База тестів

 • не використовують
 • використовують
 • алкалiметрично (тимолфталеїн)
 • алкалiметрично у присутностi спирту (фенолфталеїн)
 • ацидиметрично (метиловий оранжевий)
 • ацидиметрично (бромтимоловий синiй)
 • ацидиметрично у присутності спирту (метиловий оранжевий)
 • алкалiметрично у присутностi спирту (тимолфталеїн)
 • кислих
 • диференцiруючих
 • апротонних
 • еозинат натрiю
 • бромфеноловий синiй
 • калiю хромат
 • залiза (Ш) роданiд
 • знебарвлення розчину
 • поява бiлих пластiвцiв
 • просвiтлення рiдини над бiлим осадом
 • поява незникаючої рожевої мутi
 • хлорид, бромiд, йодид - розчиннi
 • хлорид - розчинний, бромiд - важко розчинний, йодид - нерозчинний
 • хлорид, йодид - розчиннi, бромiд - нерозчинний
 • потенцiометрично
 • утворення бiлої мутi, яка не зникає при збовтуваннi
 • забарвлення розчину в рожевий колiр
 • випадiння жовтого осаду
 • по змiнi кольору iндикатора - бромфенолового синього
 • етамiналу натрiю
 • фенобарбiталу
 • теофiлiну
 • рутину
 • глюкози
 • похiдних 5-нiтрофурану (фурацилiн та iн.)
 • похiдних пiразолу (амiдопiрин та iн.)
 • пiримiдiну (барбiтурати)
 • iон металу, його заряднiсть, електронна конфiгурацiя
 • рН середовища
 • iонна сила розчину
 • температура
 • натрiю сульфат безводний
 • калiю нiтрат
 • натрiю хлорид
 • натрiю нiтрит, калiю хлорид
 • гексаметилентетрамiн
 • індикаторна суміш ксиленолового оранжевого
 • індикаторна суміш кальконкарбонової кислоти
 • індикаторна суміш хромового темно-синього
 • індикаторна суміш ерiохрому чорного Т
 • індикаторна суміш мурексиду
 • індикаторна суміш тропеоліну 00
 • індикаторна суміш ерiохрому чорного Т
 • індикаторна суміш ксиленолового оранжевого
 • індикаторна суміш кальцинону
 • індикаторна суміш хромового темно-синього
 • з ксиленоловим оранжевим, цинконом
 • з кальконкарбоновою кислотою
 • з пiрокатехiновим фiолетовим
 • амонiю хлорид
 • амонiю оксалат і розчин амiаку 1%
 • амiаку розчин концентрований
 • розчин амiаку Р
 • амонiю карбонат
 • 5,8 диоксихiнолiн
 • бета-амiноглутарова кислота
 • етилендiамiнотетраоцтова кислота
 • трихлороцтова кислота
 • динатрiєва сiль етилендиамiнтетраоцтової кислоти
 • 0,1 н розчин трилона Б
 • 0.1 М розчин натрію едетату
 • розчин трилона Б 0,05 М (УЧ 1/2 трилона Б)
 • комплекс металоiндикатора з титрантом
 • комплекс металоiндикатора з катiоном
 • вiльний металоiндикатор
 • вiльний титрант
 • протравний чорний 11
 • кальконкарбонова кислота
 • ксиленовий оранжевий
 • тропеолін 0
 • бромфеноловий синій
 • однозарядних (К, Аg)
 • двозарядних (Са, Нg, Zn)
 • трьохзарядних (Вi, Fe)
 • iонiв металiв
 • органiчних сполук
 • неорганічних аніонів
 • розчинний комплекс
 • нерозчинну сiль
 • розчинну сiль
 • цинка(+2), кальцiя(+2), магнiя(+2)
 • вiсмута(+3)
 • залiза(+3)
 • натрія(+І)
 • срiбла (+1)
 • магнiя сульфата
 • прозерину
 • глюкози
 • кислоти аскорбінової
 • феноли
 • алкалоїди
 • похiднi нiтрофурана
 • ароматичнi амiни
 • натрiю хлорид
 • калiю карбонат
 • калiю бромiд
 • натрiю тiосульфат
 • внутрiшнi iндикатори
 • зовнiшнi iндикатори
 • металохромні iндикатори
 • електрофорезу
 • хроматографiї
 • потенцiометричного титрування
 • титрування в неводних розчинниках
 • титрування "до повного припинення струму"