• Загальна iнтоксикацiя
 • Iнспiраторна задишка
 • Експiраторна задишка
 • Напади кашлю
 • Задишка
 • Немає характерних клiнічних проявiв
 • Виявляються значні вiдхилення
 • Вiдхилень вiд норми практично не вiдзначається
 • Анамнез
 • Клінічне обстеження
 • Лабораторне дослiдження
 • Рентгенологiчне обстеження
 • Туберкульоз легень
 • Бактерiальнi пневмонії
 • Вiрусна пневмонiя
 • Хронiчний бронхiт
 • Саркоїдоз
 • Ні з одним із перелічених захворювань
 • Всi перелiченi захворювання
 • За винятком туберкульозу легень
 • За винятком лiкарських інфільтратiв легень
 • Жодне з означених найменувань не вiдноситься до легеневих еозинофiлiй
 • Синдром Лефлера
 • Лiкарськi iнфільтрати легень
 • Тропiчна еозинофілія
 • Туберкульоз легень
 • Всi захворювання вiдносяться до легеневих еозинофiлiй
 • Клінічними особливостями
 • Лабораторними даними
 • Рентгенологiчними ознаками
 • Клiніко-лабораторними показниками
 • Анамнестичними даними
 • Виражена лімфоцитопенiя
 • Легеневi iнфiльтрати та еозинофілiя кровi
 • Легеневi iнфiльтрати та лімфоцитопенiя
 • Еозинофiлiя та лімфоцитопенiя
 • Всi перелiченi ознаки
 • Гельмiнти, бруцели
 • Пилок рослин
 • Спори грибiв, стафілококи
 • Нiкелевий пил
 • Кремнієвий пил
 • Жоден з перелiчених чинникiв