База тестів

 • Глюкозу
 • Мальтозу
 • Лактозу
 • Сахарозу
 • Маніт
 • Сироватковий агар
 • Напiврiдкий сироватковий агар
 • Сироватковий агар з антибiотиками
 • Шоколадний агар
 • Грамнегативнi
 • Грампозитивнi
 • У синiй колiр
 • Не фарбуються
 • У червоний колiр
 • Грампозитивно
 • Грамнегативно
 • Грамваріабельно
 • Продукцiя полiсахариду з сахарози
 • Окислення вуглеводiв
 • Визначення ферменту уреази
 • Здатнiсть до росту на середовищах з жовчю
 • Здатнiсть до росту при t°22°С i t°37°С на сироватковому i безсироватковому агарах
 • Фарбування за Грамом
 • Фарбування за Цилем-Нiльсеном
 • Фарбування за Грамом в модифiкацiї Калини
 • Фарбування за Романовським-Гiмзою
 • Лактоза, сахароза
 • Глюкоза, мальтоза
 • B.bronchiseptica
 • B.parapertussis
 • B.pertussis
 • МПА (м`ясо-пептонний агар)
 • 5 % кров`яний агар
 • 20 % сироватковий агар
 • Середовище Ендо
 • Шоколадний агар