• 6
 • 3
 • 1
 • Серологiчно єдиний вид
 • Септичнi захворювання
 • Ускладнення ран
 • Харчовi отруєння
 • Некротичний ентерит
 • рН >5,0
 • рН
 • Анаеробнi умови
 • Кiмнатна температура
 • Пiдвищена концетрацiя солей
 • Бактерiоскопiчний
 • Бактерiологiчний
 • Нейтралiзацiя токсину антитоксином
 • Утворення iндолу
 • Продукцiя гемолiзинiв
 • Розщеплення сечовини
 • Аероби
 • Мiкроаерофiли
 • Облiгатнi анаероби
 • Грампозитивнi палички
 • Грамнегативнi палички
 • Грамнегативнi коки
 • Грампозитивнi коки
 • Грампозитивнi коки
 • Грамнегативнi палички
 • Грамнегативнi коки
 • Грампозитивнi коки
 • Грамнегативнi палички
 • Грамнегативнi коки
 • Грампозитивнi коки
 • Грамнегативнi палички
 • Грамнегативнi коки
 • Грампозитивнi палички
 • Грампозитивнi палички
 • Грамнегативнi палички
 • Грамнегативнi коки
 • Грампозитивнi коки
 • Цитохромоксидазна активнiсть
 • Рiст на 5 % кров`яному агарi
 • Рiст на середовищi Ендо (не ростуть на середовищi Ендо)
 • Облiгатнi анаероби
 • Факультативнi анаероби
 • Аероби
 • Наявнiсть ферменту цитохромоксидази
 • Нездатнiсть до ферментацiї глюкози
 • Нездатнiсть до гiдролiзу желатину
 • Наявність аргинiндигiдролази
 • Наявність цитохромоксидази
 • Утворення пiоцианiну
 • Грампозитивнi коки
 • Грампозитивнi палички
 • Грамнегативнi палички
 • Грамнегативнi коки
 • Урогенiтальнi шляхи людини
 • Верхнi дихальнi шляхи людини
 • Об`єкти навколишнього середовища
 • Грампозитивнi коки
 • Грампозитивнi палички
 • Грамнегативнi палички
 • Грамнегативнi коки
 • Окислюють, але не ферментують
 • Не окислюють i не ферментують
 • Окислюють та ферментують
 • Збудник сапу
 • Збудник сибiрки
 • Атиповi штами збудника чуми
 • 10 % розчин перекису водню
 • 1 % розчин борної кислоти
 • 0,1 % розчин альфа-нафтолу
 • 2 % розчин ONPG (орто-нітрофеніл- бета-D-галактопіранозид)