• Порогова сила подразника
 • Потенціал спокою
 • Критичний рівень деполяризації
 • Амплітуда потенціалу дії
 • Тривалість потенціалу дії
 • Хронічний лімфолейкоз
 • Гострий мієлолейкоз
 • Лімфогранулематоз
 • Інфекційний мононуклеоз
 • Мієломна хвороба
 • Реактивує натрій-калієву-АТФ-азу мембран міокардіоцитів
 • Зменшує накопичення іонізованого кальцію
 • Іальмує вивільнення калію з міокардіоцитів
 • Сповільнює надходження натрію до міокардіоцитів
 • Підвищує енергозабезпечення міокарду
 • Зниження еластичних властивостей легень
 • Зменшення альвеолярної вентиляції
 • Зменшення розтяжності легень
 • Зменшення перфузії легень
 • Порушення вентиляційно-перфузійного співвідношення в легенях
 • Для виявлення антитіл в реакції непрямої гемаглютинації
 • Для виявлення антитіл в реакції зв’язування комплементу
 • Для виявлення антитіл в реакції Відаля
 • Для виявлення антитіл в реакції гальмування гемаглютинації
 • Для серологічної ідентифікації збудника черевного тифу
 • Реакція зв’язування комплементу
 • Реакція нейтралізації
 • Реакція гемадсорбції
 • Реакція аглютинації
 • Реакція гальмування гемаглютинації
 • Нерозходженням пари хромосом під час гаметогенезу
 • Соматичною мутацією у ембріона
 • Впливом тератогенних факторів
 • Домінантною мутацією
 • Хромосомною мутацією - дуплікацією
 • Дихальний об’єм
 • Життєва ємність легень
 • Функціональна залишкова ємність
 • Ємність вдиху
 • Хвилинний об’єм дихання
 • Синоатріальна блокада
 • Миготлива аритмія
 • Атріовентрикулярна блокада
 • Передсердна екстрасистола
 • Внутрішньопередсердна блокада
 • Загальної печінкової і міхурової проток
 • Загальної печінкової і правої печінкової проток
 • Загальної печінкової і лівої печінкової проток
 • Лівої печінкової і міхурової проток
 • Правої та лівої печінкових проток
 • Залишаться без змін
 • Осмотичний гемоліз
 • Біологічний гемоліз
 • Зморшкування
 • Набухання
 • Пуринових та тимідилових нуклеоти-дів
 • Пуринових нуклеотидів та холестерину
 • Тимідилових нуклеотидів та жирних кислот
 • Гема та креатину
 • Цитрату та кетонових тіл
 • Стимулює α-адренорецептори
 • Стимулює β-адренорецептори
 • Блокує α-адренорецептори
 • Блокує β-адренорецептори
 • Стимулює α- і β-адренорецептори
 • Фізіологічний пойкілоцитоз
 • Патологічний пойкілоцитоз
 • Фізіологічний анізоцитоз
 • Патологічний анізоцитоз
 • Еритроцитоз
 • Всі бактерії, що виросли на живильному середовищі
 • Бактерії та віруси - збудники респіраторних інфекцій
 • Стафілококи та гемолітичні стрептококи
 • Збудники госпітальних інфекцій
 • Всі патогенні та умовно-патогенні бактерії