База тестів

 • У першi часи життя
 • Пiсля третього годування
 • У 4 - 6 мiс
 • Після 1 року
 • У новонародженних
 • У осiб похилого вiку
 • У осiб юнацького вiку
 • Після 75 років
 • 0-10 рокiв
 • 10-20 рокiв
 • 20-30 рокiв
 • 30-60 рокiв
 • Старше 60 рокiв
 • Немає вiкових закономiрностей
 • Дiтей
 • Осiб похилого вiку
 • У новонароджених
 • Осiб похилого вiку
 • У дорослих осіб
 • Дiтей
 • Осiб юнацького вiку
 • Дорослих осіб
 • Осiб похилого i старечого вiку
 • Немає вiкових особливостей
 • 0 - 35 рокiв
 • Після 35 рокiв
 • Після 50 років
 • 60 - 75 рокiв
 • Старше 75 рокiв
 • 0 - 13 рокiв
 • 15 - 40 рокiв
 • 50 - 60 рокiв
 • Старше 60 рокiв
 • Немає вiкових закономiрностей
 • Спадковими особливостями
 • Сенсибiлiзацiєю органiзму
 • Особливостями алергену
 • Особливостями зовнiшнiх умов
 • Функцiональним станом усiх систем i органiв органiзму
 • Не залежить вiд перерахованих причин
 • Інтелектуальним розвитком людини
 • Важчає
 • Легшає
 • Характеризується тенденцiєю до змiни нозологiчної форми алергологiчного захворювання
 • Не змінюється
 • 0 - 1 рiк
 • Вiд 1 до 3 рокiв
 • 4 - 5 рокiв
 • 6 - 10 рокiв
 • 10 - 14 рокiв
 • 14 - 19 років
 • У новонародженних
 • Дитинство та юнiсть
 • Зрiлий вiк
 • Похилий вiк
 • Старечий вiк
 • 0 - 18 рокiв
 • 25-30 років
 • 35-60 рокiв
 • 60 - 75 рокiв
 • Старше 75 рокiв
 • У перiод новонародженностi
 • Грудний вiк
 • Перiод молочних зубiв
 • Юнiсть
 • Похилий вiк
 • Зрiлому вiцi
 • Похилому вiцi
 • Дитячому i юнацькому вiцi
 • Розвиток атопiчного дерматиту не залежить вiд вiку