База тестів

 • в однiй наважцi – кофеїн-бензоат натрiю визначають ацидиметрично (ефiр, бромфеноловий синiй), натрiю бромiд розраховують по рiзницi пiсля алкалiметричного титрування суми компонентiв
 • в двох наважках – натрiю бромiд – аргентометрично, меркуриметричн
 • в трьох наважках - натрiю бромiд – аргентометрично, магнiю сульфат – комплексонометрично, кофеїн-бензоат натрiю – алкалiметрично в ефiрнiй витяжцi пiсля сумарного ацидиметричного титрування амiдопiрину i кофеїн-бензоату натрiю, амiдопiрин розраховують по
 • в трьох наважках - натрiю бромiд – аргентометрично, магнiю сульфат –гравіметрично, суму амiдопiрину i кофеїну-бензоату натрiю – алкаліметрично
 • вимiрюють показник заломлення розчину (0,35 сумiшi, води до 5 мл) та розраховують по таблицi
 • вимiрюють показники заломлення води i розчину (0,35 г сумiшi, води до 5 мл) та розраховують по формулi
 • димедрол - аргентометрично (метод Мора), кальцiю глюконат - алкалiметрично
 • димедрол - аргентометрично (метод Фаянса), меркуриметричн
 • кислота аскорбiнова - ацидиметрично, сума глюкози i кислоти аскорбiнової - йодхлорометрично
 • кислота аскорбiнова - алкалiметрично, йодометрично, глюкоза - рефрактометрично
 • глюкоза - алкалiметрично (фенолфталеїн), кислота глютамiнова - алкалiметрично (бромфеноловий синiй)
 • глюкоза - рефрактометрично, кислота глютамiнова - алкалiметрично (нейтральний червоний або бромтимоловий синiй)
 • глюкозу визначають рефрактометричн
 • глюкозу i кислоту аскорбiнову визначають спiльно йодометрично, глюкозу - рефрактометрично
 • пiсля упарювання на водянiй банi, до залишку додають 2-3 краплi кислоти сiрчано
 • при дiї сумiшi сiрчаної й азотної кислот (1:9) з'являється червоне забарвлення
 • вимiрюють n розчину (0,35 сумiшi, води до 5 мл) розраховують по таблицi
 • вимiрюють nо води i n розчину (0,35 г сумiшi, води до 5 мл) розраховують по формулi
 • димедрол - аргентометрично (спосiб Мора), кальцiя глюконат - алкалiметрично
 • димедрол - аргентометрично (спосiб Фаянса), меркуриметрично, кальцiя глюконат -трилонометрично
 • кислота аскорбiнова - ацидиметрично, сума глюкози i кислоти аскорбiнової - йодхлорметрично
 • кислота аскорбiнова - йодометрично, глюкоза - рефрактометрично
 • кислота аскорбiнова - алкалiметрично,глюкоза - рефрактометрично
 • глюкоза - алкалiметрично (фенолфталеїн), кислота глютамiнова - алкалiметрично (бромфеноловий синiй)
 • глюкоза - рефрактометрично, кислота глютамiнова - алкалiметрично (нейтральний червоний або бромтимоловий синiй)
 • нагрiти розчин, потiм метод Мора
 • окислити бромiд калія перманганатом з послiдуючим перетворенням в пентабромацетон, потiм хлорид - методом Фольгарда
 • окислити бромiд калiю перманганатом, потiм хлорид - методом Фаянса
 • Розчин, який приготований таким чином: 0,815 г калію нитрату Р у перерахунку на KNO3 розчиняють у воді Р і доводять об'єм розчину тим самим розчинником до 500,0 мл
 • Еталонним розчином нітрату (10 ppm NO3)
 • Еталонним розчином нітрату (100 ppm NO3)
 • Еталонним розчином нітрату (2 ppm NO3)
 • аргентометрiї (метод Фаянса) після окислення аскорбiнової кислоти
 • меркурiметрiї без iндикатора пiсля окислення аскорбiнової кислоти
 • аргентометрії (метод Фольгарда)
 • по рiзницi пiсля сумарного алкалiметричного титрування з димедролом в середовищi глiцерину, спирту з хлороформом
 • пiсля прямого алкалiметричного титрування в середовищi глiцерину
 • в однiй наважцi йод титрують розчином натрiю тiосульфату, калiю йодид розраховують по рiзницi пiсля сумарного аргентометричного титрування
 • в рiзних наважках, в однiй – йод титрують розчином амонію тіоціанату, в другiй - калiю йодид зворотнім меркуриметричним титруванням