• Лізоцимом
 • Системою комплементу
 • Імуноглобулінами
 • Імунокомпетентними клітинами
 • Гемоглобіном
 • Специфiчнiсть
 • Афiнiтет
 • Антигеннiсть
 • Авiднiсть
 • Фенiлаланiндезамiназа
 • Орнiтиндекарбоксилаза
 • бета-галактозидаза
 • Лiзиндекарбоксилаза
 • Лецитиназа
 • 1 година при кiмнатнiй температурi
 • 3 години при t° 37° С
 • 30 хвилин при t° 56° С
 • 6 годин при t° 4° С
 • Реакцiя аглютинацiї
 • Реакцiя коаглютинацiї
 • Реакцiя пасивної гемаглютинацiї
 • Плазмоцити
 • Ретикулоцити
 • Макрофаги
 • Ентероцити
 • Імуногени
 • Представлені високомолекулярними сполуками
 • Представлені низькомолекулярними сполуками
 • Здатні самостійно індукувати імунну відповідь
 • Можуть утворювати стійкі комплекси з білками та індукувати імунну відповідь
 • За умови, що спектр антигенів головного комплексу гістосумісності (Аг ГКГ) чужорідних клітин відрізняється від такого у господаря
 • Після розпізнання антигенів головного комплексу гістосумісності (Аг ГКГ) чужорідних клітин
 • За умови фіксації на поверхні чужорідної клітини компонентів комплементу
 • Шляхом виділення цитотоксинів
 • Шляхом фрагментації чужорідних клітин
 • Взаємодіє з антигеном в зовнішньому середовищі
 • Синтезується плазматичними клітинами
 • Секретується епітеліальними клітинами
 • Входить до складу слізної рідини
 • Обумовлює антитілозалежну цитотоксичність
 • Супресивно
 • Токсично
 • Не впливають
 • Стимулюють
 • Екзотоксин, позбавлений імуногенних властивостей але із збереженою токсигенністю
 • Екзотоксин, позбавлений імуногенних і токсигенних властивостей
 • Екзотоксин, позбавлений токсигенних властивостей, але із збереженою імуногенністю
 • Аглютинації
 • Коаглютинації
 • Лізису
 • Нейтралізації
 • Селезiнка
 • Пейєровi бляшки
 • Тимус
 • Кiстковий мозок
 • Лімфатичні вузли
 • "Пейєровi бляшки"
 • Тимус
 • Селезiнка
 • Лiмфатичнi вузли
 • Кiстковий мозок
 • Фiбробласти
 • Еритроцити
 • Макрофаги
 • Т-лiмфоцити
 • В-лiмфоцити
 • Т - лiмфоцити
 • Плазматичні клітини
 • Макрофаги
 • Фібробласти
 • Базофільні лейкоцити
 • Нейтрофільні лейкоцити
 • Макрофаги
 • Т-лiмфоцити
 • В-лiмфоцити