• Висока артерiальна гiпертензiя
 • Сахарний дiабет
 • Виразкова хвороба
 • Набрячний синдром
 • Вагiтнiсть i годування грудью
 • Эпiлепсiя, паркiнсонiзм
 • Жоден з перерахованих станiв не є протипоказанням
 • Контроль серцево-судинної дiяльностi
 • Контроль функцiї зовнiшнього дихання
 • Контроль газового i електролiтного складу кровi i кислотно-лужної рiвноваги
 • Контроль центрального венозного тиску, гематокрiту i погодинної реєстрацiї дiурезу
 • Бронхоскопiя i штучна вентиляцiя легень при прямих показаннях
 • Електроенцефалографія
 • Призначити бета2-агонiсти в iнгаляцiях
 • Призначити адреналiн
 • Негайно вiдмовитись вiд використання iнгаляцiйних симпатомiметикiв, категорично вiдмовитись вiд призначення адреналiну
 • Призначити холінолітики
 • Категорично вiдмовитись вiд призначення адреналiну
 • Препарати метилксантинiв
 • Вазоактивнi засоби
 • Глюкокортикостероїди
 • Серцевi глікозиди
 • Симпатомiметики
 • Iзотонiчний розчин натрiю хлориду
 • 5% розчин глюкози
 • Розчини речовин, що мають реологiчнi властивостi i дезiнтоксикацiйнi властивостi /полiглюкин, реополiглюкин/
 • Лужнi розчини /наприклад, натрiю бiкарбонат/
 • Довенні імуноглобуліни
 • Вищезазначені розчини не використовують для терапії астматичного статусу
 • Змiна психiчного стану
 • Збiльшення парцiального тиску вуглекислоти в артерiальнiй кровi
 • Метаболiчний персистуючий ацидоз
 • Мимовільне відходження сечі та калу
 • Так, за винятком - зменшення маси циркулюючої кровi
 • Так, за винятком - зменшення тиску в малому колi кровообiгу
 • Так, за винятком - переливання кровi у великих кiлькостях
 • Так, за винятком - проведення оксигенацiї, пiногашенння
 • Так, за винятком - посилення скорочувальної спроможностi мiокарду
 • Гiдрокортизон-гемiсукцинат
 • Преднiзолон
 • Дексаметазон /дексазон, дексон/
 • Кеналог
 • Бекламетазон-дiпропiонат
 • Великі дози гормонів внутрішньовенно
 • Аміназин підшкірно
 • Кофеїн і кордіамін внутрішньом'язово
 • Адреналін внутрішньовенно
 • Інтубація трахеї для відновлення дихання
 • В транспортуванні хворого в стаціонар
 • В інструментальній діагностиці
 • В діагностиці по клінічним ознакам
 • В венесекції
 • В негайній реанімації
 • Абсолютний, або відносний дефіцит об"єму циркулюючої крові (ОЦК)
 • Розлад насосної функції серця
 • Гіпоксія тканин
 • Порушення регулювання тонусу судин
 • Метаболічний алкалоз
 • На вдосі
 • На видосі
 • В другому міжребер'ї праворуч від грудини
 • В четвертому міжребер"ї праворуч від грудини
 • По нижньому краю ребер
 • Падіння тонусу судин
 • Централізація кровообігу
 • Зниження скорочувальної здатності міокарду
 • Гіпоксія міокарду
 • Падіння коронарного кровообігу
 • Захворювання органів травлення
 • Наявність пульсу на магістральних судинах
 • Зменшення ціанозу
 • Сухі склери
 • Поява окремих спонтанних вдихів
 • Звуження зіниць
 • Попередження аспірації
 • Проведення штучної вентиляції легень
 • Попередження асфіксії внаслідок западіння язика
 • Проведення туалету трахеї та бронхів
 • Про правильність і достатність лікування
 • Про наближення гіпоксичної зупинки серця
 • Нежить
 • Кропив'янка
 • Дизурія
 • Болісність здорових і уражених ділянок шкіри
 • Створення умов для бронхоскопії
 • Забезпечення прохідності дихальних шляхів
 • Попередження брохоспазму
 • Попередження зупинки серця
 • Попередження гіпотензії
 • Нападу бронхіальної астми
 • Пневмонії
 • Емфіземи легень
 • Бронхіту
 • Серцевої астми
 • Декомпенсованої мітральної вади серця
 • Нападом бронхіальної астми
 • Астматичним статусом
 • Обструктивним бронхітом
 • Гіперемія шкіряних покривів, наявність ефекту від бронхолітиків, брадикардія, наявність сухих хрипів над легенями
 • Нападоподібний кашель з важко відокремленим харкотинням, відсутність ефекту від бронхолітиків
 • Ціаноз
 • Блідість шкіряних покривів
 • Наявність сухих хрипів над легенями
 • Повна або майже повна відсутність хрипів над легенями
 • Тахікардія
 • Зниження артеріального тиску
 • Свідомість ясна, хворий збуджений, дихання глибоке, часте, хрипів багато, артеріальний тиск - високий
 • Свідомість втрачена, хворий в комі, дихання поверхневе, хрипи майже не прослуховуються, артеріальний тиск знижений різко
 • Загальмованність, брадикардія, зниження артеріального тиску
 • Тремтіння, збудження, тахікардія, болі в області серця, підвищений артеріальний тиск
 • Призначити бета-агоністи,сечогінні, призначення глюкокортикостероїдів не показано, бронхолітики не призначати, вони не ефективні
 • Відмінити симпатоміметики, оксигенотерапія, регідратація, обов"язкове призначення глюкокортикостероїдів, призначення бронхолітиків
 • Завжди
 • Тільки хворим, які отримували гормони раніше
 • Призначення гормонів не потрібно
 • Як можна раніше
 • Не поспішати з призначенням глюкокортикоїдних гормонів
 • Повторне часте застосування симпатоміметиків
 • Оксигенотерапія
 • Призначення бронхолітиків
 • Гормонотерапія
 • Алергологічному, терапевтичному або пульмонологічному відділенні
 • Реанімації або відділенні інтенсивної терапії
 • Алергологічному, терапевтичному або пульмонологічному відділенні
 • Реанімації або відділенні інтенсивної терапії
 • Підсилити дегідратацію хворого
 • Збiльшити гідратацію хворого
 • Зменшення задишки
 • Зменшення ціанозу
 • Покращення відділення харкотиння
 • Зменшується кількість хрипів над легенями
 • В чистому вигляді, не змішуючи з повітрям
 • Суміш при співвідношенні 80% кисню і 20% повітря
 • Співвідношення 50% кисню і 50% повітря
 • Співвідношення 40% кисню і 60% повітря