• Грамнегативнi палички, оксидазопозитивнi, що ферментують лактозу до КГ при t° 44° С
 • Грампозитивнi палички, оксидазонегативнi, що ферментують лактозу до КГ при t° 37° С
 • Грамнегативнi палички, оксидазонегативнi, що ферментують лактозу до КГ при t° 44° С
 • Стафiлококи
 • ЛКП (колiформнi БГКП - лактозопозитивнi кишковi палички)
 • Колi-фаги
 • БГКП (бактерiї групи кишкової палички)
 • Колi-iндекс
 • Стафiлококи
 • Ентерококи
 • Стафiлококи
 • Колi-фаги
 • Лактозопозитивнi кишковi палички
 • М`яснi продукти
 • Рибнi продукти
 • Кисломолочнi продукти
 • Кондитерськi вироби
 • Молоко пастеризоване
 • МАФАМ
 • Титр БГКП (бактерiї групи кишкової палички)
 • Iндекс ентерококiв
 • Золотистий стафiлокок
 • Фаза бактерiального пилу
 • Фаза бактерiальних крапель розміром > 100 мкм
 • Фаза бактерiальних крапель розміром
 • Наявнiсть золотистого стафiлококу
 • Кiлькiть мезофiльних аеробних та факультативно анаеробних бактерiй в 1 см^3
 • Колi-титр
 • Наявнiсть БГКП (бактерiї групи кишкової палички)
 • Лептоспiри
 • Бруцели
 • Сальмонели
 • Коагулазопозитивнi стафiлококи
 • Галофільні вiбрiони
 • Ентерококи
 • Золотистi стафiлококи
 • Ешерихії
 • Мікрококи
 • Нейсерії
 • Контроль диференцiйних властивостей
 • Контроль стерильності
 • Контроль ростових якостей
 • Контроль iнгiбуючих властивoстей
 • Визначення гемолiтичної активностi культури S. aureus
 • Дерматонекротична проба
 • Імуно-ферментний аналіз
 • Кров`яний агар, цукровий бульйон
 • Тiоглiколеве середовище, середовище Сабуро
 • Сироватковий бульйон, агар Хоттiнгера
 • Постійний вміст у випорожненнях людини і тварин у великих кількостях
 • Термін збереження життєздатності у навколишньому середовищі перевищує термін виживання патогенної мікрофлори
 • Стійкість до дезінфікуючих речовин
 • Резистентність до антибіотиків і хіміотерапевтичних препаратів
 • Бактерії роду Bacillus
 • БГКП (бактерiї групи кишкової палички)
 • Ентерококи
 • P.aeruginosa
 • Цукровий бульйон
 • Тiоглiколеве середовище
 • Середовище Сабуро
 • Бульйон Хоттiнгера
 • Стафiлококи
 • Клостридiї
 • БГКП (бактерiї групи кишкової палички)
 • Ентерококи
 • Сальмонели
 • Протеї
 • Клостридiї
 • Стафiлококи
 • БГКП (бактерiї групи кишкової палички)
 • Протеї
 • Сальмонели
 • Готовi кулiнарнi вироби
 • М`яснi напiвфабрикати
 • М`ясо
 • Кисломолочнi продукти
 • Гемолітичні стрептококи
 • Коагулазопозитивні стафiлококи
 • БГКП (бактерiї групи кишкової палички)
 • P.aeruginosa
 • Тіогліколеве середовище при t° 32° С, 14 діб
 • Тіогліколеве середовище при t° 37° С, 7 діб
 • Рідке середовище Сабуро при t° 22° С, 14 діб
 • Рідке середовище Сабуро при t° 32° С, 7 діб
 • Бульйон Хотінгера при t°32° С, 14 діб
 • Бульйон Хотінгера при t° 37° С, 7 діб
 • Протеї
 • Стафiлококи
 • Серацiї
 • Дрiжджi
 • Псевдомонади
 • Кишкова паличка
 • Стафiлококи
 • Клостридiї
 • Протеї
 • Псевдомонади
 • Стафiлококи
 • Ентерококи
 • Кисломолочнi бактерiї
 • Дрiжджовi гриби
 • БГКП (бактерiї групи кишкової палички)