База тестів

 • ідентифікацію та кількісне визначення активного інгредієнту із вказівкою методик випробувань і допустимих меж
 • процес встановлення і застосування стандартів
 • загальні показники якості лікарської форми
 • одиниці лікарської форми з однією торговою назвою
 • яка вироблена з певної кількості сировини в єдиному виробничому циклі
 • менше 90% від заявленої кількості
 • 90-100% від заявленої кількості
 • стерильність
 • розчинення
 • бактеріальні ендотоксини
 • пірогенність
 • мікробіологічна чистота
 • визначають якісні та кількісні характеристики лікарського засобу, їх допустимі межі та методики проведення випробувань
 • установлюють вимоги до упаковки, маркування, умов зберігання, транспортування, терміну придатності лікарського засобу
 • визначають стандартні операційні процедури
 • аналітичною нормативною документацією
 • сертифікатом якості, що видається виробником
 • відносна вологість, %
 • температура, °С
 • термін спостереження
 • назву препарата, серію, реєстрацiйний номер
 • спецiфiкацiю, за якою проводиться аналiз
 • результати дослiджень
 • висновки
 • термін придатності
 • вiдповiдностi фактичної кiлькостi вказанiй кiлькостi на упаковцi
 • колiр, запах
 • наявнiсть або вiдсутнiсть оболонки
 • форма таблеток, однорiднiсть, цiльнiсть
 • розпадання
 • рентгеноконтрастні засоби
 • протитуберкульозні засоби
 • настоянки
 • наркотичнi засоби, психотропні речовини
 • кожна серія лiкарської рослинної сировини
 • протитуберкульозні препарати
 • всi дитячi та офтальмологiчнi лiкарськi форми
 • колiр, розмiр, стан поверхнi
 • однорiднiсть дозованих одиниць
 • форма (цилiндрична, сферична, яйцевидна чи iнша)
 • вiдбору проб,
 • контролю i випробування сировини, матерiалiв
 • контролю напiвпродуктiв
 • медичного застосування лікарського засобу
 • контролю промiжної i готової продукцiї
 • сертифiката якостi виробника
 • аналiтичної нормативної документацiї
 • лабораторним випробуванням, що пiдтверджують вiдповiднiсть якостi вимогам МКЯ лікарського засобу
 • вибiрковим випробуванням
 • випробуванням на домiшки
 • рекомендацiєю авторiв
 • результатами вивчення стабiльностi в процесi зберiгання