• Залежить вiд способу введення препарату
 • Не залежить вiд способу введення препарату
 • Цiлком залежить вiд дози введеного препарату
 • Мало залежить вiд дози введеного препарату
 • У дiтей
 • У дорослих людей зрiлого вiку
 • У осiб похилого вiку
 • Цитотоксичного типу
 • Реагiнового типу
 • Iмунокомплексного типу
 • Клiтинного типу
 • Iмуноглобулiнам G
 • Iмуноглобулiнам D
 • Iмуноглобулiнам М
 • Iмуноглобулiнам Е
 • Iмуноглобулiнам А
 • Впливає на клiнiчну картину i тяжкість анафiлактичного шоку
 • Не впливає на клiнiчну картину i тяжкість анафiлактичного шоку
 • Сприятливим
 • Несприятливим
 • Період від моменту введення препарату до розвитку клінічної картини не відіграє ніякої ролі для прогнозу
 • Шкiрнi прояви
 • Задуха
 • Нудота, блювота, дiарея
 • Рiзке падiння артерiального тиску з втратою свiдомостi
 • Тахiкардiя
 • Брадикардiя
 • Дихальна система
 • Серцево-судинна система
 • Травна система
 • Сечостатева система
 • Нервова система
 • Опорно-руховий апарат
 • Прямого впливу медiаторів на мiокард
 • Непрямого впливу медiаторів на мiокард
 • Зниження АТ з суб'єктивними вiдчуттям напiвнепритомного стану або втратою свідомості
 • Підвищення АТ
 • Жоден iз варiантiв не характерний
 • Гострою серцево-судинною недостатнiстю при гострому iнфарктi мiокарду
 • Епiлепсiєю при судомному синдромi з втратою свiдомостi, мимовiльними дефекацією i сечовипусканням
 • Позаматковою вагiтнiстю /колаптоїдний стан в сполученнi з рiзкою бiллю внизу живота i кров'янистих видiлень iз пiхви/
 • Тепловим ударом
 • Сонячним ударом
 • Гіпертонічним кризом
 • Серцевi глікозиди
 • Антигiстамiнні препарати
 • Адреналін
 • Глюкокортикоїди
 • Препарати теофiлiну
 • Гiпотензивнi засоби
 • Сiмейним алергологiчним анамнезом
 • Шкiрними алергологічними пробами
 • Загальними i бiохiмiчними дослiдженнями кровi
 • Лабораторними iмунологiчними тестами
 • Полiпшення якостi лiкарських препаратiв
 • Проведенням специфiчної гiпосенсибiлiзацiї
 • Оздоровлення навколишнього середовища
 • Обмеження полiпрагмазiї
 • Відмова від довенного введення препаратів
 • Блiдiсть шкiрних покровiв
 • Прикус язика
 • Поверхневе дихання
 • Швидке повернення свiдомостi
 • Зниження АТ
 • Блiдiсть шкiрних покровiв
 • Тахiкардiя
 • Артерiальна гiпотонiя
 • Полiурiя
 • Зниження температури тiла
 • Харчовi продукти
 • Медикаменти
 • Сироватки i вакцини
 • Ужалення перепончастокрилих комах
 • Застосування косметичних кремів
 • Препарати пiразолонового ряду
 • Вiтамiни
 • Антибiотики
 • Йодовмiщуючi
 • Сульфанiламiди
 • Пероральні кортикостероїди
 • Макролiди
 • Амiноглiкозиди
 • Пенiцилiни
 • Цефалоспорiни
 • Рифамiцин
 • Ампiокс
 • Оксацилiн
 • Ампiцилiн
 • Бензилпенiцилiн
 • Карбопенiцилiн
 • Метицилiн
 • Однократному введеннi препаратів
 • Повторному введеннi препаратiв