База тестів

 • інноваційні препарати
 • всі відтворені препарати
 • відтворені препарати (генерики) біотехнологічного походження
 • Комітету з рослинних препаратів Європейської агенції по лікарським засобам (ЕМЕА)
 • Комітету з лікарських препаратів для застосування у людини ЕМЕА
 • Комітету по лікарським препаратам-сиротам ЕМЕА
 • державна реєстрація виробників лікарських засобів
 • державна реєстрація лікарських засобів та наявність законодавчо затверджених правил GMP
 • регулярна незалежна інспекція підприємств-виробників лікарських засобів на відповідність вимогам GMP, що проводиться під егідою спеціального органу, уповноваженого національним законодавством
 • затвердження документiв
 • оцiнка i документоване пiдтвердження вiдповiдностi виробничого процесу i якостi продукцiї встановленим вимогам
 • великий об'єм продукцiї
 • випробування на ідентифікацію
 • кількісні випробуваннядля визначення домішок
 • випробування на на граничний вміст для контролю домішок
 • кількісних випробувань для визначення діючої речовини та інших компонентів у субстанції
 • кількісних випробувань для визначення діючої речовини та інших компонентів у готових лікарських засобах
 • визначення рН
 • виражає ступінь близькості результатів для серії вимірів, виконаних за даною методикою на різних пробах одного і того самого однорідного зразка
 • виражає ступінь близькості результатів для серії вимірів, виконаних за даною методикою на одній пробі однорідного зразка
 • правильність, точність
 • прецизійність, збіжність
 • внутрішньолабораторна прецизійність, специфічність
 • межа виявлення, межа кількісного визначення
 • лінійність, діапазон застосування
 • прозорість, колірність
 • ступінь відповідності між відомим справжнім значенням аба довідковою величиною і значенням, одержаним за даною методикою
 • ступінь відповідності між значеннями, одержаними за даною методикою
 • правовий документ, який мiстить вимоги до умов виробництва лiкарського засобу
 • нормативний документ, який встановлює якісні та кількісні показники, їх допустимі межі, вимоги до його упаковки, маркування,умов зберігання,транспортування, терміну придатності тощо
 • нормативний документ, який визначає методики проведення випробувань лiкарського засобу
 • надання сертифікату якості
 • процедура, за допомогою якої МОЗ України підтверджує ефективність та безпеку лікарського засобу та дозволяє його медичне застосування в Україні
 • процедура, за допомогою якої МОЗ України дозволяє вивезення препаратів за територію України
 • неякісних, фальсифікованих
 • термін придатності яких минув
 • ввезених у країну для клінічних випробувань
 • що не зареєстровані в Україні
 • без сертифікату якості виробників
 • централізовану та процедуру взаємного визнання ліцензії країнами ЄС
 • єдину процедуру ліцензування для інноваційних препаратів та препаратів-генеріків в кожній країні ЄС
 • централізована
 • взаємного визнання ліцензії країнами ЄС
 • аналогічна процедурі ліцензування препаратів - генериків
 • управління якістю, персоналом
 • управління інформацією про лікарські засоби
 • регулювання вимог до приміщень та обладнання, документації, технологічного процесу
 • контролю якості, роботи за контрактом
 • регулювання процесів пред'явлення рекламацій та відкликання продукції, самоінспекції
 • регулювання відпуску лікарських засобів
 • персоналу
 • документації
 • порядку здійснення перевірок органами державного контролю
 • приміщень і устаткування
 • відповідального самолікування
 • здійсненню поставок
 • порядку повернення лікарських засобів