• Урацил з цитозином
 • Гуанiн з цитозином
 • Аденiн з тимiном
 • Аденiн з цитозином
 • Гуанiн з урацилом
 • Транзиторні
 • Умовно-патогенні
 • Сапрофітні
 • Тимчасові для даної екосистеми
 • Типові, постійні для даної екосистеми
 • Умовно-патогенні
 • Сапрофітні
 • Типові, постійні для даної екосистеми
 • Патогенні
 • Тимчасові для даної екосистеми
 • Визначення прогнозу для хворого
 • Визначення етіологічного агенту
 • Контроль перебігу інфекційного процесу
 • Критерії призначення та індивідуальний підбір антимікробних препаратів
 • Оцінка ефективності антибіотикотерапії
 • Реакція зв’язування комплементу (РЗК)
 • Реакція непрямої гемаглютинації (РНГА)
 • Реакція гемаглютинації (РГА)
 • Імуноферментний аналіз (ІФА)
 • Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР)
 • Аглютинації
 • Лізису
 • Нейтралізації
 • Коаглютинації
 • Ампліфікації
 • Оцінка правильності транспортування взірців
 • Забір і транспортування клінічного матеріалу
 • Екстракція нуклеїнових кислот
 • Ампліфікація
 • Детекція продуктів ампліфікації
 • Модифікація реакції зв’язування комплементу (РЗК)
 • Модифікація реакції непрямої гемаглютинації (РНГА)
 • Модифікація реакції аглютинації (РА)
 • Модифікація імуноферментного аналізу (ІФА)
 • Адекватні умови культивування
 • Зміна умов вегетації
 • Наявність бактеріостатичних факторів
 • Виснаження поживного середовища
 • Неадекватні умови культивування (рН, температура)
 • Приватні лабораторії
 • Базові (загального типу)
 • Базові (загального типу) із боксованими приміщеннями
 • Режимні (ізольовані), лабораторії стримання
 • Лабораторії особливого режиму (максимально ізольовані), лабораторії максимального стримання
 • Базові (загального типу) із боксованими приміщеннями
 • Режимні (ізольовані), лабораторії стримання
 • Лабораторії особливого режиму (максимально ізольовані), лабораторії максимального стримання
 • Базові (загального типу)
 • Режимні (ізольовані), лабораторії стримання
 • Лабораторії особливого режиму (максимально ізольовані), лабораторії максимального стримання
 • Базові (загального типу)
 • Базові (загального типу) із боксованими приміщеннями
 • Базові (загального типу) із боксованими приміщеннями
 • Лабораторії особливого режиму (максимально ізольовані), лабораторії максимального стримання
 • Базові (загального типу)
 • Режимні (ізольовані), лабораторії стримання
 • Режимні (ізольовані), лабораторії стримання
 • Базові (загального типу) із боксованими приміщеннями
 • Базові (загального типу)
 • Лабораторії особливого режиму (максимально ізольовані), лабораторії максимального стримання
 • Джгутики
 • Капсула
 • Цитоплазматична мембрана (ЦПМ)
 • Генофор (нуклеоїд)
 • Капсула
 • Цитоплазматична мембрана (ЦПМ)
 • Клітинна стінка
 • Зерна волютину
 • Пептидоглікан
 • Тейхоєві кислоти
 • Білок А
 • Ліпополісахарид (ЛПС)
 • Флагелін
 • Генофор (нуклеоїд)
 • Клітинна стінка
 • Джгутики
 • Капсула
 • Лізосоми
 • Клітинна стінка
 • Джгутики
 • Капсула
 • Генофор (нуклеоїд)
 • Цитоплазматична мембрана (ЦПМ)
 • Генофор (нуклеоїд)
 • Мітохондрії
 • Мезосоми
 • Цитоплазматична мембрана (ЦПМ)
 • Плазміди
 • Постійно присутні в бактеріальній клітині
 • Несуть певну генетичну інформацію щодо чинників патогенності
 • Здатні інтегруватись до генетичного апарату бактеріальної клітини
 • Визначають чутливість до лікувальних бактеріофагів
 • Повітряно-крапельний
 • Контактний
 • Фекально-оральний
 • Трансмісивний
 • Попередження відмирання патогенних бактерій і стримання зростання сапрофітів
 • Створення умов, більш придатних для збудників інфекційних захворювань, аніж для супутньої мікрофлори
 • Вивчення біохімічних властивостей бактерій
 • Вивчення патогенних властивостей бактерій
 • Первинний посів матеріалу
 • Висів з середовищ збагачення (накопичення)
 • Біохімічна ідентифікація
 • Визначення факторів патогенності
 • Визначення чутливості до антибіотиків
 • Світлопольова мікроскопія
 • Темнопольова мікроскопія
 • Люмінесцентна мікроскопія
 • Фазово-контрасна мікроскопія
 • Хромосомні фактори спадковості
 • Вихідні ДНК бактеріальної клітини
 • Вихідні РНК бактеріальної клітини
 • Позахромосомні фактории спадковості
 • Трансформацiя
 • Трансдукцiя
 • Кон`югацiя
 • Трансформацiя
 • Кон`югацiя
 • Трансдукцiя
 • Бiохiмiчний
 • Морфологiчний
 • Серологiчний
 • Фiзiологiчний
 • Фiлогенетичний
 • Грамнегативнi коки
 • Грампозитивнi коки
 • Грамнегативнi палички
 • Грампозитивнi палички
 • Грацілікутів
 • Фірмікутів
 • Тенерікутів
 • Мендозікутів
 • Грацілікутів
 • Фірмікутів
 • Тенерікутів
 • Мендозікутів