• У великих вiддiленнях анестезiологiї
 • У вiддiленнях анестезiологiї, де передбачено лiжка для iнтенсивної терапiї
 • В усiх структурних пiдроздiлах служби анестезiологiї
 • У вiддiленнях IТ загального профiлю
 • У вузькоспецiалiзованных вiддiленнях IТ
 • Незалежно вiд кiлькостi штатних посад лiкарiв-анестезiологiв у вiддiленнях з лiжками для IТ
 • Залежно вiд кiлькостi штатних посад лiкарiв-анестезiологiв за рахунок додаткової штатної посади завiдувача
 • У загальних і спецiалiзованих вiддiленнях IТ та вiддiленнях анестезiологiї з лiжками для IТ впроваджується додаткова штатна посада завiдувача
 • 1,5 посади на кожну посаду лiкаря-анестезiолога
 • 2 посади на кожну посаду лiкаря-анестезiолога
 • 1 цiлодобовий пост медичної сестри на 3 лiжка у вiддiленнi IТ
 • 1 цiлодобовий пост медичної сестри на 4 - 6 лiжок у вiддiленнi IТ
 • В однiй з багатопрофiльних лiкарень мiста з населенням не менше 250 тис. людей
 • У складi великої багатопрофiльної лiкарнi з кiлькiстю лiжок не менше 500
 • У дитячих мiських лiкарнях на 200 лiжок і бiльше
 • В однiй з багатопрофiльних лiкарень мiста з населенням не менше 400 тис. людей
 • Може призначати додатковi дослiдження для вибору оптимального методу знеболювання та IТ
 • Не повинен втручатися в роботу медичної сестри
 • Має право на пiдвищення квалiфiкацiї не менше нiж 1 раз на 5 рокiв
 • Пiд час чергування за вiдсутностi завiдувача виконує його обов'язки
 • Завiдувач профiльним вiддiленням (хiрургiї, педiатрiї та iн.)
 • Завiдувач анестезiологiчного вiддiлення з лiжками для IТ або вiддiлення IТ
 • Черговий лiкар профiльного вiддiлення
 • Черговий лiкар анестезiологiчного вiддiлення з лiжками для IТ або вiддiлення IТ
 • Завiдувач профiльного вiддiлення (хiрургiї, педiатрiї та iн.)
 • Завiдувач анестезiологiчного вiддiлення з лiжками для IТ або вiддiлення IТ
 • Лiкарi анестезiологiчного вiддiлення з лiжками для IТ або вiддiлення IТ
 • Черговi лiкарi анестезiологiчного вiддiлення з лiжками для IТ або вiддiлення IТ за вiдсутностi завiдувача
 • Це положення не регламентовано наказом МОЗ України №303 вiд 08.07.97р
 • 1 штатну посаду
 • 2 штатнi посади
 • Цiлодобовий пост
 • Посади лiкаря-анастезiолога не передбачено
 • 4,75 штатнi посади
 • 5,5 штатнi посади
 • 7 штатних посади
 • 1 цiлодобовий пост
 • 1 штатна посада на 1 лiжко
 • 1 штатна посада на 2 лiжка
 • Цiлодобовий пост на 3 лiжка
 • Цiлодобовий пост на 6 лiжок
 • Залишиться 13
 • 13,5
 • 14
 • Вiдповiсти на запитання неможливо, оскiльки не враховано посади лiкарiв-лаборантiв
 • У лiкарнi, яка має бiльше нiж 6 штатних посад анестезiологiв
 • У лiкарнi, яка має бiльше нiж 3 штатних посади анестезiологiв
 • У багатопрофiльнiй лiкарнi, яка має 10 штатних посад анестезiологiв i бiльше
 • 4 штатнi посади на 100 лiжок
 • 2 штатнi посади на 100 лiжок
 • 1 штатна посада на 25 лiжок
 • 2 штатнi посади на 25 лiжок
 • У лiкарнях з кiлькiстю штатних посад бiльше 4 лiкарiв-анестезiологiв та наявнiстю не менше 4 фiзичних осiб
 • У лiкарнях з кiлькiстю штатних посад бiльше 7 лiкарiв-анестезiологiв та бiльшою кiлькiстю виконуваних операцiй
 • У районних лiкарнях незалежно вiд кiлькостi штатних посад лiкарiв-анестезiологiв
 • У лiкувальних закладах з високою хiрургiчною активнiстю і великою кiлькiстю хворих, що перебувають на лiкуваннi i потребують iнтенсивної терапiї
 • У лiкарнях кiлькiстю понад 10 штатних посад лiкарiв-анестезiологiв i незалежно вiд кiлькостi операцiй
 • Лише в обласних i центральних районних лiкарнях
 • Лише в хiрургiчних клiнiках НДI
 • У мiських лiкарнях, якi мають не менше нiж 300 лiжок хiрургiчного профiлю
 • У лiкарнях, до яких надходить велика кiлькiсть хворих, що потребують iнтенсивної терапiї
 • В усiх обласних лiкарнях
 • У хiрургiчних стацiонарах НДI
 • У кожному вiддiленнi анестезiологiї
 • Лише в обласних і великих мiських лiкарнях, якi мають не менше нiж 400 хiрургiчних лiжок
 • В усiх вiддiленнях, де передбаченi лiжка для iнтенсивної терапiї
 • У вiддiленнях IТ, якi мають не менше 12 лiжок