• Один з вірусів пригнічує репродукцію іншого вірусу
 • Один з вірусів посилює репродукцію іншого
 • Віруси репродукуються автономно, не впливаючи один на одного
 • Пригнічується репродукція обох вірусів
 • Стимулюється репродукція обох вірусів
 • Механічна руйнація клітин при їх культивуванні
 • Контамінація поживного середовища мікроорганізмами
 • Токсична дія на клітини компонентів поживного середовища
 • Специфічна дія вірусів на клітину при їх репродукції
 • Тропізм вірусу
 • Тривалість циклу репродукції вірусу
 • Вірулентність та патогенність вірусу
 • Реакція організму на вірусну інфекцію
 • Розмір та структура геному, морфологія вірусу
 • Інфекція, що завершується утворенням повноцінних вірусів
 • Інфекція, при якій клітина впродовж тривалого часу продукує вірус та передає цю здатність дочірнім віріонам
 • Інфекція, що завершується утворенням дефектних вірусів
 • Інфекція, при якій репродукція вірусів призводить до загибелі клітини або клітина повністю звільняється від вірусу і його компонентів
 • Інфекція, при якій клітина впродовж тривалого часу продукує вірус та передає цю здатність нащадкам
 • Інфекція, що завершується утворенням дефектних вірусів
 • Вхідні ворота інфекції
 • Патогенність збудника
 • Стан імунної системи організму хазяїна
 • Умови навколишнього середовища
 • Поява вірусспецифічних тілець-включень в інфікованих клітинах
 • Шляхом забарвлення препаратів інфікованих клітин, відбитків органів і тканин за Романовським-Гімзою і дослідження під світловим мікроскопом
 • Шляхом забарвлення вітального або фіксованого препарату інфікованих клітин флюорохромами і дослідження під люмінесцентним мікроскопом
 • Шляхом забарвлення фіксованого препарату інфікованих клітин, відбитків органів і тканин гематоксилін-еозином і дослідження під світловим мікроскопом
 • Шляхом застосування специфічних антитіл, мічених ФІТЦ і дослідження під люмінесцентним мікроскопом
 • Методом ПЛР
 • Скупчення вірусних часток
 • Скупчення молекул вірусспецифічних білків
 • Скупчення молекул неструктурних вірусних білків
 • Скупчення молекул геномних РНК або ДНК
 • Кристали Івановського
 • Матеріал клітинного походження
 • Електронна та імуноелектронна мікроскопія
 • ІФА
 • ПЛР
 • МФА
 • РН в культурі клітин
 • Скупчення молекул вірусспецифічних білків, геномної РНК та цілих вірусних часток в цитоплазмі клітини
 • Скупчення цілих вірусних часток в ядрі клітини
 • Скупчення структурних вірусних білків в ядрі клітини
 • Скупчення вірусних часток та вірусспецифічних компонентів в ядрі клітини
 • Скупчення вірусних часток та/або вірусспецифічних компонентів в цитоплазмі клітини
 • Скупчення структурних білків вірусу в цитоплазмі
 • Скупчення неструктурних білків вірусу в цитоплазмі
 • Дією вірусних білків злиття
 • Дією низьких значень рН культурального середовища
 • Дією високих температур при культивуванні клітин
 • Дією ферментів
 • Вірус кору, ВІЛ-1 та ВІЛ-2, ЦМВ, РС-вірус
 • Вірус грипу, ротавірус, поліовірус, аденовірус
 • Вірус сказу, вірус везикулярного стоматиту, вірус вісповакцини
 • Віруси поліомієліту
 • Вірус кору
 • РС-вірус
 • Вірус віспи натуральної
 • Від пермисивності клітин
 • Від умов інфікування та дози вірусу
 • Від режиму культивування вірусу
 • Від режиму культивування клітин
 • Від наявності в поживному середовищі для культури клітин фенолового червоного
 • Дефекти плазматичної мембрани клітини, що виникають під дією вірусних білків злиття
 • Дефекти плазматичної мембрани клітини, що виникають в процесі брунькування вірусів та їх виходу з клітини
 • Пригнічення синтезу клітинних білків під дією вірусспецифічних компонентів
 • Руйнація лізосом та вихід лізосомальних ферментів в цитоплазму і, як наслідок, цитоліз клітини
 • Виснаження білкових, нуклеїнових та енергетичних ресурсів клітини
 • Інфікування клітин надвисокими дозами вірусів
 • Рецептори для проникнення в клітину поживних речовин
 • Рецептори для проникнення в клітину факторів росту
 • Рецептори для проникнення гормонів
 • Рецептори для проникнення інтерлейкінів та інших медіаторів імунної системи
 • Власні вірусіндуковані рецептори
 • Через шлунково-кишковий тракт
 • Через респіраторний тракт
 • Через ушкоджену шкіру та слизові оболонки
 • Статевим шляхом
 • Трансмісивно
 • Парентерально при медичних втручаннях, переливанні крові, внутрішньовенному введенні наркотичних засобів
 • Через шлунково-кишковий тракт
 • Статевим шляхом
 • Трансмісивно
 • При переливанні крові та препаратів крові
 • При внутрішньовенному введені наркотичних засобів
 • У дегенерації клітин
 • У руйнуванні моношару клітин внаслідок втрати міжклітинних зв'язків
 • У формуванні вірусспецифічних включень в клітинах
 • У розвитку вогнищ злоякісної трансформації клітин
 • У контамінації грибами та мікоплазмою
 • Дії білків злиття вірусу
 • Втрати міжклітинних зв'язків
 • Амітотичного ділення клітин
 • Розвитку вогнищ злоякісної трансформації клітин
 • За системою чотирьох плюсів (4+) при світловій мікроскопії
 • За кольоровою (метаболічною) пробою
 • Методом електронної мікроскопії
 • Респіраторний синдром, синдром ентериту, менінгеальний синдром, синдром енцефаліту
 • Синдроми з висипаннями на шкірі, геморагічний синдром
 • Синдроми з ураженням спинного мозку і периферійної нервової системи
 • Синдром ураження імунної системи, синдром гепатиту
 • Синдроми повільних вірусних інфекцій
 • Клінічні прояви вірусних інфекцій не можна об'єднувати у будь-які синдроми
 • Неспецифічної дегенерації старіючої культури
 • Дегенерації, що обумовлена токсичною дією досліджуваного матеріалу
 • Деструкції клітин, що обумовлена контамінуючими мікроорганізмами
 • Дегенерації клітин, що обумовлена токсичною дією високих доз антибіотиків
 • Вогнищ злоякісної трансформації клітин
 • Це такий тип вірусної інфекції на клітинному рівні, при якому геном вірусу реплікується незалежно від клітинного геному
 • Це такий тип вірусної інфекції на клітиннному рівні, при якому геном вірусу інтегрує у геном клітини
 • Інфекція, при якій геном вірусу реплікується та функціонує як складова частина геному клітини-хазяїна
 • Це такий тип вірусної інфекції на клітиннному рівні, при якому геном вірусу інтегрує у геном клітини-хазяїна і функціонує як його складова частина
 • Це такий тип вірусної інфекції на клітинному рівні, при якому геном вірусу реплікується незалежно від клітинного геному
 • Інфекція, при якій геном вірусу реплікується, але не функціонує у складі геному клітини-хазяїна
 • Це така форма вірусної інфекції клітини, при якій інфекційний процес не завершується утворенням повноцінних інфекційних вірусів, або вони утворюються у меньшій кількості
 • Це така форма вірусної інфекції, при якій інфекційний процес завершується інтеграцією геному вірусу в геном клітини
 • Це така форма вірусної інфекції, при якій цикл репродукції суттєво скорочений
 • Інфікування дефектним вірусом або дефектними інтерферуючими частками
 • Інфікування чутливих клітин в несприятливих умовах
 • Інфікування вірусом нечутливих до нього клітин (непермісивне інфікування)
 • Інфікування чутливих клітин повноцінним інфекційно активним вірусом
 • Це така короткочасна інфекція, при якій здійснюється репродукція вірусів, що призводить до загибелі клітини-хазяїна
 • Це така інфекція, при якій клітина тривало продукує вірус та передає цю здатність дочірнім клітинам
 • Це така короткочасна інфекція, при якій клітина після завершення репродукції вірусу повністю звільняється від вірусу та його компонентів