• Внутрiшню оболонку (iнтиму)
 • Зовнiшню оболонку (екзиму)
 • Середню оболонку
 • Кiлькiсть ядер у клiтинi
 • Будова зовнiшньої оболонки
 • Наявнiсть боріздок
 • Наявнiсть пор (апертур)
 • Розмір пилкової частинки
 • Бiлки
 • Вуглеводи
 • Пiгменти
 • Ліпополісахариди
 • Менше 10 мкм
 • 10 - 50 мкм
 • 50 - 100 мкм
 • Бiльше 100 мкм
 • Не має значення
 • Стiйкi до нагрiвання
 • Стiйкi до дiї протеолiтичних ферментiв
 • Руйнуються пiд впливом лужного середовища
 • Стiйкi до кислот
 • У ядрi
 • У цитоплазмi
 • У складнiй оболонцi
 • У ядрi i цитоплазмi
 • Гравiметричний
 • Волюметричний
 • Фотоколориметричний
 • Гідродинамічний
 • Респiраторний
 • Пероральний
 • Через шкiру
 • Парентеральний
 • Висока алергеннiсть пилку
 • Висока концентрацiя пилку в повiтрi
 • Спадкова схильнiсть до гiперпродукцiї реагiнiв
 • Кліматичні умови
 • Медикаментозна алергiя в анамнезi
 • Харчова алергiя в анамнезi
 • Вегето-судинна дистонiя
 • Спадкова схильнiсть
 • Ранком
 • Вдень
 • Ввечерi
 • Вночi
 • В залежностi вiд концентрацiї пилку в повiтрi
 • Немає iстотного розходження
 • До 5 рокiв
 • 6 - 10 рокiв
 • 11 - 40 рокiв
 • Старше 40 рокiв
 • Рино-кон'юнктивальний синдром
 • Еозинофiльний легеневий iнфiльтрат
 • Кропив"янка i набряк Квiнке
 • Алергiчний арахноенцефалiт
 • Свербiння слизових оболонок очей
 • Почервонiння слизових оболонок очей
 • Набряку верхньої та нижньої повiк
 • Болі
 • Свербiння в порожнинi носа i носової частини глотки
 • Напади чхання iз значними видiленнями з носу
 • Вiдчуття закладенностi носу
 • Наявність гніних випорожнень з носу
 • Гострим синуситом
 • Євстахiїтом
 • Ураженням слизової оболонки носоглотки
 • Нападами печінкової коліки
 • Строга сезоннiсть загострень
 • Сполучення з рино-кон'юнктивальним синдромом
 • Погiршення самопочуття в суху i вiтряну погоду
 • Полiпшення самопочуття пiсля дощу
 • Перерахованi особливостi не мають значення для перебiгу пилкової бронхiальної астми
 • Реагіновий тип
 • Цитотоксичний тип
 • Iмунокомплексний тип
 • Уповiльнений тип
 • В-лiмфоцити
 • Т-хелпери-1
 • Т-хелпери-2
 • Клiтини пам'ятi
 • Природні кіллери
 • Еритроцитопенiя
 • Еозинофiлiя
 • Тромбоцитопенiя
 • Змiни кольорового показника
 • Лейкоцитоз
 • Шкiрянi проби
 • Провокацiйнi проби
 • Шкіряні проби, провокаційні проби
 • Визначення кількості Т та В-лімфоцитів
 • З аденовiрусними хворобами
 • Вазомоторним ринiтом
 • Кон'юнктивiтом вiрусним
 • Гострим гайморитом
 • Елiмiнацiйна терапiя
 • Специфічна терапiя
 • Терапiя антигiстамiнними препаратами
 • Антибактеріальна та противірусна терапія
 • Препарати першого поколiння (супрастин, дiазолiн, тавегiл, фенкарол)
 • Препарати другого та третього поколiнь (лоратадин, цетиризін, фексофенадин)
 • Не має суттєвої різниці
 • Блокаторами Н1 гістамінових рецепторів
 • Стабілізаторами мембран опасистих клітин та базофілів
 • З антибiотиками
 • Більше ніж у 50% хворих
 • У 30% хворих
 • Зустрiчається рiдко
 • Не зустрiчається взагалi
 • 5 - 10% хворих
 • 13 - 50% хворих
 • 70 - 80% хворих
 • 90 - 95% хворих
 • Рiдко
 • Нiколи не супроводжується симптомами алергiчного ринiту
 • Часто супроводжується
 • Сiнна лихоманка
 • Весняний катар
 • Сiнна нежить
 • Цілорічний алергічний риніт
 • Належати до вiтрозапилюваних рослин
 • Продукуватися в достатньо великих кiлькостях
 • Повинен перевищувати 100 мкм у дiаметрi
 • Повинен мати значнi алергеннi властивостi
 • Спорангiї
 • Мiкроспори
 • Пилкове зерно
 • Сукупнiсть пилкових зерен
 • Частка рослин