База тестів

 • Зидовудин, фосфатид, ставудин, диданозин, залцитабін, ламівудин, абакавір
 • Невірапін, делавердин, іфавіренц
 • Саквінавір, індинавір, ритонавір, нелфінавір, ампренавір
 • Енфувіртид
 • Невірапін, делавердин, іфавіренц
 • Зидовудин, фосфатид, ставудин, диданозин, залцитабін, ламівудин, абакавір
 • Саквінавір, індинавір, ритонавір, нелфінавір, ампренавір
 • Енфувіртид
 • Саквінавір, індинавір, ритонавір, нелфінавір, ампренавір
 • Зидовудин, фосфатид, ставудин, диданозин, залцитабін, ламівудин, абакавір
 • Невірапін, делавердин, іфавіренц
 • Енфувіртид
 • Озелтамівір, занамівір
 • Інгібітори протеази ВІЛ
 • Інгібітори зворотної транскріптази ВІЛ ненуклеозидної природи
 • Інгібітори зворотної транскріптази ВІЛ нуклеозидної природи
 • Інгібітори злиття
 • Блокатори М2-каналів
 • Інгібітори вірусної нейрамінідази
 • Блокатори М2-каналів
 • Інгібітори вірусної нейрамінідази
 • Інтерферон та його індуктори
 • Арбідол
 • Субодиничні та розщеплені протигрипозні вакцини
 • Гетерологічні сироватки та імуноглобуліни
 • Взаємодію між живими організмами
 • Циркуляцію вірусів між рослинними і тваринними організмами
 • Вплив суспільства на навколишнє середовище, а також практичні аспекти охорони природи
 • Взаємовідносини вірусів з їх хазяями та навколишнім середовищем
 • Антропогенні впливи на навколишнє середовище
 • Вірус
 • Популяція вірусів
 • Біогеоценози вірусів
 • Біоценози вірусів
 • Первинно-трипсинізовані та перещеплювані культури клітин
 • Здатність вірусів пристосовуватись до мінливих умов навколишнього середовища
 • Розміщення вірусу як біологічного виду у біотопі та його функціональний статус
 • Постійне місце перебування вірусів в об'єктах навколишнього середовища
 • Здатність вірусів інфікувати людину та викликати захворювання
 • Ділянка земної поверхні, що характеризується однорідністю геологічної будови, мікроклімату, водного режиму, рельєфу та ґрунтів
 • Сукупність осіб одного виду, що займають певну ділянку поверхні у певний час
 • Вся сукупність тварин, рослин, мікроорганізмів, що оселяються в межах біотопу
 • Будь-яка єдність, що об'єднує всі організми на даній ділянці та взаємодіє з фізичним середовищем таким чином, що потік енергії формує чітку трофічну структуру, видове розмаїття, круговорот речовин всередині цієї системи
 • Будь-яка єдність, що об'єднує всі організми на даній ділянці та взаємодіє з фізичним середовищем таким чином, що потік енергії формує чітку трофічну структуру, видове розмаїття, круговорот речовин всередині цієї системи
 • Ділянка земної поверхні, що характеризується однорідністю геологічної будови, мікроклімату, водного режиму, рельєфу та ґрунтів
 • Вся сукупність тварин, рослин, мікроорганізмів, що оселяються в межах біотопу
 • Будь-яка єдність людей в межах біотопу
 • Віруси грипу і найпростіші
 • Віруси грипу і комахи
 • Віруси грипу і ссавці
 • Віруси грипу і холоднокровні
 • Для ентеровірусів біоценози не визначені
 • Ентеровіруси людини і найпростіші
 • Ентеровіруси людини і комахи
 • Ентеровіруси людини і холоднокровні
 • Ентеровіруси людини і ссавці
 • Аренавіруси і ссавці
 • Аренавіруси і найпростіші
 • Аренавіруси і комахи
 • Аренавіруси і холоднокровні
 • Навколишнє середовище
 • Біосфера
 • Чутлива клітина хазяїна
 • Вода, грунт, повітря, харчові продукти
 • Сукупність окремих осіб
 • Сукупність окремих осіб одного виду в біотопі в певний конкретний час
 • Будь-яку єдність окремих осіб у біотопі
 • Сукупність окремих осіб одного виду, що займають певну площину
 • Збереження, розповсюдження та розмноження біологічного виду
 • Викликати захворювання у людини
 • Інфікувати якомога більше людей
 • Забруднення навколишнього середовища хімічними, токсичними, органічними та радіоактивними речовинами
 • Масове застосування пестицидів у сільському господарстві і порушення екологічної рівноваги в природних осередках
 • Масове застосування вакцин і генетичне забруднення біосфери
 • Масове застосування хіміопрепаратів і формування резистентних до них штамів
 • Поняття та термін "еволюція" до вірусів не застосовуються
 • Забезпечують регуляцію чисельності вірусної популяції
 • Забезпечують збереження генофонду вірусної популяції
 • Відіграють важливу роль у патогенезі вірусної інфекції
 • Беруть участь у формуванні екологічного типу взаємодії вірусної популяції з клітинами, з організмом хазяїна
 • Викликають злоякісну трансформацію клітин в організму
 • Впливає на формування генофонду популяції вірусів
 • Забезпечує стійкість вірусів до дії чинників навколишнього середовища
 • Забезпечує безперервну заміну хазяїна, циркуляцію та збереження біологічного виду
 • Забезпечує регуляцію чисельності вірусної популяції
 • Послідовна заміна хазяїна в межах одного біологічного виду
 • Послідовна заміна хазяїна в межах однієї популяції
 • Послідовна заміна хазяїна за межами біологічного виду
 • Популяція вірусів
 • Віріон або одна вірусна частка
 • Час, що пройшов від моменту виділення вірусу
 • Час існування вірусу як біологічного виду
 • Тип екологічної взаємодії
 • Еволюційний процес у вірусів має перебіг із постійним прискоренням
 • Еволюційний процес у вірусів має перебіг із постійним уповільненням
 • Еволюційний процес у вірусів має перманентний перебіг
 • Поняття та термін "еволюція", "еволюційний процес" до вірусів не застосовуються
 • При накопиченні спонтанних мутацій
 • При високій множині інфекції
 • При реасортації генів вірусів
 • При рекомбінації генів вірусів
 • При дії дезінфікуючих засобів високого ступеню інтенсивності
 • Роберт Кох
 • Ернст Геккель
 • Люк Монтан'є
 • Роберт Галло
 • Адсорбція, проникнення, роздягання вірусу
 • Синтез вірусних нуклеїнових кислот, вірусних білків, складання вірусу
 • Позаклітинний вірус
 • Інфіковані вірусом клітини
 • Адсорбція, проникнення, роздягання вірусу
 • Синтез вірусних нуклеїнових кислот
 • Синтез вірусних білків
 • Складання та вихід вірусу з клітини
 • Позаклітинний вірус
 • Ремантадин, адапромін, амантадин, рекомбінантні молекули СD4, мідантан, дейтифорин, енфувіртид, арбідол
 • Метисазон
 • Рекомбінантний інтерферон, лейкоцитарний інтерферон, пегільовані інтерферони
 • Ацикловір, ганцикловір, рибавірин, відарабін
 • Ремантадин, амантадин та його похідні, арбідол
 • Рекомбінантний інтерферон, лейкоцитарний інтерферон
 • Озелтамівір, занамівір
 • Оксолін, госсіпол, ріодоксол, теброфен, флореналь
 • Рибавірін
 • Ремантадин, амантадин та його похідні
 • Озелтамівір, занамівір