База тестів

 • робітник має право звернутися з позовною заявою в суд загальної юрисдикції. Таке право працівник має на наступний день після того дня, коли повинна бути виплачена заробітна плата
 • робітник при наявності заборгованості по заробітній платі має право вимагати її виплати, але не раніше терміну встановленого підприємством або підприємцем
 • мiсяця з дня її отримання
 • через 20 днiв з дня її отримання
 • через 10 днiв з дня її отримання
 • термін чинним законодавством не встановлено
 • Кабiнетом Мiнiстрiв України
 • Верховною Радою України
 • аптечним пiдприємством
 • обов'язково
 • за бажанням працiвника
 • вiдповiдно до рiшення адмiнiстрацiї за мiсцем роботи за сумiсництвом
 • оскаржити рішення атестаційної комісії у Центральній атестаційній комісії, подавши відповідну заяву
 • заяви про оскарження рішень Центральна атестаційна комісія не приймає
 • обслуговує бухгалтерські потреби
 • здійснює облік, накопичення та збереження інформації щодо наявності, відсутності ліків
 • використовується для оперативного роздрукування необхідних матеріалів у необхідній кількості
 • у аптеках не використовується
 • бухгалтерський облік
 • комп'ютерні технології обліку
 • комп'ютерні технології збирання, накопичення й використання бази даних відносно лікарських засобів та їх досьє
 • дистанційні форми навчання
 • доведена недоцільність використання комп'ютерних технологій у фармації
 • вiдповiдно до законодавства
 • вiдповiдно до дiючого в установi (органiзацiї) порядку
 • за домовленiстю сторiн
 • тiльки iменними
 • на пред'явника