• Один харчовий алерген
 • Декiлька харчових алергенiв
 • Медикаментозні препарати
 • Шоколад
 • Молоко
 • Риба
 • Вершки
 • Яйця
 • Бобовi
 • Фрукти
 • Казеїн
 • Альбумiн
 • Лактоглобулiн
 • Iмуноглобулiн
 • Видоспецифiчним
 • Видонеспецифiчним
 • Руйнується
 • Не руйнується i концентрується в пiнцi
 • Видоспецифiчним термостабiльним антигеном
 • Видонеспецифiчним антигеном
 • Термолабiльним антигеном
 • Термiчній обробці
 • Ферментативній обробці
 • Отриманнi кислих молочних продуктiв
 • Алергеннiсть молока при кип'ятiннi не змiнюється
 • Виражені алергенні властивості
 • Властивості, що призводять до гiстамiнолiберацiї
 • Властивості, які пригнічують розвиток алергічних реакцій
 • Частково видоспецифiчними
 • Частково видонеспецифiчними
 • Цiлком видоспецифiчними
 • Цілком видонеспецифічними
 • Мало впливає
 • Значно знижує алергеннiсть
 • 8% хворих ХА
 • 15% хворих ХА
 • 25% хворих ХА
 • 10% хворих ХА
 • 2-5% хворих ХА
 • 1% хворих ХА
 • 20% хворих ХА
 • 30% хворих ХА
 • 40% хворих ХА
 • 2-8% хворих ХА
 • 1% хворих ХА
 • 2% хворих ХА
 • 15% хворих ХА
 • 25% хворих ХА
 • 5-10% хворих ХА
 • Часто та виражену ХА
 • Рiдко i слабо виражену ХА
 • Не викликають ХА
 • Через рот
 • Через органи дихання
 • Контактним шляхом
 • Парентеральний
 • Сире яйце
 • Варене яйце
 • Яєчний порошок
 • Реагiновий
 • Цитотоксичний
 • Iмунокомплекснi алергiчнi реакцiї
 • Алергiчнi реакцiї уповiльненого типу
 • Псевдоалергічні реакції
 • Алергiчнi реакцiї реагiнового типу
 • Цитотоксичнi реакцiї
 • Iмунокомплекснi алергiчнi реакцiї
 • Алергiчнi реакцiї уповiльненого типу
 • Спадкова схильнiсть
 • Захворювання органiв травлення
 • Чинники, що пiдвищують проникливiсть слизової оболонки травного каналу
 • Ферментативна недостатнiсть травних залоз
 • Iонiзуюча радiацiя
 • Iнфекцiйнi захворювання
 • Захворювання печiнки
 • Захворювання нервової системи
 • Шкiрянi прояви
 • Змiни органiв дихання
 • Змiни травного апарату
 • Неврологiчнi розлади
 • Розвиток агранулоцитозу
 • Глосит
 • Дуоденiт
 • Iлеiт
 • Хейлiт, стоматити, алергiчний гастрит i колiт
 • Виразкова хвороба
 • Виразковий колiт
 • Кропив'янка, набряк Квiнке, атопiчний дерматит
 • Контактний дерматит
 • Геморагiчний васкулiт типу Шейлейна-Геноха
 • Бульознi дерматити
 • Системний червоний вовчак
 • Бiлий дермографiзм
 • Загальна астенiзацiя
 • Мiгренеподiбний головний бiль
 • Запаморочення
 • Невралгiя
 • Дратiвливiсть
 • Менiнгiт
 • Епiлепсiя
 • Синдром Мен'єра
 • Неврит слухового нерву
 • Алергiчний ринiт, фарингіт, трахеїт i бронхiт
 • Бронхiальна астма
 • Бронхоектази
 • Емфiзема
 • Диференцiацiї причин непереносимості їжi
 • Iдентифiкацiї імунологічних механiзмiв
 • Докази зв'язку клiнiчних проявiв iз застосуванням харчових продуктiв
 • Наявнiсть у сiм'ї хворого атопiчних алергологiчних захворювань
 • Поява або посилення симптомiв харчової алергiї пiсля прийому визначених харчових продуктiв
 • Торпіднiсть перебiгу захворювання
 • Хронічні захворювання органів дихання в анамнезі
 • Початок НЇ у дитинствi
 • Початок НЇ пiсля 40 рокiв
 • Висока еозинофілія кровi
 • Еозинофiлiя вiдсутнiх або помiрна
 • Значна кiлькiсть еозинофiлiв у слизу фекалiй
 • Погiршення при проведеннi елiмiнацiйної дiєти
 • Ведення харчового щоденника
 • Проведення елiмiнацiйних проб
 • Проведення провокацiйних проб
 • Алергологiчного анамнезу
 • Рiк, мiсяць, число
 • Час в годинах
 • Кiлькiсть i склад їжi
 • Засiб кулiнарного опрацювання їжi
 • Час прояву реакцiї на їжу
 • Тiльки наявнiсть реакцiї на їжу
 • 1 тиждень
 • 2 тижнi
 • 10 днiв
 • 1-2 мiсяцi
 • Виключення "пiдозрюваного" продукту з рацiону на 7-10 днiв
 • Виключення найбiльш поширених харчових алергенiв /молоко, яйця, риба, горiхи/ на 7-10 днiв
 • Суворе обмеження харчових продуктiв протягом 1-3 днiв /немiцний чай, вода/ iз застосуванням сорбентiв