База тестів

 • Грамнегативнi коки
 • Грампозитивнi коки
 • Грамнегативнi палички
 • Грампозитивнi палички
 • Позитивної реакцiї слайд - аглютинацiї живої культури з вiдповiдним ОК-iмуноглобулiном
 • Позитивної реакцiї слайд - аглютинацiї живої культури з вiдповiдною неадсорбованою ОК-сироваткою
 • Позитивної реакцiї слайд - аглютинацiї грітої культури культури з вiдповiдною неадсорбованою ОК-сироваткою
 • Позитивної реакцiї слайд - аглютинацiї грiтої культури з вiдповiдною адсорбованою О-сироваткою
 • Реакції слайд -аглютинацiї живої i вбитої культури з ОК-iмуноглобулiном
 • Реакції слайд аглютинацiї живої i вбитої культури з неадсорбованою ОК-сироваткою
 • Розгорнутої реакції аглютинацiї живої i вбитої культури з неадсорбованою ОК-сироваткою
 • Розгорнутої реакції аглютинацiї живої i вбитої культури з ОК-iмуноглобулiном
 • Пiдвищена концентрацiя СО2
 • М`який м`ясопептоний агар
 • Режим культивування 37 град
 • Грампозитивнi палички
 • Грампозитивнi спороноснi палички
 • Грамнегативнi полiморфнi палички
 • Середовище Ендо
 • Середовище з еозином і метиленовим синiм
 • Вiсмут-сульфiтне середовище
 • Уреаза
 • Нiтратредуктаза
 • Фенiлаланiндезамiназа
 • бета - галактозидаза
 • Н-антиген (джгутиковий)
 • Соматичний S-антиген
 • Соматичний R-антиген
 • Лiзиндекарбоксилаза
 • Аргинiндегiдролаза
 • Фенiлаланiндезамiназа
 • Орнiтиндекарбоксилаза
 • Кишковий iєрсинiоз
 • Ревматизм
 • Кишковий ешерихiоз
 • Представники E. coli, що входять до складу нормальної мiкрофлори кишечника
 • Ентеропатогеннi E. coli
 • З метою профiлактики
 • З метою пошуку атипових форм збудника
 • З метою ранньої дiагностики
 • Рухливiсть
 • Продукцiя iндолу
 • Рiст на середовищi Сiмонса
 • Ферментацiя глюкози з утворенням газу
 • Продукцiя сiрководню
 • Рухливiсть
 • Наявнiсть лiзиндекарбоксилази
 • Визначення кератокон`юнктивальної проби
 • Визначення бiохiмiчних властивостей i антигенної структури
 • Визначення антигенної структури
 • Розщеплення желатину
 • Розщеплення сахарози
 • Розщеплення лiзину
 • Розщеплення сорбiту
 • Рiст на цитратному середовищi Сiмонса