• Не характерний
 • Сухий
 • З обiльним пiнистим харкотiнням
 • З обiльним слизовим харкотiнням
 • З скудним слизисто-гнiйним харкотiнням
 • З обiльним слизисто-гнiйним харкотiнням
 • Самостiйне захворювання
 • Складне поняття, що включає понад 20 захворювань
 • Симптом, що зустрiчається при рiзних захворюваннях органiв дихання
 • За грудиною
 • У суглобах
 • У м'язах
 • Мiжреберний бiль при русi
 • Головний бiль
 • Нi
 • Везикулярне диханння
 • Мiлкопузирчастi хрипи
 • Крупнопузирчастi дзвiнкi хрипи
 • Крепiтацiя
 • Все перелiчене
 • Мiлiарнi утворення
 • Нодулярнi утворення
 • Мiлкоплямистi утворення
 • Дифузне зниження прозорості
 • Картина пневмотораксу
 • Швидкiсть повiтряного потоку при 25% ФЖЄЛ
 • В'язкiсний дихальний опiр при ДО
 • В'язкiсний дихальний опiр при максимальному вдиху
 • В'язкiсний дихальний опiр при максимальному видиху
 • Фазовий кут
 • Розширенi корнi легень
 • Симптом "пiсчаного шторму" легень
 • Масивнi iнфiльтративнi тiнi
 • Сiтчаста деформацiя легеневого малюнка
 • Зморщення легеневої тканини
 • Горизонтальний рівень рідини
 • Жоден з перерахованих
 • Туберкульоз легень
 • Саркоїдоз
 • Набряк легень
 • Тромбоемболiя легеневих судин
 • Iдіопатичний фіброз легень
 • Абсцесс легень
 • Елiмiнацiя алергену
 • Специфiчна гіпосенсибілізація
 • Лiкування глюкокортикоїдними препаратами
 • Лiкування антибiотиками
 • Симптоматичне лiкування
 • Лiкування антибiотиками
 • Лiкування протигрибковими препаратами
 • Лiкування глюкокортикоїдними препаратами
 • Специфiчна гіпосенсибілізація
 • Симптоматичне лiкування
 • Санаторно - курортне лікування
 • Мiкроорганiзми
 • Бiологiчно активнi субстанції тваринного та рослинного походження
 • Низькомолекулярнi сполуки
 • Кліматичні умови
 • Всi перелiчені фактори
 • Цвiле сiно, зерно, силос
 • Борошно, солод, дріжджі
 • Хатнiй, бавовно-паперовий, бiблiотечний пил
 • Деревина
 • Медикаменти
 • Низькомолекулярні хімічні речовини
 • Цитотоксичного типу
 • Реагiнового типу
 • Iмунокомплексного типу
 • Гiперчутливiсть сповiльненого типу