 7-15 антигенних компонентів
 • Близько 20 антигенних компонентів
 • Бiльше 100 антигенних компонентів