База тестів

 • До прогрівання при 50°С протягом 30 хв, до дії ефіру, хлороформу, рН середовища від 3 до 10
 • До кип'ятіння, до дії 70% розчину спирту та 3% розчину хлораміну
 • До дії 6% розчину перекису водню, 70% розчину спирту
 • При прогріванні при температурі 50°С протягом 30 хв
 • При кип'ятінні, багаторазовому заморожуванні і розморожуванні, під дією 3% розчину хлораміну, 6% розчину перекису водню, 70% розчину спирту
 • При рН середовища 5,0
 • VP1,VP2,VP3,VP4,VP6,VP7
 • P1,P2,P3
 • VP1,VP2,VP3,VP4
 • N, NS, L, G, M
 • Від 15 до 72 годин, рідко-3-5 днів
 • Від 17 до 30 днів
 • 7-8 днів
 • 1-3 місяці
 • Фекально-оральний
 • Повітряно-крапельний
 • Трансмісивний
 • Вертикальний
 • Парентеральний
 • Хвора на діарею людина, вірусоносій
 • Хвора на діарею будь-яка свійська тварина
 • Людина, яка перенесла ротавірусну інфекцію у далекому минулому
 • Дикі тварини
 • Лабораторна діагностика ротавірусної інфекції, визначення етіології спалаху ГКІ, моніторинг за циркуляцією різних типів ротавірусів в окремих регіонах
 • Визначення показань до вакцинації
 • Скринінг донорської крові
 • РГНГА, РН
 • Молекулярна гібридизація, ПЛР
 • Прості/швидкі тести на основі ІХА
 • РЛА, електрофорез в ПААГ
 • Виділення ротавірусу в культурі клітин
 • ІФА, ПЛР, прості/швидкі тести
 • Виділення вірусу в культурі клітин
 • Електронна та імунно-електронна мікроскопія
 • Фекалії
 • СМР, кров в перший день захворювання, сеча
 • Шматочки мозку тварин, що загинули від хвороби
 • Змиви з носової частини глотки, мазок з носа та глотки, парні сироватки крові
 • Парні сироватка крові
 • Змиви з носової частини глотки, мазок з носа та глотки
 • СМР, кров в перший день захворювання, сеча
 • Фекалії
 • Диференційовані ентероцити слизової оболонки тонкого кишечнику
 • Клітини мікроглії
 • Хромафінні клітини кишечнику
 • Будь-які клітини організму
 • Епітеліальні клітини слизової оболонки верхніх дихальних шляхів
 • Протеолітичну активацію вірусу трипсином
 • Обробку культури клітин антибіотиками
 • Обробку вірусу ефіром
 • Центрифугування інфікованих моношарів культури клітин
 • Методом адсорбції та елюції з бентоніту або гідрогелю метилкремнієвої кислоти
 • Методом марлевих тампонів за Муром
 • Методом адсорбції та елюції з еритроцитів
 • Преципітацією сульфатом амонію
 • Методом фільтрації через фільтри з матеріалу Петрянова
 • РНК-іРНК-білок
 • РНК-білок
 • ДНК-іРНК-білок
 • РНК-ДНК-іРНК-білок
 • Бішоп
 • Канкі
 • Галло
 • Пастер
 • Кох
 • 4647, 455, РАМТ, VERO, СНЕВ
 • RD, HELA, HEр-2, KB, FL
 • MDCK, MDBK
 • L-929, B-104, M2, T3
 • Перещеплювані клітинні культури
 • Курячі ембріони
 • Новонароджені лінійні миші
 • Дорослі лабораторні тварини
 • Тільки в перші дні захворювання
 • Протягом всього захворювання
 • В інкубаційному періоді
 • В періоді реконвалесценції
 • Зимову блювотну хворобу, гострий гастроентерит, гепатит
 • Сказ
 • Серозний менінгіт
 • Міокардит новонароджених
 • Геморагічну лихоманку Ласса
 • Гострий гастроентерит
 • Зимову блювотну хворобу
 • Геморагічну лихоманку Ласса
 • Гострий та хронічний гепатит
 • Каліцівіруси
 • Реовіруси
 • Рабдовіруси
 • Астровіруси
 • Пікорнавіруси
 • До прогрівання при 50°С протягом 30 хв, до дії ефіру, хлороформу, рН середовища від 4 до 9
 • До кип'ятіння, до дії 70% розчину спирту та 3% розчину хлораміну
 • До дії 6% перекису водню
 • До прогрівання при 50°С протягом 30 хв, до дії ефіру, хлороформу, рН середовища від 3 до 9
 • До кип'ятіння, 3% розчину хлораміну
 • До дії 6% перекису водню
 • Віріон сферичної форми, розмірами 60-80 нм, серцевина оточена подвійним білковим капсидом, суперкапсидної оболонки немає
 • Віріон сферичної форми, розмірами 28-30 нм, має білковий капсид, суперкапсидної оболонки немає
 • Віріон має форму кулі або коротких паличок закруглених з одного боку, розмірами 170х70 нм, білковий капсид та суперкапсидну оболонку із глікопротеїновими шипиками, довжиною 10-15 нм
 • Віріон сферичної форми, розмірами 60-80 нм, серцевина оточена подвійним білковим капсидом, суперкапсидної оболонки немає
 • Віріон сферичної форми з чашкоподібними заглибинами по всій поверхні, розмірами 30-38 нм, має білковий капсид, суперкапсидної оболонки немає
 • Віріон має форму кулі або коротких паличок закруглених з одного боку, розмірами 170х70 нм, білковий капсид та суперкапсидну оболонку із глікопротеїновими шипиками, довжиною 10-15 нм
 • РНК-іРНК-білок
 • РНК-білок
 • ДНК-іРНК-білок
 • РНК-ДНК-іРНК-білок
 • РНК-іРНК-білок
 • РНК-білок
 • ДНК-іРНК-білок
 • РНК-ДНК-іРНК-білок
 • ІФА, ПЛР
 • Методами виділення вірусу в культурі клітин
 • РН, РНГА, РГНГА, електрофорез в ПААГ
 • ІФА, ПЛР
 • Методами виділення вірусу в культурі клітин
 • РН, РНГА, РГНГА, електрофорез в ПААГ
 • РГГА, РЗК, РНГА, ПЛР
 • Методами виділення вірусу в культурі клітин
 • РН, РГНГА, електрофорез в ПААГ
 • ІФА, РНГА, ПЛР, ІХА
 • Методами виділення вірусу в культурі клітин
 • В РН в культурі клітин СПЕВ, НЕР-2, 4647, РАМТ
 • Фекалії
 • Шматочки мозку тварин, що загинули від хвороби
 • Носоглоточні змиви, мазок з носа та глотки
 • СМР, кров в перший день захворювання, сечу
 • Фекалії
 • Шматочки мозку тварин, що загинули від хвороби
 • Носоглоточні змиви, мазок з носа та глотки
 • СМР, кров в перший день захворювання, сечу
 • Фекалії
 • Шматочки мозку тварин, що загинули від хвороби
 • Носоглоточні змиви, мазок з носа та глотки, парні сироватки крові
 • СМР, кров в перший день захворювання, сечу
 • Фекалії
 • Шматочки мозку тварин, що загинули від хвороби
 • Носоглоточні змиви, мазок з носа та глотки, парні сироватки крові
 • СМР, кров в перший день захворювання, сечу
 • Тількі в перші 2-3 дні захворювання
 • Протягом всього захворювання
 • В інкубаційному періоді
 • В періоді реконвалесценції
 • Перші 1-8 дні захворювання, рідше до 12 дня захворювання
 • Протягом всього захворювання
 • В інкубаційному періоді
 • В періоді реконвалесценції
 • Тількі перші 12-48 годин захворювання
 • Протягом всього захворювання
 • В інкубаційному періоді
 • В періоді реконвалесценції
 • Вiрiон сферичної форми, розмiрами 27-38 нм, бiлковий капсид, суперкапсидної оболонки немає
 • Вiрiон сферичної форми, розмiрами 60-80 нм, серцевина оточена подвiйним бiлковим капсидом, суперкапсидної оболонки немає
 • Вiрiон має форму кулi або коротких паличок закруглених з одного боку, розмiрами 170х70 нм, бiлковий капсид та суперкапсидну оболонку iз глiкопротеїновими шипиками, довжиною 10-15 нм
 • Спорадичні випадки захворювання
 • Спалахи
 • Епідемії
 • Діарея
 • Блювота
 • Лихоманка
 • Біль у животі
 • Жовтяниця
 • Ротавіруси, каліцівіруси, аденовіруси, астровіруси, кишкові коронавіруси
 • Віруси грипу А,В і С, вірус кору, респіраторно-синцитіальний вірус
 • Віруси гепатиту В, С, Д
 • Віруси гепатиту А і Е
 • Reoviridae
 • Parvoviridae
 • Paramixoviridae
 • Retroviridae
 • Rhabdoviridae
 • Фрагментована РНК (11фрагментів), лінійна, двониткова
 • Нефрагментована, позитивна РНК, лінійна, однониткова
 • Нефрагментована, негативна РНК, лінійна, однониткова
 • Нефрагментована ДНК, лінійна, двониткова