База тестів

 • NP, F, L, M, HN
 • VP1, VP2, VP3, VP4
 • NP, P1, P2, P3, M, HA, NA
 • 18-20°C протягом 48-72 годин, при 56°C протягом 10 хв., при 100°C протягом 1 хв
 • При 18-20°C впродовж декiлькох тижнiв
 • При 56°C - через 8-12 годин, при 100°C впродовж 5 хв
 • До рН в межах 3,0-11,0, до розчинникiв лiпiдiв
 • До хлору в залишкових концентрацiях 0,5-1,5мг/л у водi водогону
 • До рН нижче 3,
 • Видiлення вiрусу на клiтинних культурах
 • Метод ЕМ та IЕМ
 • Видiлення вiрусу на новонароджених мишах
 • ІФА
 • МФА
 • НЕр-2, HeLa, КВ
 • FRhK-4, FRhK-6
 • Mel, лімфобласти людини, PLC/PRF 5
 • Hep-3B2,1
 • Специфiчних iмуноглобулiнiв класу М в сироватці кровi
 • Специфiчних iмуноглобулiнiв класу G в сироватцi кровi
 • Специфiчних iмуноглобулiнiв класу А в сироватцi кровi
 • Епiтелiю слизової оболонки носоглотки
 • Гепатоцитах
 • Клітинах тонкого кишечника
 • Вiйчастого епiтелiю слизової оболонки верхнiх дихальних шляхiв
 • Хвора людина
 • Вiрусоносiї
 • Мавпи
 • Миші, пацюки
 • Повiтряно-крапельний
 • Фекально-оральний
 • Статевий
 • Трансмiсивний
 • Визначення етiологiї гострого гепатиту у хворих
 • Виявлення антигену ВГА в об'єктах довкiлля
 • Виявлення колективного iмунiтету та визначення необхiдностi вакцинацiї населення
 • Виявлення здорового носійства вірусу гепатиту А
 • Iнфекцiя має нерiвномiрне поширення на територiї України, осiнньо-зимову сезоннiсть, переважно хворiють дiти, не формується носiйство
 • Iнфекцiя ендемiчна , весняно-лiтня сезоннiсть, захворюваннiсть реєструється рiвномiрно в усiх вiкових категорiях, формується довготривале безсимптомне вiрусоносiйство
 • Iнфекцiя рiвномiрно поширюється серед населення України, переважно хворiють дiти до 1 року, вiдсутня сезоннiсть
 • Через 10-15 днiв вiд початку захворювання
 • Через 30 днiв
 • Через 5-6 мiсяцiв вiд початку захворювання
 • Останнi 2 тижнi iнкубацiйного перiоду та першi 3-7 днiв гострої стадiї хвороби
 • Першi 7-10 днiв пiсля появи жовтяницi
 • Вiд часу появи жовтяницi до нормалiзацiї ферментiв у кровi
 • Санiтарно-гiгiєнiчнi
 • Профiлактика специфiчним iмуноглобулiном дiтей до 14 рокiв
 • Вакцинопрофiлактика груп пiдвищеного професійного та соціального ризику
 • Інтерферонопрофілактика
 • Вода
 • Грунт
 • Харчовi продукти
 • Забрудненi руки
 • Кров, органи та сперма донорів
 • Видiлення вiрусу з об'єктiв довкiлля
 • Виявлення антигену вiрусу гепатиту А в об'єктах довкiлля
 • Виявлення РНК ВГА з об'єктів довкiлля
 • Деконтамiнацiю проб антибіотиками та ефіром
 • Концентрацiю антигену з проб води вiдомими методами
 • Виявлення в ній РНК ВГА
 • Ентеровiрус 72 типу
 • Частка Дейна
 • Австралiйський антиген
 • Дельта-частка
 • 27-30 нм
 • 42-45 нм
 • 70-80 нм
 • 100-140 нм
 • Двонитчасту ДНК лiнiйну
 • Однонитчасту ДНК лiнiйну
 • Двонитчасту кiльцеву ДНК з дефектом однієї нитки
 • Двонитчасту РНК фрагментовану
 • Однонитчасту РНК лiнiйну, нефрагментовану
 • env, gag, pol
 • S, C, P, X, pre-S1, pre-S2, pre-C, pre-Х
 • M, C, D, P, K
 • НА, NA
 • НN, F
 • Gp 41, Gp 120
 • Головний, великий, середнiй
 • Температури 56°С впродовж 30 хв., температури 30°С впродовж 6 мiсяцiв, температури -20°С впродовж 15 рокiв, заморожування та розморожування
 • 5% фенолу, ефiру, хлороформу, температури 96°С впродовж 60 хв
 • 3-5% розчину хлорамiну впродовж 2 годин
 • 6% перекису водню впродовж 60 хв
 • Iнфiкованi особи, починаючи з другої половини iнкубацiйного перiоду
 • Особи, якi знаходяться в продромальному перiодi хвороби
 • Хворi хронiчним гепатитом В, "здорові" носії HBsAg
 • Хворi з безсимптомним та безжовтяничним клiнiчним перебiгом гепатиту В
 • Особи, які перехворіли в минулому на гепатит В (гострий, продуктивний)
 • Материнське молоко, слина
 • Cеча
 • Кров, вагiнальний секрет та сперма
 • Фекалiї
 • 7-15 днiв
 • 30-40 днiв
 • 30-180 днів
 • 12 мiсяцiв
 • Фекально-оральний
 • Повiтряно-крапельний
 • Парентеральний
 • Кров
 • Сперма
 • Слина
 • Молоко матерi-носiя HВsAg і особливо HВеAg
 • Молоко матерi,у якої виявляється анти-HBc IgG
 • Сечi
 • Кровi
 • Спермi та вагiнальному секретi
 • Слинi, молоцi iнфiкованої матерi
 • Hepadnaviridae
 • Picornaviridae
 • Caliciviridae
 • Некласифікований
 • Hepеviridae
 • Видiлення вiрусу на культурах клiтин
 • РПГА, РГА, РНГА
 • IФА, IХА, ПЛР
 • Видiлення вiрусу на курячих ембрiонах
 • Видiлення вiрусу на лабораторних тваринах
 • HВsAg, анти-HВc IgM та IgG, HВeAg, ДНК ВГВ
 • Анти-HBs, анти-HВe, анти-HВc IgG
 • HВcAg в сироватцi кровi, анти-HВc IgG
 • HВsAg, ДНК ВГВ
 • HвеAg, анти-HВs, анти-HВc IgG
 • HВcAg, анти-HВc IgМ, анти-HВе
 • РНК+однонитчаста, лiнiйна, нефрагментована
 • РНК однонитчаста, лiнiйна, фрагментована
 • РНК двонитчаста, лiнiйна, фрагментована
 • ДНК двонитчаста, кiльцева, нефрагментована
 • HВsAg, анти-HВc IgG, ДНК ВГВ
 • HВeAg/анти-HВe, анти-HВc IgМ
 • анти-HВс IgG
 • HВсAg
 • Дiаметр 100 нм, глiколiпiдну оболонку
 • Дiаметр 200 нм, суперкапсидну оболонку з вкрапленим HВsAg
 • Дiаметр 32-37 нм, не має оболонки