• Сприятливий
 • Несприятливий
 • Фенотiазиновими похiдними (пiпольфен,терален та iн.)
 • Бензолсульфамiдною групою препаратiв
 • Пенiцилiном
 • Спроможності речовини до кон'югації
 • Шляхiв введення речовини
 • Стану нейро-ендокринної системи
 • Мікроелементного складу крові
 • При повторному введеннi препарату
 • При однократному введеннi препарату
 • Дiтей
 • Осiб зрiлого вiку
 • Осiб похилого вiку
 • Перорально
 • Парентерально
 • Шляхом аплiкацiї
 • Iнгаляцiйно
 • Немає закономiрностi
 • Реагiнового типу
 • Цитотоксичного типу
 • Iмунокомплексного типу
 • Клiтинного типу
 • Реакції стимулюючого типу
 • Мiсцевi прояви
 • Системнi прояви
 • Відсутність системних проявів
 • Завжди супроводжується угасанням шкiряних висипань
 • Не завжди супроводжується угасанням висипань, можливо подальше прогресування процесу
 • Пенiцилiни
 • Похiднi фенотiазиду /амiназiна, тiзерцин/
 • Формалiн
 • Гексахлорофен
 • Мiсцевi анестетики
 • Сульфанiламiди
 • Йодовмiщуючi
 • Iхтiол
 • Дипразiн /пiпольфен/
 • Сульфанiламiди
 • Грiзеофульвiн
 • Ланолін
 • Ацетилсалiцилова кислота
 • Барбітурати
 • Солi золота
 • Йодиди
 • Кетотифен
 • Пенiцилiни
 • Фенацетiн
 • Фенолфталеiн
 • Дексаметазон
 • Лихоманка
 • Загальна слабiсть
 • Ураження шкiри
 • Мiалгiї
 • Артрити
 • Головний бiль
 • Периферичнi неврити
 • Ураження нирок
 • Гіпертонічний криз
 • Фiбриноїдний некроз стiнок дрiбних судин
 • Набряк ендотелiю
 • Геморагiї, тромби
 • Лейкоцитарна iнфiльтрацiя
 • Дегенерацiя ядер лейкоцитiв
 • Інфільтрація периваскулярного простору Т-лімфоцитами
 • Барбiтурати
 • Хiнiн
 • Пенiцилiни
 • Цефалоспорiни
 • Сульфанiламiди
 • Канамiцином
 • Стрептомiцином
 • Пенiцилiном
 • Еритромiцином
 • Вiтамiнами групи В
 • Є показанням для відміни препарату
 • Не є показанням для відміни препарату
 • Гiдралазiн /апрессiн/
 • Прокаїнамiд
 • Амiназiн
 • Iзонiазид /тубазид/
 • Інтерферони
 • Анальгетики
 • Бронхоспастичний синдром
 • Бронхiальна астма
 • Екзогенний алергiчний альвеолiт
 • Еозiнофiльний легеневий iнфiльтрат
 • Трахеобронхiт
 • Екссудативний плеврит
 • Перорально
 • Парентерально i інгаляцiйно
 • Iнгаляційно
 • Шляхом аплiкацiї на шкiру кiнцiвок
 • Питуiтрину
 • Трипсину
 • Ацетилцистеіну
 • Дексаметазону
 • Не пiдвищується при введеннi зазначених препаратiв
 • Ацетилсалiцилова кислота
 • Хлорпропамiд
 • Iнтал
 • Пенiцилiни
 • Сульфанiламiди
 • Гiпотiазиди
 • Кетотiфен
 • Нiтрофурани
 • Похідних пеніциліну
 • Мiєлосану
 • Циклофосфану
 • Ганглiоблокаторiв
 • Нiтрофуранiв
 • Системних кортикостероїдів
 • Часто
 • Рiдко
 • Не спостерiгаються
 • Доброякiсний холестатичний гепатит
 • Паренхiматозний гепатит
 • Метициллiн
 • Антибіотики пенiцилiнової групи
 • Фуросемiд
 • Полiмiксин-В
 • Сульфанiламiди
 • Реагiновий
 • Цитотоксичний
 • Iмунокомплексний
 • Клiтинний
 • Лихоманка
 • Шкiрянi висипання
 • Еозинофiлiя
 • Еритроцитурiя
 • Лейкоцитурiя
 • Протеiнурiя
 • Запаморочення
 • Некроз канальцiв
 • Набряк i iнфiльтрацiя, iнтерстицiя мононуклеарами, плазматичними клiтинами i еозинофiлами
 • Інфільтрація нейтрофілами, Т-лімфоцитами
 • Дифузнi ураження мiокарду
 • Вогнищеві змiни мiокараду