• Самостiйним захворюванням
 • Симптомом деяких патологiчних станiв
 • Жодним з перерахованого
 • Спостерiгається часто
 • Не вiдмiчається нiколи
 • Можуть бути передвiсниками класичного анафiлактичного шоку
 • Дiтей
 • Осiб молодого та середнього вiку
 • Осiб похилого вiку
 • Не має особливого значення
 • Вiдмiчається у 25-50% всiх хворих
 • Вiдмiчається у всiх хворих
 • Є поліетіологічною патологiєю
 • Має єдину етіологiю
 • Викликається лише кiлькома чинниками
 • 5 % хворих на кропив'янку
 • 20-25% хворих на кропив'янку
 • 50% хворих на кропив'янку
 • 75% хворих на кропив'янку
 • 14% хворих на кропив'янку
 • 5 % хворих на кропив'янку
 • 25% хворих на кропив'янку
 • 50% хворих на кропив'янку
 • 75% хворих на кропив'янку
 • 14% хворих на кропив'янку
 • Травма з великою раньовою поверхнею
 • Оперативне втручання, опiкова хвороба
 • Iнфекцiйна хвороба
 • Вплив алергену (антигену)
 • Психоемоцiйний стрес
 • Fc - фрагменту IgE
 • Fc - фрагменту IgМ
 • Fab - фрагменту IgE
 • Лейкотрієни
 • Гiстамiн
 • Простагландини
 • Еозинофiльний хемотаксичний фактор анафілаксiї (ЕХФ-А)
 • Гепарин
 • Полiкатіоннi амiни
 • Комплекс алерген-реагін
 • Опiати
 • Ферменти
 • Ліпоксигеназним шляхом
 • Циклооксигеназним шляхом
 • Не утворюються при метаболізмі арахідонової кислоти
 • Мономорфних висипань
 • Полiморфних висипань
 • Пляма
 • Папула
 • Пухир з гiперемiєю
 • Везикула
 • Ерiтема
 • Пустула
 • Округлою
 • Овальною
 • Лiнiйною
 • Кiльцеподiбною
 • З наявністю порожнини
 • 2-3 мм у дiаметрi
 • 5-20 мм у дiаметрi
 • Зливнi дiлянки набряку у видi "географiчної карти"
 • Менше за 2 мм
 • Обличчя
 • Тулуб
 • Волосиста частина голови
 • Проксимальнi вiддiли кiнцiвок
 • Кистi, стопи
 • Мiсця здавлення та механiчного подразнення
 • Немає типової локалізацiї
 • Обличчя та волосиста частина голови
 • Слизовi оболонки шлунково-кишкового тракту
 • Дiлянки лiктьових та пiдколiнних згинів
 • Шкiрним свербежем
 • Больовими вiдчуттями
 • Нежиттю
 • Загальною слабкiстю
 • Нежиттю
 • Лихоманкою
 • Головним болем
 • Артралгiями
 • Лiмфаденопатiєю
 • Підвищенням артеріального тиску
 • Дерматитом
 • Ексудативною еритемою
 • Сверблячкою
 • Грибковими ураженнями шкiри
 • Псоріазом
 • Утворення блокуючих IgG - антитiл
 • Зменшення вiдповiдi базофiлiв на вплив алергену
 • Зменшення вмiсту специфiчних імуноглобулінів класу Е
 • Дегрануляцію опасистих клітин
 • Загострення стану
 • Артралгiї
 • Бiль у животi, нудоту, блювання
 • Головний бiль
 • Гіпертонічний криз
 • Тільки шкiра
 • Тільки пiдшкiрна клiтковина
 • Тільки слизова оболонка
 • Тільки пiдслизова тканина
 • Висипи на шкiрi та слизових оболонках можуть бути одночасно
 • М'язи
 • Дерма
 • Гiподерма
 • Слизовi оболонки
 • Пiдслизовi тканини
 • Паренхiма вiсцеральних органiв
 • Синовіально оболонка суглобів
 • Етiологiєю
 • Патогенезом
 • Клiнічними проявами
 • Локалiзацiєю "шокового поля" /реагуючої системи/
 • Рiдко
 • Часто
 • В поодиноких випадках