• об’ємом, що перевищує номінальний
 • об’ємом, що відповідає номінальному
 • 6000 в 1 контейнері для часток розміром 10 мкм або більше
 • 600 в 1 контейнері для часток розміром 25 мкм або більше
 • 500 в 1 контейнері для часток розміром 50 мкм або більше
 • на кожну діючу речовину, що входить до складу дозованих одиниць лікарського засобу
 • тільки на одну діючу речовину, якщо лікарський засіб містить дві і більше діючих речовин
 • не виявлено бактерій род. Enterobacteriaceae
 • не виявлено Pseudomonas aeruginosa
 • не виявлено Staphylococcus aureus
 • виявлено не більше 1000 аеробних бактерій
 • виявлено не більше 100 грибів
 • виявлено не більше 500 грибів
 • мають витримувати випробування на стерильність
 • мають витримувати випробування на відсутність бактерій род. Enterobacteriaceae
 • мають витримувати випробування на відсутність Staphylococcus aureus і Salmonella
 • лікарськиий засіб містить глюкозу
 • сам по собі готовий лікарський засіб не має достатньої антимікробної активності
 • якщо лікарський засіб у формі розчину
 • не менше 15,0 % і не більше 20,0 %
 • не менше 25,0 % і не більше 30,0 %
 • не менше 10,0 % і не більше 20,0 %
 • у повітронепроникному контейнері
 • при температурі не вище 20°С
 • при температурі не вище 25°С
 • розчином натрію гідроксиду концентрованим
 • хлороформом
 • кислотою хлористоводневою
 • мідно-тартратним розчином
 • допускається
 • допускається в межах еталону
 • не допускається
 • спектрофотометрії
 • неводного титрування
 • рідинної хроматографії
 • як компоненти медичних продуктів
 • при виробництві діючих речовин
 • при виробництві допоміжних речовин
 • при виробництві готових лікарських засобів
 • як еталони
 • розгляд різних чинниківщо впливають на потенційний рівень інфекційних часток у медичних продуктах
 • розгляд чинників пов’язаних із застосуванням медичних продуктів, що визначає або впливає на вірусний ризик для реципієнтів
 • розгляд чинників, що впливають на умови досліджень
 • опис, ідентифікація, рН
 • прозорість, кольоровість, супровідні домішки
 • стерильність, бактеріальні ендотоксини або пірогени
 • механічні включення, кількісне визначення
 • оптичне обертання
 • 4-гідроксибензойна кислота
 • 4-гідроксіізофталева кислота
 • фенол
 • 4-амінофенол
 • розчинник спирт, індикатор фенолфталеїн
 • розчинник піридин, розчин срібла нітрату в піридині, індикатор тимолфталеїн
 • атомно-абсорбційної спектрометрії
 • рідинної хроматографії
 • газової хроматографії
 • посіви інкубують не менше 14 діб
 • посіви інкубують не менше 10 діб
 • використання ламінар-боксу класу А
 • забезпечення чистоти приміщення класу В, або ізолятора
 • забезпечення ІЧ-опромінення
 • грамах
 • Міжнародних одиницях (МО)
 • відсотках
 • максимально можливе розведення зразка, при якому може бути визначений вміст ендотоксинів
 • чутливість лізату
 • мембранної фільтрації
 • висівання на чашки
 • найбільш імовірного числа
 • порівняння
 • методом глибинного висівання
 • методом поверхневого висівання
 • методом розведення
 • ацетонітрил, етиленгліколь
 • дихлорметан, піридин
 • метанол, толуол
 • етанол, етилацетат
 • Гептан, диметилсульфоксид
 • Етиловий ефір, ізобутилацетат
 • Ксилол, хлороформ
 • в якій звичайно одна частина за масою або за об’ємом еквівалентна одній частині за масою вихідної висушеної лікарської сировини або тваринного матеріалу
 • в якій звичайно одна частина за масою або за об’ємом еквівалентна двом частинам за масою вихідної висушеної лікарської сировини або тваринного матеріалу